WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: gekleurde en blanke haters

  De blanke Nederlanders hebben de moslims in theehuizen en shisha-lounges gestopt, ze bazaarwinkeltjes gegeven, moskeeën voor ze gebouwd, ze hoofddoeken en djellaba's aangetrokken, ze bomgordels omgegespt, en ze naar Islamitische Staat op reis gestuurd. Daarom hebben de blanke Nederlanders de moslims tot "de ander" gemaakt, apart gezet, weggezet, buitengesloten, gestigmatiseerd, en gediscrimineerd. En daarom zijn alle blanke Nederlanders racisten  -  Lamaye Aharouay, Clarice Gargard, Tofik Dibi, Sylvana Simons, Sunny Bergman, de rest van de gekleurden die hun mond opendoen, de linksfascisten, de Joodsisten, de Joodsfascisten, de media, de intellectuelen, het bestuur, en bijna de hele rest van de elite. uitleg of detail

Bijna alle items in de verzameling Denkfouten, absurditeiten  zijn geschreven na een specifieke aanleiding. De bovenstaande was naar aanleiding van commentaar van een andere waarnemer op de twee eerstgenoemden uit het lijstje. Hier is de eerste (peterdagboek.blogspot.nl, 23-11-2017, door Peter Louter uitleg of detail - de voornaam van het subject luidt "Lamyae")

  Alles aan Lamayae Aharouay is foutDe auteur is iemand die deze redactie kent van gemeenschappelijke activiteit bij het voormalige Volkskrant-weblog, dat opgeheven werd vanwege te grote politieke-incorrectheid. Een politieke-incorrectheid die kwam van twee of drie auteurs, tegenover ergens in een honderdtal andere webloggers van enige frequentie. Aantonende: er zijn maar twee mensen nodig om een collectief ingekankerd waandenkbeeld al volledig te ontregelen. Vandaar de gestrengheid van de censuur.

Want natuurlijk is die kop in combinatie met die foto al volstrekt dodelijk voor iedereen die niet volledig door politieke-correctheid is bevangen. Zie je zoiets in het buitenland, dan denk je onmiddelijk: "islamitische barbarij". Zwarte weduwes. Bomaanslagen. Moord op ongelovigen uitleg of detail .

Auteur Peter Louter focust op wat direct zichtbaar is:
  ... Alles aan haar is fout. Boven haar column staat haar portret. Vanonder een somber gekleurde hijab kijkt ze de lezer aan met haar minzame blik, superieure glimlach en alles beter wetende ogen. ... één van de moslima’s die krantlezend Nederland voortdurend de maat neemt en tussen de regels door laat weten dat alles aan de islam eigenlijk beter is.    ...

En dat 'tussen de regels door' is in combinatie met die outfit eigenlijk al volstrekt overbodig: die outfit is er om aan iedereen te laten weten: "De islam is in alles beter".

