WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Denkmethoden: zelfportret, Grunberg

Het "zelfportret"  in de klassieke en extreme vorm vereist een geestesgesteldheid die grenst aan het gestoorde of daar over heen is. Dat "gestoorde" hoeft niet op de hele geest te slaan of eeuwigdurend te zijn: het kan onderdelen van het denken betreffen en het kan slechts een tijdelijk verschijnsel zijn. Het geval van "zelfportret uit woede" is natuurlijk typisch het laatste.

De voorbeelden die aanleiding gaven tot het definieren van het verschijnsel stonden op het Volkskrant-weblog en zijn verdwenen. Maar een goede vervanging voor wat betreft een extreem geval dat, in het kader van zijn zelfportret, de bron van de gestoordheden zelf onthult, is successchrijver, veel-publicist, en Volkskrant-voorpaginacolumnist Arnon Grunberg uitleg of detail . Iemand die ook het talent bezit zich voor te doen als normaal mens, maar in zijn veelschrijverij de werkelijkheid natuurlijk niet kan verhullen. In chronologische volgorde van publiceren zijn uitvoerige zelfportret, beginnende met (de Volkskrant, 29-06-2011, column door Arnon Grunberg):
  Denken

Dinsdag publiceerde de Volkskrant een ingekorte versie van de rede die Ramsey Nasr uitsprak als protest tegen de kunstbezuinigingen.    ...
    Nederland gaat niet aan kunstbezuinigingen ten onder, maar aan morele zelfgenoegzaamheid, die links en rechts, in het gehele politieke spectrum, wordt aangetroffen. In naam van het goede, het ware en het schone worden wij telkens weer opgeroepen het denken stop te zetten.

De eerste karaktertrek uit het zelfportret: "Morele zelfgenoegzaamheid".
    En nummer twee, na 'het goede' vervangen te hebben door haar projectie in de werkelijkheid: "de eigen opvattingen van het goede":  "Oproepen om het denken stop te zetten in naam van de eigen opvatting van het goede".

Volgende (de Volkskrant, 03-09-2011, column door Arnon Grunberg):
  Maoïst

Een tijdje mocht PVV-ideoloog Martin Bosma columns schrijven voor NRC Handelsblad. Nou ja, ideoloog? Ach.     ...

De waarde van het schrijven van A. Grunberg.
  In zijn columns schreef de heer Bosma onder andere dat hij gedichten van Eybers las wanneer er in de Kamer werd gedebatteerd. Hij verveelt zich daar namelijk.
    De heer Bosma wil graag bij de grote mensen aan tafel zitten. Eybers, toe maar.

De waarde van het continue en niet-aflatende "name dropping" van A. Grunberg.
  Iu is de heer Bosma boos dat hij geen columns meer mag schrijven voor NRC. Daarom heeft hij minister Van Bijsterveldt vragen gesteld over het belang van 'maoïst' Derk Sauer in NRC.
    Bosma weet weinig, niet eens wat een minderheidsbelang inhoudt. ...

De hoeveelheid kennis van A. Grunberg.
  Van de gelegenheid maak ik gebruik te verklappen wat het oordeel van de geschiedenis zal zijn over de heer Bosma en zijn schrijfsels: de vuilnisbak. 

Het oordeel van de geschiedenis over A. Grunberg en zijn schrijfsels: de vuilnisbak. Naast de schrijfsels van Himmler, Pol Pot, Stalin, Beria en Bin Laden, zie verderop.

Volgende (de Volkskrant, 08-09-2011, column door Arnon Grunberg):
   Satire (2)

Aha, het was geen satire. Haye van der Heyden kwam dinsdag in de Volkskrant terug op zijn opiniestuk van vorige week waarin hij vrijmoedig sprak over zijn jeugd, de doodstraf en Wilders.
    Van der Heyden kent nog altijd het verschil niet tussen bedreiging en discriminatie, maar dat hij toegeeft dom te zijn is een stap vooruit.    ...

