WERELD & DENKEN
 
 

Literatuur, film, en dergelijke

Voor iedereen die iets van politiek en dergelijke processen wil begrijpen is begrip van de praktische werking van taal en taalmisbruik een eerste noodzaak. Hier gebruikt, en mogelijkerwijs het beste boek op dit gebied, is: S.I. Hayakawa, Language in Thought and Action, gebaseerd op Afred Korzybski's theorie van de algemene semantiek  (Eng.). Het boek behandelt op een uiterst toegankelijke manier de relatie tussen taal en werkelijkheid, en de sociale implicaties van goed en fout taalgebruik en van taalmisbruik. Een alternatief is Wendell Johnson, People in Quandaries, wat dezelfde achtergrond heeft; Hayakawa is meer sociologisch aard, richt zich meer op de samenleving, en Johnson is meer psychologisch van aard, richt zich op persoonlijke ontwikkeling. Een goede toepassing van beide methodes leidt, natuurlijk, tot hetzelfde eindresultaat. Hayakawa is nog in druk, Johnson is tweedehands verkrijgbaar via internetboekhandels als amazon.com.

De makkelijkste en prettigste manier om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van maatschappijen, in de toekomst maar daardoor ook in het verleden en het heden, is het lezen van goede sciencefiction boeken. Hieronder een selectie; wie echt weinig tijd heeft kan beginnen met Harrison (2e), Russell, Asimov (3e), Brunner, Van Vogt (1e), Pohl (1e) en Vonnegut. De voor deze website relevante boodschap van de betreffende boeken is gegeven in de toelichtingen (voor zover al aanwezig); hier  staan wat citaten. Speciale aandacht wordt gegeven aan Jack Vance, gezien de grote nadruk op cultuurverschijnselen die zijn boeken hebben, zie de citaten  . Voor de literair geneigden: het is zinloos te zoeken naar karakterontwikkeling of andere diepere emoties - sciencefiction heeft als onderwerp niet de psychologie, zoals de gewone literatuur, maar de sociologie, de ontwikkeling van maatschappijen  . (Deze boeken zijn deels niet in druk, maar regelmatig verkrijgbaar in de tweedehands boekhandel, bijvoorbeeld bij De Slegte.)
Algemeen
Films
Voor de meeste van de hier vermelde films geldt wat filmcriticus Robert Ebert heeft geschreven over Groundhog Day, in zijn bespreking van 12 jaar na verschijning:
'It unfolds so inevitably, is so entertaining, so apparently effortless, that you have to stand back and slap yourself before you see how good it really is.
    Certainly I underrated it in my original review; I enjoyed it so easily that I was seduced into cheerful moderation.'

    Een andere gemeenschappelijke eigenschap is dat de meeste ook feel good films zijn - een aparte en aangevulde lijst daarvan staat hier 

TV series

Bladen
Song teksten

Naar Algemeen overzicht  , of site home  .