Ook bij auteur Louter is er sprake van een concrete aanleiding voor zijn observaties:
  Vandaag 23 november 2017 schrijft ze in haar column ‘Een hand van de agent’ over de blokkering van de ‘kickoutzwartepiet’-demonstranten. Ze kan zich inleven in de mensen die de blokkade hebben opgezet. “Als de politie komt krijg je een hand. Er wordt wat gelachen en gepraat. Het blokkeren van de snelweg is strafbaar, maar niemand krijgt een boete of wordt aangehouden. Mission accomplished. Lekker naar huis, stamppot eten ofzo.” En ze eindigt met: “Je hebt anderen een fundamenteel recht ontnomen. Je bent ingegaan tegen alles wat Nederland tot Nederland maakt. Je spuugde op de wet. Er wordt nog net niet voor je geklapt, Dat heet wit privilege.
    De reden waarom ik haar partijdig noem is dat ze zoiets nooit zou schrijven over de verstoorders van bijvoorbeeld demonstraties van Pegida. Maar nu een extreem-linkse organisatie de voet wordt dwars gezet is ze er als de kippen bij om te beweren dat het om een ernstig vergrijp gaat maar dat de blokkeerders er wel weg mee zullen komen omdat er allerwegen veel begrip voor hen bestaat. Ineens is Nederland geen Nederland meer omdat het fundamenteel recht van demonstranten onvoldoende werd beschermd en de blokkeerders er mee weg lijken te komen.
    Je hoeft niet eens heel erg tussen de regels door te lezen om te begrijpen wat ze bedoelt. De blokkeerders moeten heel streng worden gestraft als Nederland tenminste haar Nederland wil blijven. De mensen die begrip tonen, en daar zitten ministers bij, zijn fout. De wetten en grondwetten moeten worden gehandhaafd. Vrij baan voor (linkse) demonstranten. Zo vervalt Lamayae Aharouay in wetsfundamentalisme omdat het haar deze keer goed uit komt. Als echter antifa’s een Pegida-demonstratie verstoren, ja, dan moeten we pas begrip tonen, want die bestrijden tenminste fascisme en racisme.
    De hypocrisie van minderheden wordt bij haar herkenbaar als selectieve verontwaardiging.

Tot aan die laatste zin is het commentaar van Louter is identiek aan dat van dat van deze redactie. Maar dat 'hypocrisie van minderheden' is een veel te korte samenvatting van de kern van het probleem. Waar het hier om gaat, is dat de moslim-mevrouw qua cultuur, principes, ideologie en dergelijke helemaal nul komma niets gemeen heeft met de groep die ze verdedigt: de zwarten. Om heel precies te zijn: ze stamt uit de Arabische cultuur en wereld die de zwarten nog erger als slaven heeft behandeld dan de Europese landen. En daar nu nog steeds bijna net zo ernstig op neerkijkt. Ook ongelovigen, die zwarten, en eigenlijk doodgewoon barbaren ...
    De enig denkbare reden voor de steun van de moslim-mevrouw aan de zwarte zaak is de heel simpel: die van de gemeenschappelijke vijand. Deze gemeenschappelijke vijand:
  Sinds een aantal weken mag ze zelfs een nieuwe serie maken over de ‘gewone Nederlander’. Daarmee zet ze zich af tegen politici, in haar geval is dat Buma van het CDA, die het over de ‘gewone Nederlander’ hebben. ...

De vijand van de gekleurde immigrant is de "gewone Nederlander", wat natuurlijk een eufemisme of taalvervuiling of taalvervalsing is van wat iedereen weet wat er bedoeld wordt: de blanke Nederlander.
    En die vijandschap gaat dus ver:
  ... In een van haar columns in de NRC heeft ze ‘gewone Nederlanders’ opgeroepen om zich bij haar te melden. Alsof de NRC door de ‘gewone Nederlander’ zou worden gelezen. Nu doet ze wekelijks verslag van haar bezoek aan de ‘gewone Nederlander’. De eerste was een tandarts. In de serie verscheen ook volksrantcolumniste Sheila Sitalsing, die zich kennelijk ook als ‘gewone Nederlander’ had aangemeld.

De eerste is een academisch geschoolde en natuurlijk uiterst politiek-correcte want ook nog lezende het NRC, en de tweede is dus nog veel absurder: Sheila Sitalsing is even gewoon als Mark Rutte en al helemaal geen Nederlander, want hindoestaans-Surinaamse immigrant.
    Maar ja, en ook iemand die de moslim-mevrouw naar de mond praat, natuurlijk:
  ... In de serie valt te lezen hoe de ‘(on)gewone Nederlander’ leeft en werkt en wat hij bij de koffie serveert, maar vernemen we nooit iets over hoe hij denkt. We komen niet te weten hoe hij over de zwartepiet-discussie denkt, over integratie of over de islam. Dat lijkt me begrijpelijk. Als zo’n gehoofddoekte in de krant schrijvende mevrouw op bezoek komt, let je op je woorden en laat je niet het achterste van je tong zien. Kennelijk vraagt ze er ook niet naar en als het wel ter sprake zou zijn gekomen, schrijft ze het niet op.    ...

