WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkfouten: absurditeiten: Rusland, westen, en Oekraïne

  In 1812 trok het westen op tegen Rusland onder Frans commando. In 1853 trok het westen op tegen Rusland onder Engels commando. In 1941 trok het westen op tegen Rusland onder Duits commando. Dat bewijst voor eens en altijd dat Rusland een agressieve en imperialistische natie is, waartegen je de diepst mogelijk argwaan moet koesteren en die je eigenlijk grondig moet haten  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

In 1945 lag de grens tussen Rusland-vijandige landen en Rusland langs de Oder-Neisse in Duitsland. In 2014 ligt de grens tussen Rusland-vijandige landen en Rusland langs de Dnjepr in Oekraïne. Dat bewijst nogmaals en voor eens en altijd dat Rusland een agressieve en imperialistische natie is, waartegen je de diepst mogelijke argwaan moet koesteren en die je eigenlijk grondig moet haten  -  Alle westerse politici, media, en intellectuelen.

Deze uitspraken uit de verzameling Denkfouten, absurditeiten  zijn genoteerd naar aanleiding van de grote hoeveelheid de Koude Oorlog-taal rond de machtsgreep van extreem-nationalisten en neo-nazi's, genaamd Svoboda en Rechtse Sektor, in Oekraïne. Hieronder voorbeelden van door autoriteiten en media geuite absurditeiten over de expansiedrift en dergelijke van Rusland::
 

Uit: De Volkskrant, 07-08-2014, column door Michael Persson

Koude Oorlog

...    Wanneer heeft Poetin voor het laatst normaal gepraat?


Red.:   Zie hier  => .  De weder vraag luidt: "Wanneer heeft Poetin iets abnormaals gezegd?" Het antwoord luidt: "Nooit!" Wie het daar niet mee eens is: "Bewijs het". (En gebruik alleen Poetin's woorden zoals uitgesproken).

  Zelfs over kernwapens viel te praten, met de Sovjet-Unie. Vanaf de jaren zeventig kwamen er verdragen om het aantal raketten te verminderen. SALT, ABM, START, INF: het was traag, het was vermoeiend, maar er waren structuren, er was overleg. Eindeloos saai. Dat was de Koude Oorlog, in het Westen.
    Onder Poetin zijn de Russen juist begonnen aan die verdragen te morrelen. ...

Een leugen. Het zijn dee Amerikanen die zijn begonnen te morrelen aan de verdragen, door het eenzijdig opzeggen van het ABM-verdrag uitleg of detail , omdat ze antiraketwapens wilden opstellen in Polen. En wie slechts één enkele van dit soort verdragen eenzijdig opzegt, geeft de andere partij het recht alle andere verdragen op te zeggen.

  Het is die onberekenbaarheid die alles anders maakt dan drie decennia terug. Afspraken niet nakomen, jengelen, liegen, geen sorry kunnen zeggen: Poetin is een slecht opgevoed kind.

Dit slaat dus allemaal niet op Rusland maar op Amerika en het westen in het algemeen. En steuners van die zaak als Michael Persson en de rest van de Volkskrant en de media. Kijk maar:

  Het huidige Rusland is een cynische, ego-istische, jaloerse, kleingeestige kleptocratie.

Dit is de taal van een slecht opgevoed kind.
    Volgende:


Uit: De Volkskrant, 07-08-2014, door Yvonne Hofs

Analyse | Poetin slaat terug

Chantage? Voor Kremlin is dit routine


Wie met Rusland solt, moet boeten. Dat is de harde lijn die het Kremlin hanteert. Dat de EU in de crisis rond Oekraïne nu Poetins financiële duimschroeven voelt, is logisch. Intussen gaan de gevechten in Oekraïne gewoon door.


