De Volkskrant, 23-09-2014, door Ruben Franzen, docent geschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

.2011


De prijs van de vrijheid

Les Market Garden niet geleerd

Nederland eert de veteranen van Market Garden, maar weigert te erkennen dat vrijheid offers vraagt.


De regio Arnhem-Ede-Nijmegen herdenkt de operatie Market Garden. Jong en oud verzamelt zich om te zien hoe kransen worden gelegd ter ere van de gevallen strijders. De strijders die overleefden, zijn nu oude mannen. Zij streden voor onze vrijheid en daar genieten wij nog iedere dag van. Vrijheid, zo wordt ons verteld tijdens de herdenkingen, is een groot en kostbaar goed. Ministers, burgemeesters en Zijne Majesteit herhaalden dat afgelopen weekend.

Nederland heeft zijn vrijheid in het verleden echter goedkoop prijsgegeven. De regering had zich in de jaren dertig en veertig afzijdig willen houden van de in Europa woedende oorlog, maar bleek daarin niet de doorslaggevende keuze te hebben. Mannen uit alle lagen van de bevolking probeerden stand te houden tegen de Duitsers. Met het verouderde materieel was er weinig te beginnen tegen de aanvallende troepen.

Onder toeziend oog van de aanwezige Poolse en Britse veteranen werd een korte film vertoond over de slag om Arnhem. 'Ze kwamen als reddende engelen uit de hemel', schalde vrijdagavond uit de geluidsinstallaties aan de oever van de Rijn. De film eindigde met de wederopbouw nadat Nederland was bevrijd door vreemden. Samenwerkende Britten, Amerikanen, Polen, Marokkanen en Canadezen, vreemden voor de bevolking, bevrijdden Nederland in 1944-1945.

De Nederlandse vrijheid geeft ons verantwoordelijkheid. Daarnaar handelen blijft echter uit. De krijgsmacht is uitgekleed en toegetakeld en dat terwijl de Nederlandse vrijheid en soevereiniteit nog altijd niet vanzelfsprekend is. Jaarlijks dringen Russische bommenwerpers meerdere keren het Nederlandse luchtruim binnen. De crash van vlucht MH17 wordt dan wel 'een aanslag' genoemd, maar heeft alle schijn van een oorlogshandeling. En met de aanslag op het Joods Museum in Brussel werd duide-lijk dat terugkerende IS-strijders een gevaar zijn voor de binnenlandse veiligheid.

Het NAVO-lidmaatschap krijgt vandaag meer waardering van de bevolking dan afgelopen jaren het geval was. Met de oprukkende troepen van IS ontstaat een nieuw probleem. IS staat aan de grenzen van Turkije en daarmee op enkele honderden meters van NAVO-grondgebied. Vluchtende Koerden vertellen over aanvallen met tanks, moord, marteling en verkrachting met voor ons ongeken-de willekeur.

In de jaren negentig nam Nederland symbolisch verantwoordelijkheid in BosniŽ. Te licht bewapend, logistiek afgesneden en in de steek gelaten werd Dutchbat onder de voet gelopen. De Nederlandse hoffelijkheid en symboolpolitiek alleen was niet voldoende. En ook nu niet. Afgelopen maanden werd duidelijk dat onze vrijheid en die van anderen niet vanzelfsprekend is. 100 miljoen euro meer voor defensie is een teken aan de wand van Nederlands gebrek aan realisme zoals in de jaren derig en negentig. Onze vrijheid en die van de Syrische en Irakese Koerden is meer waard.

Nederland moet bereid zijn te investeren in vrijheid en veiligheid, temeer omdat het geen luxe is die ons in de schoot is geworpen, maar een gift. Nederland kan het niet alleen, daarover is niet te twijfelen, maar als zelfs volwaardig bijdragen te veel gevraagd is, durf ik mij af te vragen wat de offers zeventig jaar geleden waard waren. De keuze is niet aan ons om onaangetast te blijven door conflict. Vrijheid is geen consumptiegoed maar vergt werk, inzet en een duurzame overtuiging.

.
Red.: 


Naar Allochtonen, leiders  , Allochtonen, lijst , Allochtonen, overzicht  , of site
home .
 
[an error occurred while processing this directive]