Allemaal om één en dezelfde reden: uit al die dingen blijkt hoezeer de moslim-mevrouw niet is een "gewone Nederlander".
  Ze vindt dat ze met haar hoofddoekje en vooringenomen columns als een ‘gewone Nederlander’ gezien wil worden. Voor mij zou ze dat pas zijn wanneer ze in staat is om de emotie achter de actie van de blokkeerders te begrijpen. Dat zijn ‘gewone Nederlanders’ die het niet pikken dat een kinderfeest wordt verstoord. Dat begrip heeft ze helemaal niet. Ze moeten zwaar worden gestraft omdat ze op de wet hebben gespuugd. Het zijn geen ‘gewone’, maar ‘verkeerde’ Nederlanders als het aan haar ligt. ...

Om heel precies te zijn: alle "gewone Nederlanders" zijn verkeerde Nederlanders, want hebbende een eigen cultuur, met onder andere de kleinigheid van Zwarte Piet. En dat is niet de cultuur van de islam.

En het is ook niet de cultuur van de zwarten. Die hebben weliswaar geen ideologie, maar een minstens net zo ernstig probleem. Ook dat wordt behandeld door waarnemer Peter Louter, aan de hand van een andere columnist in "zijn" NRC (hardewoorden.nl, 01-12-2017, door Peter Louter uitleg of detail ):
  Waarom NRC-columniste Clarice Gargard volstrekt niet deugt en racistisch is

Ze is geboren (1988) uit ouders die van Liberia naar Amerika zijn verhuisd en ze is later naar Nederland gekomen om hier journalistiek te studeren aan de Hogeschool Windesheim. Ze verkoopt zichzelf als deskundige op het terrein van diversiteit, mensenrechten en gender.
    Sinds een aantal maanden heeft ze een column in de ‘kwaliteitskrant’ NRC omdat die meer aan diversiteit wil doen, maar enige kwaliteit heb ik in haar columns nog niet kunnen ontdekken. Integendeel, stuitende bevooroordeeldheid is haar handelsmerk.    ...

Clarice Gargard uitleg of detail is ook op deze website al uitvoerig behandeld, maar het is altijd instructief hoe anderen het zien. En daarin komt dan meteen de aard van het "meningsverschil" naar buiten: voor allen die ook maar enigszins in het politiek-correcte kamp te zitten, is iemand als Clarice Gargard de stem waarvan het de moeite waard is om naar te luisteren tot en met "volkomen mee eens". Voor iedereen die er een ook maar enigszins afstand van neemt en een enigszins kritische blik op werpt, slaat dat onmiddellijk om naar diepe afkeer van het dan onmiddellijk duidelijke racisme. En bijbehorende verschijnselen zoals bovenstaand genoemde.
    Een concreet voorbeeld:
  In de NRC van 30 november maakte Gargard het weer een heel bont. “De collaboratie van velen tijdens de Tweede Wereldoorlog is bekend, maar ook de apartheid werd hier relatief lang gesteund. De Zuid-Afrikaanse vrijheidsstrijders werden als terroristen geframed en het verzet van de anti-apartheidsactivisten werd -soms met geweld- de kop ingedrukt. Maar toen Madiba (ze bedoelt Nelson Mandela) overwon, zat iedereen ineens altijd al in het verzet.” Dat is een nogal kwaadwillige karikatuur die de NRC haar laat opdienen. Gargard liep nog in de luiers toen Mandela vrij werd gelaten en was zes jaar oud toen die president werd. Ze kan zich er dan ook nauwelijks van bewust zijn dat Mandela in Nederland al populair was toen hij nog in de gevangenis zat en dat de in Nederland breed aanwezige afschuw van apartheid heeft bijgedragen tot de afschaffing daarvan. Het verzet in Nederland is royaal vastgelegd in ‘Nederland tegen apartheid 1948-1994’ op de website socialhistory.org. Gargard had als journaliste die bron kunnen benutten en het is vooringenomenheid en arrogantie die het haar belet hebben.    ...