Red.:   Eerst de onderkop - hier is de andere kant, namelijk, hoe het is begonnen:
 

  Wie met de EU solt, moet boeten. Dat is de harde lijn die de EU hanteert. Dat de Rusland in de crisis rond Oekraïne nu de EU's financiële duimschroeven voelt, is logisch. Intussen gaan de gevechten in Oekraïne gewoon door.

Want zo is het begonnen: met economische sancties van de EU tegen Rusland.
    grappig hè, als je het zo opschrijft ... De lucht is meteen volkomen uit dit opgeklopte verhaal vol omkeringen van de wekelijkheid. Vooral die laatste zin is dan leuk: De oorlog van de EU-marionet Porosjenko tegen de burgers in het Oosten gaat gewoon door.
    Dan de kop zelf - eerst wat feiten:
 

  In 2006 testte Rusland dit nieuwe 'beleidsinstrument' [sancties, red.] op Moldavië en Georgië. Rusland ruziede met Moldavië bovendien over de opstandige grensregio Transdnjestrië en met Georgië over diens pro-Russische deelstaten Zuid-Ossetië en Abchazië. Bij wijze van straf stelde Rusland een importverbod in op Moldavische en Georgische wijnen.

Oké, dat zijn twee voorbeelden. Is dat ongewoon? Antwoord: nee. Wat is de reactie van het westen en de EU op Noord-Korea: sancties. Wat is het antwoord van het westen en de EU op Iran: sancties. Wat is de reactie van de het westen en de EU op Cuba: sancties. Wat is de reactie van het westen en de EU op het gebrek aan Russische toegevendheid aangaande Oekraïne: sancties. Oftewel: de twee of drie gevallen van Russische sancties zijn niets bijzonders. Maar wat lezen we in dit artikel:
 

  De laatste acht jaar grijpt Rusland routinematig naar economische sancties als chantagemiddel om zijn zin te krijgen op het geopolitieke toneel. ...
    Deze keer reageert Rusland op sancties van de Europese Unie, maar zo'n directe aanleiding heeft Rusland meestal niet nodig. Landen of bedrijven die het Kremlin tegen de haren in strijken, worden tegenwoordig vrijwel standaard door Moskou financieel op de pijnbank gelegd.

Een keiharde leugen. En dit ...
 

  Europese regeringsleiders beschouwen economische sancties doorgaans als de nucleaire optie, een wapen dat je pas inzet na langdurig onderhandelen.

... is een nog hardere leugen.
    Overigens worden er hete tranen vergoten over de slachtoffers van de Russische sancties:
 

  In de getroffen landen kwamen de sancties hard aan. Voordat het verbod van kracht werd, werd 80 procent van de Georgische wijnproductie in Rusland verkocht. Rusland liet Georgische wijnen pas weer toe in 2013, nadat de nieuwe Georgische president had beloofd de banden met Rusland aan te halen. Rusland hief het importverbod voor Moldavische wijn eind 2007 op, om het in 2013 opnieuw in te stellen. Die tweede wijnboycot kwam twee maanden voordat Moldavië een associatieverdrag met de Europese Unie tekende. Voor de boycot van 2006 had Moldavië een aandeel van 60 procent op de Russische wijnmarkt. Daarna was dat nog maar 10 procent.

Oftewel: Georgië en Moldavië gedroegen zich sterk vijandig tegenover Rusland (in Georgië werd een "Amerikaan" president), maar Rusland mag daar niet overeenkomstig op reageren.
    Volkomen belachelijk.
    En ook typerend voor de situatie in Oekraïne: het westen mag alles ondernemen om Oekraïne in te palmen: verdragen aanbieden, fascistische rebellen ophitsen, de fascistische burgeroorlog steunen, maar Rusland mag daar niet op reageren.
    Arnout Brouwers is langdurig correspondent gewest in Rusland - en Ruslanddeskundigen en Rusland-correspondent komen er slechts in twee smaken: Rusland-haters en rabiate Rus;landhaters. Wat ze overigens nogal eens wensen te verhullen door hun sprookjes te beginnen met "Ik ben een vriend van Rusland ..." => . Hier belijdt ex-correspondent Brouwers zijn liefde naar aanleiding van de economische sancties ingesteld door Rusland, zijnde geen import meer van voedsel uit Europa:


