WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Oprah: invloed

Onderstaande bron bericht over een verbetering in de psychologie van het Amerikaanse huiselijke psychologische en sociale leven. Het is niet onmogelijk dat een belangrijk deel hiervan afkomstig van de programma's van Oprah Winfey, Dr. Phil  , en aanverwanten. Er kijken dagelijks tientallen miljoenen Amerikanen naar deze programma's, op deze gebieden een hoge moraal uitstralen, zeker in vergelijking met de rest van de Amerikaanse maatschappij.


Uit: De Volkskrant, 11-08-2005, door David Brooks (The New York Times)

De morele heropleving van Amerika

Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Justitie is sinds 1993 het aantal gevallen van huiselijk geweld in de VS met bijna de helft afgenomen. Ik heb geprobeerd te achterhalen hoe dat zo komt.
     Heel wat krediet lijkt verschuldigd aan de mensen die stilletjes in het veld hebben gewerkt: de sociaal werkers die slachtoffers advies en steun geven; de crisiscentra die vrouwen die gevangen zitten in gewelddadige relaties helpen een veiligere woon plek te vinden; aan politieagenten en aanklagers die vaker mishandelende echtgenoten arresteren en opsluiten.
    De Geweld tegen Vrouwen Wet, die in 1994 werd aangenomen, moet ook een rol hebben gespeeld. Deze koppelde immers federaal geld en aandacht voor deze problemen aan elkaar. Al denk ik dat al deze inspanningen een groter verhaal vertellen. De daling in huiselijk geweld maakt deel uit van een heel scala van positieve, elkaar versterkende, sociale tendensen. Om het in ouderwetse termen te zeggen: Amerika wordt deugdzamer.
    Vandaag de dag kwetsen Amerikanen elkaar minder dan dertien jaar geleden. Ze zijn ook eerder geneigd zich tegen ego´stische en kortzichtige impulsen te verzetten. Ook leiden ze meer verantwoordelijke en meer georganiseerde levens. Het gevolg: een verbetering van de sociale orde en een groot deel van hun gedrag.
    De daling in huiselijk geweld gaat hand in hand met de daling van misdaad in het algemeen. Misdaadcijfers zijn sinds 1993 met 55 procent afgenomen. Volgens het ministerie van Justitie is geweld onder tieners zelfs met een verbazingwekkende 71 procent gekelderd.
    Volgens het Amerikaanse ministerie van Verkeer is het aantal dodelijke slachtoffers door 'alcomobilisten' sinds 1982 met 38 procent gedaald, terwijl het aantal afgelegde autokilometers met 81 procent is gestegen. Evenals de totale consumptie van sterke alcoholische dranken door Amerikanen (- 30 procent).
    Het aantal tienerzwangerschappen nam met 28 procent af sinds de piek in 1990.
Ook het aantal tieners dat een kind baart is flink gedaald en het aantal abortussen is eveneens afgenomen sinds de vroege jaren negentig, volgens het Alan Guttmacher Institute. Minder kinderen leven in armoede, ondanks een lichte stijging tijdens de laatste recessie. Er zijn zelfs bewijzen dat de echtscheidingspercentages dalen, alhoewel in een veel geleidelijker tempo.
    Bij mensen met een universitaire opleiding is zelfs een scherpe daling in het aantal scheidingen waarneembaar, vooral als zij na 1955 zijn geboren. Ik kan verder gaan. Het aantal zelfmoorden onder tieners is lager. De scores op basisscholen nemen toe (een teken dan meer jonge kinderen in gezinnen wonen waar leren wordt bevorderd). Tieners verliezen hun maagdelijkheid op een latere leeftijd en hebben minder seksuele partners. Kortom, veel van de indicatoren die wezen op een sociale neergang - die omhoog schoten in de jaren zestig en zeventig en hun hoogtepunt bereikten in de jaren tachtig - zijn sinds de vroege jaren negentig gedaald.
    Ik heb altijd gedacht dat het dramatisch zou zijn om een morele heropleving te beleven. Grote leiders zouden opstaan. Er zouden belangrijke boeken, toespraken, marsen en kruistochten zijn. Amerika is nu midden in een morele heropleving, maar er is weinig van dit al geweest. Deze morele heropleving is bottom-up, proza´sch, niet zelfbewust geweest, geleid door gewone ouders, gewone buren en gewone buurtactivisten.   ...