Het is heel simpel, naar het OJ Simpson-model:  "OJ Simpson heeft naar alle bewijzen zeggen zijn ex-vrouw en haar vriend vermoord - OJ Simpson is zwart - dus, ergo, q.e.d.: OJ Simpson is onschuldig". Geldt voor minimaal 95 procent van de zwarten in Amerika.
    Geldt ook in Nederland. Gloria Wekker uitleg of detail : "De slavenhandelaren waren blank - de huidige blanke Nederlanders zijn blank - dus, ergo, q.e.d.: alle huidige blanke Nederlanders zijn medeschuldig aan de slavenhandel - en racisten".
    En hier dus Clarice Gargard: "Nederlanders zijn racisten - in Afrika heerste apartheid en dus racisme - dus, ergo, q.e.d.: de Nederlanders steunden de apartheid". En dat hoeft dan dus ook niet verder nagezocht te worden.
    Nog een voorbeeld:
  Het kan nog bonter. Ze is vanzelfsprekend ook tegen Zwarte Piet en ziet daarin het bewijs voor racistisch Nederland. “Maar als ik kijk naar hoe de stem van de minderheid gesnoerd wordt en de daders -met de mondprop nog in de hand- als helden worden ontvangen ...

Van de eerste tot de laatste letter gelogen. Of beter: het is precies andersom: de Zwarte Piet-critici hebben een bijna volstrekt monopolie gehad in de media, en elk zeldzaam geval dat er een verdediger van Zwarte Piet in de media mocht opdraven als enige in een gezelschap van tegestanders, viel hem of haar hoon en diepe minachting ten deel.
    Noteer meteen de ernst van de afwijking in de geest die hieraan ten grondslag moet liggen, er vanuit gaande dat Gargard opschrijft zoals ze het werkelijk in haar geest ziet: die geest is dusdanig misvormd, dat zelfs deze zeer scheve toestand volkomen de andere kant op wordt getrokken.
    Waaraan natuurlijk hetzelfde ten grondslag ligt als dat "Het al weten dat de Nederlanders voor de apartheid waren".
    Ook waarnemer Peter Louter constateert wat verderop de spiegeling:
  ... Roep ‘racisme’ en je staat bij wijze van spreken morgen in de krant of wordt je uitgenodigd voor een praatprogramma. ...

Van de "bekende Nederlanders" heeft er in het begin eentje in een plotseling en spontaan moment zijn steun betuigd aan Zwarte Piet: Henk Westbroek. Het land was te klein. Want "kwetsend". De lijstjes met tegenstanders lopen in de honderd en meer.
    En hier is het spoor naar de reden van deze vervormingen:
  ... als helden worden ontvangen, is het evident dat het land weinig van het verleden geleerd heeft. ...

Richtingbord 1: 'het verleden'.  Iets met een gemeenschappelijke geschiedenis. Maar let op de al eerder noodzakelijke correcties.
    Het feit dat op verhullende manier wordt gebracht zegt natuurlijk al weer genoeg. Wat er natuurlijk bedoeld wordt, is "het koloniale en slavernij-verleden". De hier boven al staande "Gloria Wekker"-logica. De "OJ Simpson"-logica.
    En tweede richtingbord staat hier:
   
  ...  het land weinig van het verleden geleerd heeft. De geschiedenis zal Nederland niet genadig zijn en dat verdient ze hierin ook niet. Ze blijft bladzijdes zwart kleuren ...