A. Grunberg is dom.
  Daarna schrijft Van der Heyden: 'Maar ook dan mag ik toch een plekje in onze democratie?'
    Daarmee wil hij zeggen dat hij bijvoorbeeld eveneens mag verkondigen dat na een natte zomer vijf heksen verbrand dienen te worden om meer regen te voorkomen; iedereen die dat geen goed plan vindt, miskent de gevoelens en behoeftes van een burger. Alle meningen zijn immers evenveel waard.

De opvattingen van A. Grunberg zijn evenveel waard als oproepen dat na een natte zomer vijf heksen verbrand dienen te worden om meer regen te voorkomen.
  Van der Heyden eindigt zijn stuk met de mededeling dat hij het goed bedoelde. Welnu, Himmler, Pol Pot, Stalin, Beria en Bin Laden: zij bedoelden het allemaal goed. 

A. Grunberg bedoelt het net zo goed als Himmler, Pol Pot, Stalin, Beria en Bin Laden.

Volgende - de aanleiding: Frits Bolkestein met zijn bezwaren tegen de EU en multiculturalisme is in het nieuws (De Volkskrant, 09-04-2013, column door Arnon Grunberg):
  Bolkestein

Afgelopen donderdag hieven in de Volkskrant vier oud-medewerkers van Bolkestein een loflied aan op hun voormalige leider. Ze stellen onder andere dat Bolkestein het debat dat tegenwoordig 'het Marokkanendebat' wordt genoemd 'diepgaand beïnvloed' heeft.    ...
    De heer Bolkestein is geen intellectueel, veeleer een verdienstelijk namedropper. Soit, met zulke oud-medewerkers heb je geen vijanden meer nodig.

De heer A. Grunberg is 'een verdienstelijk namedropper' ...
    Volgende (de Volkskrant, 27-05-2013, column door Arnon Grunberg)
  Verval

Theodore Dalrymple (pseudoniem) is een gepensioneerde psychiater die regelmatig over het verval publiceert. Waar Dalrymple ook gaat, overal stuit hij op verval.
    Aanvankelijk dacht ik dat deze obsessie een vorm van Schadenfreude was. ...

Zoals al uitvoerig getoond, heeft A. Grunberg een obsessie aangaande "het verval van anderen".
  Zijn meest recente artikel over Lissabon (de Volkskrant, 24 mei) doet echter vermoeden dat Dalrymple zijn eigen verval heeft doorzien en daarom met de hysterie, die de narcist eigen is ...

A.Grunberg: hystericus en narcist.
  Van analyse of interessante observaties is nergens sprake ...

A.Grunberg: van analyse of interessante observaties is nergens sprake.
  ... moderne gebouwen - wat zijn dat eigenlijk precies? - zijn afschuwelijk ...

Een indirect zelfportret - wat A. Grunberg over deze kwestie vindt staat hier uitleg of detail (eerst wordt het verschijnsel beschreven en erop volgt de mening erover van A. Grunberg): wat moderne gebouwen zijn weet A. Grunberg dus precies en A. Grunberg vindt ze fantastisch.
  ... de verlichte heersers uit de 18de eeuw hadden 'een betere bouwkundige smaak dan wij', aldus Dalrymple.
    Moralisme en vaag estheticisme zijn ...

In de eerdere link uitleg of detail al gezien: A. Grunberg lijdt aan moralisme en vaag estheticisme.
   ... zijn voor de snob een en hetzelfde.

A. Grunberg: snob.
  Dat een deel van de 'culturele elite' in Nederland deze charlatan serieus neemt, illustreert het verval van die elite.

"Dat het overgrote deel van de elite de charlatan A. Grunberg serieus neemt en bij uitvoerige overdaad tot de media toelaat, illustreert het verval van die elite".

Volgende (de Volkskrant, 20-08-2013, column door Arnon Grunberg):
  Circus

Afgelopen zaterdag bezocht ik samen met mijn petekind en twee andere kinderen het circus in Amsterdam. ...
    Een lichte vulgariteit, een ternauwernood onderdrukte hang naar perversiteit, het aan zekerheid grenzende vermoeden dat alleen de maskerade bestaat: men zou vaker naar het circus moeten gaan.

A. Grunberg: liefde voor perversiteit en maskerade.

Volgende (de Volkskrant, 05-09-2013, column door Arnon Grunberg):
  Beroepsoptimist

Wat de premier nauwelijks lukt, geloofwaardig optimistisch zijn, lukt Daan Roosegaarde, de laatste Zomergast van 2013, moeiteloos. Roosegaarde is beroepsoptimist. In Vrij Nederland vatte hij zijn credo samen: 'Flikker op met je mening, kom met een voorstel.'
    Misschien lijd ik aan een optimismetekort, maar een dergelijke overtuiging verraadt historische en psychologische naïviteit. De atoombom op Hiroshima was eerst een voorstel; ook tijdens de Wannseekonferenz in 1942 werden diverse voorstellen gedaan.

De waarde van de voorstellen van A. Grunberg: die van de atoombom en de holocaust  . Overigens zijn zowel de atoombom als de holocaust ontstaan vanuit het culturele denken waartoe A. Grunberg behoort - het Oud-Testamentische denken). En is, als haasje-over, de geest van A. Grunberg ook weer gevormd door die holocaust.
   Een beroepsoptimist moet uiteraard succesvol zijn en blijven, want optimisme zonder (materieel) succes noemen we een psychose.
    Roosegaardes optimisme komt voort uit de succesvolle verkoop van zijn eigen verfraaiingen.

A. Grunberg: een beroepscynicus moet uiteraard negatief blijven. Het succes van zijn negativisme komt voort uit de succesvolle verkoop van zijn eigen oud-testamentische psychoses, door hem en zijn de stamleden verkocht aan de rest van de wereld.

Volgende (de Volkskrant, 18-09-2013, column door Arnon Grunberg):
   Misérabilisme

Allerlei verstandige en redelijke mensen roepen al jaren dat we minder zouden moeten consumeren. ...
    ... Waarom geloven mensen in die crisis ...
    De mens heeft grote moeite afscheid te nemen van zijn rancune. Politici zijn meesters in het uitbaten van die rancune.

A. Grunberg en zijn cultuurgenoten zit muurvast in hun rancune, en zijn meesters in het uitbaten van rancune ("Holocaust!!!"  ).

Volgende (De Volkskrant, 23-09-2013, column door Arnon Grunberg):
  Verantwoordelijkheid

Dankzij Wouter Bos - afgelopen donderdag in de Volkskrant - weten we dat we niet moeten spreken over 'participatiemaatschappij' ...
    Vermoedelijk is onze samenleving te complex voor andere organisatievormen, maar het juk van de overheid herinnert ons er dagelijks aan dat wij incapabel en liefdeloos zijn.

A Grunberg en zijn cultuur zijn incapabel en liefdeloos - het Oude Testament is er een eeuwigdurende bewijs van.

Volgende (de Volkskrant, 11-02-2014, column door Arnon Grunberg):
  Troep

In Hollands Maandblad schrijft Ton van Rietbergen, economisch geograaf, verbonden aan de Universiteit Utrecht: 'Het laatkapitalisme kenmerkt zich door een industriële productie die als voornaamste doel heeft ons troep te verkopen die we niet nodig hebben.'    ...
    Volgens Van Rietbergen is 'een van de belangrijkste inzichten van de moderne economische wetenschap' dat vanaf 25 duizend dollar (circa 18 duizend euro) inkomen per jaar ons geluk niet meer toeneemt.
    Ik ben benieuwd hoe Van Rietbergen de burger gaat dwingen genoegen te nemen met 18 duizend euro per jaar. Zeker is dat een econoom die beweert te weten welke troep wij wel en welke troep wij niet nodig hebben niet zozeer een econoom is als wel een gemankeerde tiran.

A. Grunberg: gemankeerde tiran. Zijn laatkapitalistische cultuurgenoten: uiterst geslaagde tirannen uitleg of detail .

Volgende en voorlopig laatste (de Volkskrant, 06-12-2014, column door Arnon Grunberg):
  Slachtoffer

De televisiecritici in de Volkskrant en NRC Handelsblad waren enthousiast over Sunny Bergmans documentaire ... Maar er zit een scène in deze film ... VPRO-directeur Lennart van der Meulen vertelt dat hij zich als student gediscrimineerd voelde omdat hij voor D66 was.
    ... Van der Meulen legt een eigenaardigheid van onze cultuur bloot. ... Daarom wil iedereen dolgraag slachtoffer zijn. ...

A. Grunberg: dolgraag slachtoffer: "Holocaust!!!".
    Bemerk een sterke coherentie en consistentie in de opvattingen van, en het zelfportret van, A. Grunberg, als je ze bekijkt vanuit één bepaald gezichtspunt: dat van "kwaadaardigheid". Waar te nemen door nog eens van het begin af aan te herlezen.
    Dit is dus een bijna compleet zelfportret van een individuele en een culturele vorm van kwaadaardigheid - een soort "Portret van Dorian Gray"  .
    Meer van dit soort kwaadaardigheid hier  .

Voor de aardigheid nog wat nabranders. De eerste (de Volkskrant, 30-03-2015, column door Arnon Grunberg):
  Psychologische test

Tot nu toe bestond de psychologische test waaraan piloten worden onderworpen voornamelijk uit zelfrapportage. Een paar vragen, meer niet. Dat zal na Andreas Lubitz, wat de uitkomst van het onderzoek ook zal zijn, veranderen ...
    Als piloten aan een uitgebreidere test zullen worden onderworpen, zou het dan niet aardig zijn om ook politici dergelijke uitgebreide tests te laten doen? ...Het is namelijk mijn hypothese dat veel politieke besluitvorming het gevolg is van niet of slecht behandelde persoonlijkheidsstoornissen.

Het is een hypothese van deze redactie dat bijna alle Joodse geschrijf het gevolg is van niet of slecht behandelde persoonlijkheidsstoornissen, en dat in ieder geval zo is voor A. Grunberg.

Een van de bijbehorende neuroses is die van de obsessie - de titel is die van de webversie (de Volkskrant, 02-04-2015, column door Arnon Grunberg):
  De mens is een potentiële psychiatrische patiënt

Het gedrag van mensen is meestal uitstekend te voorspellen. Een enkele keer echter begaat iemand een wandaad, zoals Lubitz, waarna verbijstering ontstaat. ...

Piloot Andreas Lubitz heeft een vliegtuig laten neerstorten met 150 mensen aan boord bij wijze van zelfmoord.
  De mens is nu eenmaal een potentiële psychiatrische patiënt.
    De meeste van die potentiële patiënten zijn zo gekneed dat ze min of meer sociaal wenselijk gedrag vertonen.

Die leiden banken of bedrijven of begaan andere vormen van ploerterij, zoals nomadisten dat doen. Of ze schrijven boeken en columns in kranten, waarin ze die vormen van ploerterij bewieroken.

Weer een hele mooie - het voorbeeld is onbelangrijk (de Volkskrant, 18-03-2016, column door Arnon Grunberg):
  Advies

...    Daarbij zijn de uitlatingen .. dermate infantiel dat ... wel moet concluderen dat een volwassene die dergelijke uitspraken doet niet geheel of geheel niet toerekeningsvatbaar is.
    .. uitspraken die behandeld moeten worden in de beslotenheid van groepstherapie of andersoortige therapie. .. iemand die lijdt aan het syndroom van Gilles de la Tourette ... het schelden niet kan laten.

