WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Methoden, algemeen: voorbeelden

.2010

Algemene methoden.

Checklist

VK, 11-11-2010, Van onze verslaggeefster ELLEN DE VISSER

Sterfte rond operatie kan veel lager

Een betere controle van patiŽnten scheelt alleen al in Nederland enkele duizenden doden per jaar.

Als artsen en verpleegkundigen voor en na een operatie patiŽnten uitgebreid controleren, daalt de sterfte in het ziekenhuis met de helft. Alleen al voor Nederland komt dat neer op enkele duizenden doden minder per jaar.

Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdamse AMC dat vandaag wordt gepubliceerd in het blad New England Journal of Medicine.

Het AMC stelde een lijst op met honderd aandachtspunten die alle betrokken artsen en verpleegkundigen moesten nalopen, zoals: zijn de juiste foto’s en documenten aanwezig, is bekend welke allergieŽn de patiŽnt heeft, is gestopt met bloedverdunners?

‘In de hectiek van de dag kunnen onvolkomenheden optreden’, zegt onderzoeksleider Marja Boermeester, chirurg in het AMC. Ze geeft het voorbeeld van een arts die per ongeluk in het elektronisch patiŽntendossier op de verkeerde regel klikt waardoor onjuiste gegevens worden gebruikt.

Het AMC testte de lijst in zes ziekenhuizen en verzamelde gegevens over vierduizend patiŽnten.

Voordat de lijst met honderd aandachtspunten werd ingevoerd, stierf 1,5 procent van de geopereerde patiŽnten, daarna 0,7 procent. Het aantal complicaties verminderde met eenderde. De resultaten werden vergeleken met gegevens van patiŽnten uit vijf andere ziekenhuizen. Daar werd geen verandering in de sterfte vastgesteld.

Jaarlijks vinden in Nederland 500 duizend klinische operaties plaats. Een internationale analyse van de onderzoeksgroep van Boermeester wijst uit dat in de westerse wereld een op de elf patiŽnten na opname een complicatie oploopt. De helft daarvan is te vermijden. Een op de bijna 150 patiŽnten overlijdt daaraan.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deed twee jaar geleden onderzoek met een controlelijst voor de operatiekamer. Het aantal sterfgevallen daalde daardoor met 40 procent. Een deel van de deelnemende ziekenhuizen lag echter in een ontwikkelingsland, verduidelijkt Boermeester. ‘Wij bereiken opmerkelijk genoeg een nog beter resultaat in ziekenhuizen waar de zorgstandaard al heel hoog is.’

In het AMC wordt de lijst nu gebruikt bij alle operaties. Veertig Nederlandse ziekenhuizen hebben interesse getoond.
 

is.


Naar Menswetenschappen, regels , Menswetenschappen, huidig , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht , of site home