Het gaat eigenlijk niet om het verleden ... Dat verleden is slechts een richtingsaanwijzer of uithangbord voor waar het werkelijk om gaat:  dat 'Nederland ... blijft bladzijdes zwart kleuren' - het gaat om het heden.
    Het heden van de zwakke maatschappelijke positie van de zwarten.
    Het heden van het zwarte maatschappeijke onderpresteren uitleg of detail uitleg of detail .
    In Amerika hebben ze een excuus: de voorgaande periode, zeg tot aan de jaren 1970, van daadwerkelijk racisme.
    In Nederland (en de rest van Europa) bestaat dat excuus totaal niet. De eerste zwarten uit Suriname en de latere stroom zijn met "aaien over bol" ontvangen. Er is ze geen strobreed in de weg gelegd, en bij de eerste tekenen van niet mee kunnen komen in het onderwijs, in de woorden van "activist" Mitchell Esajas uitleg of detail : "De universiteiten zijn veel te wit", zijn er "Mozaiek"- uitleg of detail , "kleur"-, en "diversiteits"-programmma's  opgesteld om de zwarten te helpen.
    Het helpt zo weinig dat je gerust van "geen moer" kan spreken. De universiteiten hebben tot nu toe hun standaarden nog niet genoeg verlaagd. Hun wetenschappelijke standaarden tot de bodem uitleg of detail , en de opleidingsnormen in zekere mate met de diversiteitsprogramma's, maar dat is dus lang niet genoeg.
    En niet mee kunnen komen in het onderwijs speelt zich natuurlijk op alle lagen af, en betekent een niet mee kunnen komen in de maatschappij.
    En dat brandt natuurlijk net zo hard in de ziel van de zwarten als het feit dat Nederlanders geen moslims zijn en toch succesvoller dan moslims, brandt in de ziel van de moslims.
    Vandaar de bereidheid aldaar tot zelfmoordterrorisme.
    Vandaar het in staat zijn tot de meest absurde leugens bij zwarten.
    En vandaar de wederzijdse hartelijke steun, terwijl ze cultureel niets maar dan ook helemaal niets gemeen hebben.

Maar dat is niet het hele verhaal. Datgene dat in de Zwarte Piet-discussie in het klein gebeurt, gebeurt met de hele blank-gekleurd-verhouding in het groot: de media en het overgrote deel van de rest van de elite steunt alles tot en met de meest weezinwekkende uitingen van het gekleurde kamp: jihadist voor IS oftewel koppensneller en genocidist: je mag rustig terugkomen naar Nederland (op een doodenkel geval na om de schijn op te houden). Je beweert dat alle Nederlanders racisten zijn? Dan wordt je uitvoerig drie keer door de hele media geparadeerd om je onzinnige en haatdragende en haatzaaiende geluid te kunnen verspreiden:
  Lamayae Aharouay ... is columniste bij de NRC, de krant die veel anti-racisme in haar kolommen doet. ... Het is één van de moslima’s die krantlezend Nederland voortdurend de maat neemt en tussen de regels door laat weten dat alles aan de islam eigenlijk beter is.    ...
    ... De krant drukt haar column begripvol af. Sinds een aantal weken mag ze zelfs een nieuwe serie maken over de ‘gewone Nederlander’. ...
    Lamayea Aharouay is ... het symbool van de krampachtige poging van de media om vertegenwoordigers van minderheidsgroepen aan het woord te laten. Dat staat heel tolerant. In een van haar columns schrijft ze dat ze nergens solliciteert als er een allochtoon wordt gezocht. “Diversiteit is geen hokje dat je inkleurt door speciale functies te creëren voor mensen met een migratieachtergrond”, schreef ze. Dat was nogal komisch omdat haar allochtoon-zijn precies de reden was waarom de NRC haar columns laat schrijven. ...