Uit: De Volkskrant, 08-08-2014, hoofdredactioneel commentaar, door Arnout Brouwers

Uit protest in hongerstaking

Tussentitel: De Russische president slaat zijn eigen bevolking een bloedneus


Red.:    Om te gillen ... alsof andere landen geen voedsel exporteren ... Maar het allereerste is natuurlijk de overtreding van een wet die bijvoorbeeld iedere toptennisser en iedere voetbalcoach inmiddels kent: praat NOOIT over de tekortkomingen van de tegenpartij. Doe dat wel, wordt je onmiddellijk met de nek aangekeken als een slecht verliezer.
    En deze stommeling houdt er hele toespraak bij:
 

  En nu komen daar voor de Russische bevolking nog hogere voedselprijzen, een verschraald voedselaanbod, en de terugkeer van een grote criminele zwarte markt bij - al dan niet met de terugkeer van Sovjetachtige rijen voor schaarse producten. Of, zoals een Russische journalist het samenvatte: Rusland gaat uit protest tegen westerse sancties in hongerstaking.

Met nog twee enorme  zwakteboden: "Tantje Betje zei ..." in combinatie met: "Tante Betje was er zelf bij toen ze het hoorde van Sara" - dat eerste zijnde het 'zoals een ... journalist zei' en het tweede het '... Russische ...'.
    En natuurlijk ook hier de vaste waarde in dit soort geschrijf:
 

  Er zijn in de bloedige crisis in Oekraïne al veel momenten geweest waarop president Poetin op de rem had kunnen en moeten trappen, maar voor een hogere versnelling koos.

Glasharde leugens. Het is precies anders, zoals het al genoemde lijst: alle op de gaspedaal trappen komt vanuit het westen: associatieverdrag, steunen aan de fascisten, Timmermans, Ashton, Verhofstadt en Van Baalen, steun aan Porosjenko, sancties, enzovoort.
    Op welke onzin je dan natuurlijk het Ad nauseam toepast - op bewering 1:
 

  Het brede importverbod op een reeks voedselproducten uit westerse landen dat president Poetin heeft afgekondigd als antwoord op de vorige week verscherpte westerse sancties, is een paardenmiddel. Het raakt sommige westerse producenten hard, maar het raakt het Russische volk harder.  -

En bewering 2:
 

  Europa en ook Nederland niet kunnen weglopen voor dit conflict, dat onnodig was en door president Poetin bewust en op bloedige wijze is geëscaleerd.

Je wordt er inderdaad misselijk van.
    Oh ja, wat was nu eigenlijk de aanleiding voor het starten van deze Koude Oorlog:
 

  Bijna per toeval, als gevolg van het onverwachte en waarschijnlijk onbedoelde neerhalen van een passagiersvliegtuig ...

Oftewel: Rusland hééft niets gedaan. Want zelfs dit ongeluk is begaan door Oekraïners.
    Nog gevolgd door, even gemist in het voorgaande, nog een glasharde leugen:
 

  ... heeft Europa de eenheid gevonden die nodig was om een duidelijk signaal aan het Kremlin te zenden: in Europa geen gemorrel meer zijn grenzen ..

Want het gemorrel aan grenzen is begonnen door Europa. En dat 'zijn grenzen' is natuurlijk helemaal een gotspe - onbewust of van schrik heeft de woord-  en feitenverkrachter het voorzetsel vergeten: "aan zijn grenzen". Dat was weer te duidelijk een leugen.
    Uit deze fouten en tegenstrijdigheden, zelf opgeschreven, blijkt duidelijk met welk soort gemoedstoestand dit soort stukje geschreven worden ... Je ziet de oververhitte koppen al voor je ...


Naar Denkfouten, absurditeiten  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .