WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: gewortelde kinderen

  Asielzoekers met kinderen mogen niet geweigerd worden want dat is goed voor de ontwikkeling van hun elders gewortelde kinderen. Asielzoekers met kinderen mogen niet uitgezet worden want dat is slecht voor de ontwikkeling van hun hier gewortelde kinderen.  -  Alle politiek-correcten, multiculturalisten, bestuurlijke elite, intellectuelen, kunstenaars, en alle andere fatsoenlijke mensen (echt allemaal, dus).

Een voorbeeld met zeer veel gewicht (de Volkskrant, 17-06-2014, Mariëlle Bruning en anderen):
  Kinderpardon

Kind mag niet bedreigd worden in ontwikkeling

De 'worteling' van een kind mag volgens de regering niet meetellen voor het kinderpardon. Maar dat is toch juist de kern?


Vandaag stemt de Tweede Kamer over de zorgen die bij een groot aantal Kamerleden leven rondom het kinderpardon. Die zorgen gaan, samengevat, over het feit dat de belangen van het kind, die op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag voorop zouden moeten staan, nauwelijks een rol lijken te spelen bij de uitvoering van het kinderpardon. Die zorgen delen wij.      ...
    ... de bevindingen van gedragswetenschappelijk onderzoek, onder meer van het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de Rijksuniversiteit Groningen: migrantenkinderen lopen een aanmerkelijke kans op ontwikkelingstagnaties en sociaal-emotionele schade als ze - opnieuw - ontworteld worden.    ...
    ... Hun cognitief, emotioneel en sociaal functioneren heeft zich in de Nederlandse context gevormd en ze ontwikkelden een 'Nederlandse identiteit'. ...

Oftewel: de eerste ontworteling, komende naar Nederland, is niet bezwaarlijk, de tweede ontworteling, gaande uit Nederland, is dat wel.
  Als 'worteling' zo'n omstreden woord is, hebben wij een alternatief voorstel: sluit aan bij het recht op ontwikkeling van een kind en zorg dat een kind niet ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd.

Wat volgens de logica leidt tot de conclusie: weiger iedere asielzaoeker met kinderen (degenen die alhier kinderen maken zijn oplichters en moeten meteen worden uitgezet). De conclusie van in het artikel:
  We hopen dat de Kamerleden het recht op ontwikkeling als leidraad willen nemen in hun stemmingen vandaag.

Oftewel: zie de aanhef: alle kinderen moeten onder een pardon vallen en worden toegelaten.
    En dit is een opinie met gewicht, want gesteund door:
  Marielle Bruning is hoogleraar jeugdrecht aan de Universiteit Leiden.
Jaap Doek is emeritus hoogleraar familie en jeugdrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzitter van het VN Comité voor de Rechten van het Kind (2001-2007).
Margrite Kalverboer is bijzonder hoogleraar kind, (ortho)pedagogiek en vreemdelingenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Ton Liefaard is Unicef-hoogleraar Children's Rights aan de Universiteit Leiden.
Peter Rodrigues is hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden.

De intellectuele fine-fleur van Nederland
    Overigens is dit slechts een herhaling van eerdere campagnes. Wat stukken daaruit (de Volkskrant, 07-05-2014, van verslaggeefster Susanne Geuze (voorpagina)):
  Kinderombudsman vindt dat staatssecretaris Teeven met twee maten meet

Verzet 'idioot' kinderpardon groeit


De manier waarop het kabinet het kinderpardon uitvoert, roept nieuw, snel groeiend verzet op. De Kinderombudsman sluit zich met een ongebruikelijke stap aan bij de protesten van mensenrechtenorganisaties en steeds meer burgemeesters: hij gaat tientallen dossiers openbaren van kinderen die in zijn ogen onterecht buiten de boot vallen. 'Zo wordt duidelijk over wie het nu eigenlijk gaat.'    ...

Oftewel: "Ieder kind dat niet toegelaten wordt is een onrecht".

De Volkskrant is altijd al voor volledig vrije immigratie (de Volkskrant, 08-05-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Raoul du Pré):

  Houdbaar pardon

Tussentitel: Maak de pardonregeling glashelder en redelijk

... Het pardon kwam er om iets te doen aan de eindeloze reeks 'gewortelde kinderen' die aanvankelijk geen asiel kregen maar toch bleven hangen, hier volledig aardden, een gezicht kregen en uiteindelijk echt niet meer zonder scrupules konden worden uitgezet.
    De PvdA hoopte met een pardon een groot gebaar te maken. ...
    ... Voor PvdA en VVD zit er niets anders op: pas deze regel aan. Want nu er dan toch een pardon is, moet het een volstrekt heldere regeling zijn die niet weer onmiddellijk ruimte biedt voor twijfels aan de redelijkheid.

En iedere regeling die leidt tot de weigering van welke kinderen dan ook is tot nu toe altijd als onredelijk en onhoudbaar bestreden door de politiek-correcten in politiek en media. Dat wil zeggen: alle fatsoenlijke mensen. Dit soort fatsoenlijke mensen (de Volkskrant, 17-05-2014, column door Arnon Grunberg):

  Fred

De heer Teeven, die ik sinds ons gesprek in De Balie Fred moet noemen, wil van Nederlandse burgemeesters weten welke kinderen in hun gemeente onder het kinderpardon zouden moeten vallen. Carla van Os van Defence for Children, een organisatie die campagne voert voor een ruimhartiger kinderpardon, vertelde dat ze heel wat burgemeesters en volksvertegenwoordigers heeft moeten uitleggen wie Weinreb was en dat er dus niet met lijsten gewerkt gaat worden.
    Het blijft ironisch dat burgemeesters informatie moeten verschaffen aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zodat die kan bepalen welke kinderen gered mogen worden. Officieus zal er ongetwijfeld wel met lijsten worden gewerkt waarop namen van kinderen staan. Sympathisanten zullen proberen bepaalde kinderen op die lijsten te krijgen.
    Ik ben benieuwd hoe Fred met de lijsten omgaat. Weet Fred wie Weinreb was?
    Mocht hij dat niet weten, raad ik hem het werk van W.F. Hermans en Renate Rubinstein

Weinreb, Rubinstein, Joden, Jodenvervolging ... Oftewel: het niet-toelaten van alle kinderen oftewel alle asielzoekers is hetzelfde als Joden vermoorden in de gaskamers.

Nog eens een voorbeeld van inmiddels vele jaren later (nu.nl, 29-06-2017. uitleg of detail ):
  Kinderombudsman vindt extra voorwaarden kinderpardon te streng

De extra voorwaarden uit het kinderpardon moeten worden geschrapt of aangepast. Daarvoor pleit Kinderombudsman Margrite Kalverboer donderdag. ''Het doel van deze regeling lijkt wel om er zo min mogelijk kinderen onder te laten vallen.''
    Kalverboer zegt in een interview in Trouw daat asielkinderen net als in de huidige regeling vijf jaar in Nederland moeten verblijven. Want als ze na die tijd nog worden teruggestuurd ''wordt hun ontwikkeling ernstig geschaad''.    ...

Oftewel: geen enkele asielzoeker met kinderen toelaten want hun ontwikkeling wordt ernsitg geschaadt.
    Of anders: niet-Nederlandse (Europese) landen schaden de ontwikkeling van hun kinderen dus niet-Nederlandse (Europese) landen zijn barbaarse landen oftewel niet-Nederlanders (niet-westerlingen oftewel niet-blanken) zijn barbaren oftewel je moet er geen enkele toelaten.


Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .


 

18 jun.2014