En:
  ... Clarice Gargard ... verkoopt zichzelf als deskundige op het terrein van diversiteit, mensenrechten en gender.
Sinds een aantal maanden heeft ze een column in de ‘kwaliteitskrant’ NRC omdat die meer aan diversiteit wil doen, maar enige kwaliteit heb ik in haar columns nog niet kunnen ontdekken. Integendeel, stuitende bevooroordeeldheid is haar handelsmerk.
    Het is aardig van de NRC om ruimte te bieden aan columnistes die vanuit hun ervaring en visie iets te bieden zouden kunnen hebben waar de lezer wat aan heeft. Nieuwe gezichtspunten als voedsel voor de geest vormen het bestaansrecht van kranten en tijdschriften. Hell’s Angels hebben ook de nodige ervaringen en visies op het leven die ons inzichten zouden kunnen verschaffen, maar die komen met een column in de NRC niet aan de bak. Zo missen we eigenlijk ook de ‘gewone man/vrouw’ als columnist. Hij/zij bestaat, maar komt in de ‘kwaliteitskrant’ niet aan het woord. In de media is hij/zij een object van beschouwing. Dat gebeurt als regel niet door mensen die er iets van snappen, want anders zou je de gewone man/vrouw niet als racist, xenofoob of islamofoob neerzetten.
    In de NRC komt diversiteit aan het woord als die zijn bestaan luid kenbaar heeft gemaakt en er op aandringt te worden gehoord. Lamayae Aharouay, alles aan haar is fout, mag haar moslimse visie op Nederland uitdragen, en Clarice Gargard haar kleur als uitkijkvenster op de Nederlandse samenleving. Beide zijn vanzelfsprekend ervaringsdeskundigen in racisme en discriminatie, want het leven met een hoofddoek of dreadlocks valt natuurlijk niet mee. Dat geldt overigens ook voor vrouwen die veel te dik zijn, voor kinderen met een combinatie van een rare bril en rood haar en voor mensen met een paardengezicht om maar wat voorbeelden te noemen van mensen met een opvallend en opmerkingen verwekkend uiterlijk die zich niet kunnen beroepen op racisme of discriminatie.
    ,,,Feitelijk racisme is in Nederland klein. Echter het uitvergroten daarvan levert in Nederland een goed verdienmodel op. Roep ‘racisme’ en je staat bij wijze van spreken morgen in de krant of wordt je uitgenodigd voor een praatprogramma. Aharouay en Gargard, beide columnisten bij de NRC, hebben er een beroep van gemaakt om ‘racisme’ te roepen en het ver voorbij gezonde proportie te exploiteren. Beide werken als zelfstandige in dat beroep.
    In feite is het de NRC te verwijten dat die ze aan het woord laat met hun bevooroordeeld wereldbeeld. Er zijn heel wat betere columnisten te vinden onder etnische groeperingen die als minderheid in Nederland leven. Daar zijn er al een aantal van gesneuveld omdat ze de druk van hun omgeving vanwege hun genuanceerdheid niet meer konden verdragen. Dat zal deze dames niet overkomen. Hun volstrekte ongenuanceerdheid geeft ze een heldenstatus in eigen beperkte kring. Dat zie ik als een levensgroot probleem. Het versterkt de polarisatie.

En dat laatste laat dus zien hoe raar dat gedrag van NRC cum suis dus is. Heel erg raar.

Totaal onbegrijpelijk raar.

Want iedereen met ook nog maar een greintje gezond verstand kan bedenken dat de activiteiten van dit soort lieden polariserend werken.

Daarvan geeft het geval van Sylvana Simons uitleg of detail , het huidige (2017) meest rumoerige geval, een uitstekend voorbeeld. Ze wordt alom teruggehaat.

Hoe diep is deze absurdistische raarheid geworteld?

Zo diep dat de juristerij diegenen uit het andere kamp die terugschelden veroordeelt.

Degenen die die stukjes schrijven, zijn gekleurde haters. Degenen die ze de toegang tot de media geven, zijn blanke haters.

Concluderend: de politieke-correctheid stookt keihard het vuur onder de toekomstige etnische burgeroorlog  op.


Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .

 

3 jan.2018