Allemaal midden in de  Grunberg-roos.

Nog preciezer (de Volkskrant, 31-05-2016, column door Arnon Grunberg):
  Stoornis

'Ik noem mensen neger, Turk of Marokkaan', aldus columniste Annabel Nanninga in een lezenswaardig interview door Janita Naaijer en Chris Rutenfrans, zaterdag in de Volkskrant. ...
    Valt het infantiele schelden onder vrijheid van meningsuiting? Zeker, maar het valt ook onder DSM-5, handboek van de psychiatrie, onder de periodieke explosieve stoornis. 'Recidiverende agressieve uitbarstingen', zowel verbaal als fysiek, zijn een symptoom van deze stoornis.    ...

Wat heerlijk ...!!! Schopt u hem er zelf in ... ? En deze is bijna net zo makkelijk:
  Het maatschappelijk debat is niet bedoeld als therapie voor mensen die aan slecht behandelde of niet behandelde agressiestoornissen lijden. De openbare ruimte is geen behandelkamer.

"Een krantencolumn is geen behandelkamer". Maar de storing van Arnon G. is zo ernstig, dat hij er diverse heeft ...
    De lezers van de Volkskrant was het ook niet ontgaan (de Volkskrant, 01-06-2016, ingezonden brief van Brenda Reyerse, Amsterdam):
  Klaagneger

Grunberg noemt het gebruiken van het woord 'klaagneger' in het interview met Annabel Nanninga (O&D, 28 mei) een voorbeeld van primitief, infantiel schelden. Het zou slecht zijn voor het democratisch debat en 'de ondergang van de maatschappij' bespoedigen. Wat is Grunberg toch een sombermans.
    Ik vond het interview verfrissend en relativerend. Het spelen met woorden en betekenissen ( klaagneger) lijkt me goed voor het maatschappelijk debat waarin verschillende groepen moeten leren zichzelf te waarderen, aan zelfreflectie te doen en hun identiteit te kunnen relativeren.

En (de Volkskrant, 01-06-2016, ingezonden brief van Fernando Egas, Utrecht
  Voetnoot

Soms maakt één voetnoot (Voetnoot, 31 mei over DSM-5, handboek van de psychiatrie) alles zo duidelijk dat je de rest van het boek niet meer hoeft te lezen.

En (de Volkskrant, 01-06-2016, ingezonden brief van Martien van Vilsteren, Leiden):
  U bent gestoord

In zijn voetnoot gaat Arnon Grunberg in op uitspraken gedaan door Annabel Nanninga, in het interview afgelopen zaterdag in de Volkskrant. Hij constateert dat het primitieve schelden wordt opgevat als een waardevolle bijdrage aan het debat en stelt de vraag of het infantiele schelden onder de vrijheid van meningsuiting valt.
    Die vraag wordt door hem bevestigend beantwoord, maar naar zijn mening valt het ook onder DSM-5, handboek van de psychiatrie, onder de periodieke explosieve stoornis. Keurig verwoord, dat wel. Maar het is duidelijk: Annabel Nanninga mag zeggen wat ze wil, maar is een psychisch gestoorde.
    Is iemand zonder kennis van zaken psychisch niet in orde verklaren niet hetzelfde als primitief, infantiel schelden? Met zijn uitspraak kwalificeert Grunberg zichzelf, in zijn opvatting, in dezelfde categorie als waar hij Annabel Nanninga plaatst.

Tja ...
    Overigens heeft dit commentaar, en welk willkeurig andere commentaar, nog voor geen letter of leesteken geholpen. Wat bij ieder rationeel denkend mens het vermoeden doet rijzen dat er meer is dan alleen een culturele factor in dit soort gestoordheid en het bijbehorende geraaskal ...


Naar Denkmethodes  , Alg. semantiek, lijst  , Alg. semantiek, overzicht  , Algemeen, overzicht  , of site home  .

 

30 jan.2015