WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: geschiedenis

  Je moet de geschiedenis met moderne ogen bekijken  -  alle zwarten, bijna alle historici, en alle overige politiek-correcten, multiculturalisten, en linksfascisten.

De aanleiding om dit item toe te voegen was een interview met historicus Piet Emmer, vrijwel de enige historicus in Nederland die dit soort zaken gewoon aan de hand van de feiten behandelt. Het interview werd eerste gelezen op de websiute, waarna het idee dus ontstond tezamen met een idee voor de formulering van de dwaasheid achter de normale visie. In de krant bleek dat bijna precies de kop te zijn (de Volkskrant, 06-01-2018, door Marco Visscher):

  Geschiedenis bekijken door een moderne bril is waanzin

Maar als absurditeit dus het omgekeerde.

In het interview geeft de Volkskrant-journalist een demonstratie van hoe diep de absurditeit, de waanzin, de geestelijke gestoordheid is geworteld in de geest van de politieke-correctheid:
  Een boekpresentatie in een afgeladen zaal in Paradiso zit er voor Piet Emmer niet in. Dat lukte de schrijver Ewald Vanvugt wel met Roofstaat, een 'belangwekkende, radicale herschrijving' van ons duistere koloniale verleden ...

Waanzinnige en geestelijk gestoorde nummer 1.
  ... een 'belangwekkende, radicale herschrijving' van ons duistere koloniale verleden, zoals de Volkskrant ... het ... boek omschreef in een vijfsterrenrecensie.

Waanzinnigen en geestelijk gestoorden nummer 2 tot en met (zeg) 200 (we noemen maar wat getallen).
  ...  het door hiphoplabel Top Notch heruitgegeven boek ...

Waanzinnigen en geestelijk gestoorden nummer 201 tot en met 300.
  ... Rapper Typhoon liet zich erdoor inspireren voor zijn nummer ...

Waanzinnige en geestelijk gestoorde nummer 301.
  ... Collega Akwasi noemde de auteur een held. ...

Waanzinnige en geestelijk gestoorde nummer 302.
  ... Adriaan van Dis prees het boek ...

Waanzinnige en geestelijk gestoorden nummer 303.
  ... prees het boek in De Wereld Draait Door.

Waanzinnigen en geestelijk gestoorden nummers 304 tot en met 400.

En je hebt al een groot deel van menings- en smaakmakend Nederland te pakken, en je weet van eerdere situaties dat de rest grotendeels identieke neigingen heeft.

Logisch, dat laatste, want zulk ernstige dwaasheden en geestelijk gestoordheden kunnen alleen blijven voortbestaan als iedereen meedoet. Op een doodenkele uitzondering na. Naar het aloude "De Nieuwe Kleren van de Keizer"-voorbeeld.

Het gelezen hebben van het boek heeft dan ook totaal en helemaal niets veranderd in de geest van de Volkskrant-journalist, want hij blijft de dwaasheid en geestelijke gestoordheid eindeloos herhalen:
  '... Als in Schotland een mijn werd verkocht, werden de mijnwerkers ongevraagd meeverkocht.'

Dat is toch iets anders dan slavernij?

De moderne bril.
   ... het kolonialisme bracht moderne beschaving.'

Alleen was de slavernij niet zo modern en beschaafd...

De moderne bril.
  U wijst er in uw boek op dat de Nederlandse rol in de slavernij en slavenhandel zo gering was.
...
Maakt de exacte omvang van dergelijke praktijken echt uit bij onze beoordeling ervan?

De moderne bril.
  '... En trouwens, de overlevingskansen van de matrozen en soldaten bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie waren nog lager dan in de slavenhandel.'

Door dit soort uitspraken bent u wel een 'missionaris in dienst van de relativering' genoemd ...

De moderne bril.
  Uw nuances worden opgevat alsof u onze geschiedenis wilt goedpraten.

De moderne bril.
  Hoe nu verder met elkaar? Meer aandacht voor ons slavernijverleden op onze scholen?

De moderne bril.
  Moeten Nederlanders niet excuses maken om samen door te kunnen gaan?