Red.:   Nog wat voorbeelden:


Uit: De Volkskrant, 01-10-2008, The New York Times

Oprah is grote voorbeeld voor Saoedische vrouw

Eens per maand schrijft Nayla een brief aan Oprah Winfrey. De jonge Saoedische huisvrouw, die in het openbaar gesluierd gaat, lijkt niet veel gemeen te hebben met de Amerikaanse televisiester. Zoals veel vrouwen in het conservatieve koninkrijk heeft Nayla nauwelijks contact buiten haar uitgebreide familie. Zonder haar echtgenoot verlaat ze ook nooit haar huis. Winfrey heeft de brieven niet beantwoord, maar Nayla blijft hopen. 'Ik voel dat Oprah me echt begrijpt. Ze geeft me energie en hoop. Soms denk ik dat ze de enige ter wereld is die weet hoe ik me voel', zegt Nayla.
    Nayla is niet de enige Saoedische die een speciale band voelt met de Amerikaanse presentatrice. The Oprah Winfrey Show was meteen een groot succes onder Saoedische vrouwen toen een satellietzender in Dubai de show in november 2004 begon uit te zenden.
Na een paar maanden was het Engelstalige programma het meest bekeken tv-programma onder vrouwen van 25 en jonger, een groep die een derde van de Saoedische bevolking uitmaakt.
    In een land waar de seksen strikt gescheiden zijn, waar onderwerpen als seks en ras nauwelijks openlijk worden bediscussieerd en waar de religieuze politie streng toeziet op naleving van de openbare zeden, voedt Oprah veel jonge Saoedische vrouwen op met nieuwe denkwijzen over hoe plaatselijke taboes hun leven be´nvloeden. Zonder dat ze bij de autoriteiten worden opgevat als subversief. De taboes variŰren van seksueel misbruik in hun kindertijd tot het omgaan met ruzie binnen het huwelijk.
    Sommige vrouwen zeggen dat Oprah haar kijkers vertrouwen geeft - en dat het er niet toe doet hoe beperkt of zelfs verkeerd hun omstandigheden mogen zijn, omdat ze in kleine stapjes macht kunnen vergaren en hun leven waardevol kunnen maken. Daarmee vinden de Saoedische vrouwen een doel in hun beperkte, gesluierde bestaan.
    'Oprah kleedt zich conservatief, zegt prinses Reema bint Bandar al-Saud, mede-eigenaar van Yibreen, een kuuroord voor vrouwen in Riyad, en dochter van prins Bandar bin Sultan, de voormalige Saoedische ambassadeur in de VS.
    'Oprah worstelt met haar gewicht', zegt ze. 'Ze overwon een depressie. Ze weet wat armoede en misbruik is. Daarmee spreekt ze de Saoedische vrouwen aan. Ze maken een idool van haar.' The Oprah Winfrey Show wordt op werkdagen twee keer uitgezonden en wordt in het Arabisch ondertiteld. Het grootste vrouwenblad in Saoedi-ArabiŰ wijdt met regelmaat een pagina aan Oprah. Haar eigen tijdschrift O is er niet te koop, maar door vrouwen meegebrachte - en inmiddels beduimelde - exemplaren gaan van hand tot hand.
    Maar Oprah is niet alleen populair om de taboes die ze aansnijdt, maar ook omdat ze laat zien hoe je voor jezelf moet opkomen. ...


Uit: NRC-Next, 03-10-2008, door Franšois de Waal, televisiemaker

Oprahfication

In Hilversum herhaalt iedereen al jarenlang: 'Kunnen we geen Nederlandse Oprah maken?' Het geheim van dat programma is niet het format, niet de toon of onderwerpkeuze maar Oprah zelf. Er is geen Nederlandse presentator die in de buurt komt van de zeldzame combinatie die zij in huis heeft: empathie, intelligentie, openhartigheid, generositeit, ambitie, ijver, moed, zakelijkheid en het belangrijkst: authenticiteit.
    Oprah Winfrey is allang, een kenmerk van het ware, uitgestegen boven haar tv-show. Met haar enorme invloed in Amerika maar ook in de meer dan honderd landen die haar dagelijkse uur (!) op tv uitzenden, heeft ze een imperium opgebouwd dat ze gebruikt om haar boodschap uit te dragen. De kerk van Oprah; vooral in Amerika praat men, meestal meesmuilend, over the Oprahfication of America, maar het is de Oprahfication van de wereld.
    Wat is haar boodschap? De essentie van haar denken en programma is dat van empowerment, eigenlijk haar eigen levensverhaal. .... Voor de miljoenen tv-kijkers die haar vertrouwen als een vriendin en voor wie godsdienst/spiritualiteit (sinds enkele decennia) en psychologie/filosofie/literatuur (sinds altijd) op z'n best vage kennissen zijn, is dit een radicaal, levensveranderend cadeau. ...


Naar Rijnlands onderwijsbeleid, inhoud  , Rijnlandmodel, lijst  , Rijnlandmodel, overzicht  , of site home  .