De moderne bril.
    En dan de laatste vraag en dus de uitsmijter:
  Voelt u dan geen enkele schaamte als u het verleden bestudeert?

De moderne bril.

Het volgende interview dat de Volkskrant gaat houden, is met Leo de Leeuw, leeuw van beroep, over zijn opvattingen over het leven in de savanne, met de eindeloos herhaalde vraag:
  Voelt u dan geen enkele schaamte als u het zebra-jong opeet?

Doei!

Dit was het hoofdgebeuren, maar natuurlijk waren er ook de nodige nevenzaken - politieke-correctheid is een complex van geestelijke aandoeningen:
  Zij die over ons slavernijverleden het hoogste woord voeren, weten sterk te overdrijven. ... Ze doen alsof slavernij en slavenhandel diepe sporen hebben nagelaten, die vandaag nog belemmerend werken. Wij zijn niet zo ver gekomen in ons leven, klinkt het dan, en dat komt doordat onze voorvaderen ooit slaven waren... Tja, ik vind zo'n redenering nogal wonderlijk.'

U ontkent enig verband?

Dat veronderstellen van dat "verband" is een ernstige geestelijke storing. In alle andere contexten wordt beweerd door dezelfde mensen die dit beweren dat cultuur uiterst veranderlijk is, veranderen moet, en heel vaak ook nog eens dat cultuur, dat wil zeggen: ook het bovenstaand geformuleerd verband, niet bestaat.
    Emmer formuleert het zeer zachtaardig:
  U ontkent enig verband?
'Het ongelijk van die bewering kan ik niet bewijzen, maar het klinkt curieus. Een wetenschappelijke onderbouwing of verklaring hiervoor heb ik nog nooit gelezen. ...'

Ofewel: de status is die van "De maan is van groene kaas". Of in sommige specifieke gevaalen: het is winti.
  '... Een wetenschappelijke onderbouwing of verklaring hiervoor heb ik nog nooit gelezen. Dan krijg ik toch sterk het idee dat de geschiedenis wordt gebruikt om, tja, hoe zal ik het zeggen, een bepaald gebrek aan maatschappelijk succes te rechtvaardigen, of om een politieke oplossing door te voeren. ...'

Bingo! Een omschrijving van wat op deze website heet "de culturele nederlaag"  .

Nevenaandoening nummer 2:
  Vindt u niet dat de geschiedenis van slavernij zou moeten worden beschreven ... niet door ... mannen van een zekere leeftijd?

Leeftijdsdiscriminatie.

Nevenaandoening nummer 3:
  Vindt u niet dat de geschiedenis van slavernij zou moeten worden beschreven door zwarte historici en niet door blanke mannen ...?

Racisme.

Natuurlijk gaat het plegen van racisme door hen die beweren racisme te bestrijden ieder begrip te boven. Maar dit is een geval analoog aan dat van "het oneindige": hoe veel je ook optelt bij het oneindige ... Het blijft altijd slechts "oneindig". En hoe veel geestelijke gestoordheid je ook optelt bij geestelijke gestoordheid ... Het blijft altijd slechts "geestelijke gestoordheid".

En nog wat kleinere zaken:
  Europese slavendrijvers zouden de arbeidsmoraal hebben geknakt, zoals bijvoorbeeld de Antilliaanse historicus James Schril heeft aangevoerd.

Neen. De arbeidsmoraal was (en is) in Afrika al totaal beroerd. Daarom hielden ze slaven. Die deden het werk voor de sterkere Afrikanen.
    Ook in gebieden van Afrika waar blanken nauwelijks tot nooit zijn geweest, is de arbeidsmoraal beroerd. Dat zijn nog armere gebieden dat waar de blanken wel langer zijn geweest.
  Wij hebben de sterkste mannen uit Afrika weggehaald, waardoor we het continent hebben verzwakt.

Neen. "Wij" hebben de zwakste mannen in Afrika van de sterkste mannen in Afrika gekocht.

De kans op genezing van deze vorm van geestelijke storing is ongeveer dezelfde als die van schizofrenie of manische depressiviteit: niet te genezen.


Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .

 

8 jan.2018