De Volkskrant, 17-01-2011, door Maurits de Brauw .2008

Minder zorg is duurder

Maurits de Brauw | Maurits de Brauw is als chirurg, gespecialiseerd in kijkoperaties, verbonden aan het Slotervaartziekenhuis.

Om de kosten van de ziekenhuiszorg te beperken, neemt minister Schippers van Volksgezondheid haar toevlucht tot budgettering van ziekenhuizen. In de jaren negentig is gebleken dat budgettering een ontmoedigende uitwerking heeft op het behandelen van voldoende patiŽnten, met eindeloze wachtlijsten als resultaat.

Hoe nadelig is het een groep patiŽnten niet of onvoldoende te behandelen? Een voorbeeld is de grote groep mensen met ernstig overgewicht. In de tijd van de lange wachtlijsten was er geen capaciteit om hen te opereren. Operaties voor kanker gingen altijd voor.

Kanker is een dodelijke ziekte, terwijl ernstig overgewicht wordt gezien als welvaartsziekte en te wijten aan het gedrag van de patiŽnt zelf. Maar met het opereren van patiŽnten met ernstig overgewicht bespaar je meer levensjaren dan met de oplossing van het hele kankerprobleem.

Voor een overgewicht van 40 kilo of meer is een operatie de enige effectieve oplossing. Een maagverkleiningsoperatie leidt bij de meeste patiŽnten ook tot het verdwijnen van suikerziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en artrose. De sterfte aan hart- en vaatziekten daalt met een derde. Een maagverkleiningsoperatie kost ongeveer 10 duizend euro. Deze kosten worden binnen drie jaar terugverdiend door de besparing op geneesmiddelen voor aan overgewicht gerelateerde ziekten.

Dit jaar worden zo'n vijfduizend patiŽnten met ernstig overgewicht geopereerd. Doordat het aantal patiŽnten stijgt en de chirurgische expertise verbetert, zullen er in 2014 elfduizend operaties zijn. Het fixeren van de ziekenhuisbudgetten op het niveau van 2009 maakt de toename in operatiecapaciteit onmogelijk. Dit maakt de totale zorg duurder.

Het niet behandelen van patiŽnten met overgewicht leidt bovendien tot een hoog arbeidsongeschiktheidspercentage en tot langere wachtlijsten voor goedaardige aandoeningen zoals galstenenen liesbreuken.

Geld uitgeven aan zorg is goed besteed. De econoom Marc Pomp berekende in zijn boek Een Beter Nederland een rendement van minimaal 30 procent voor elke euro die aan de gezondheidszorg wordt uitgegeven. Beperken van zorg kost geld en vermindert de waarde voor de patiŽnt.

De laatste jaren is ingezet op vraaggestuurde zorg met de patiŽnt als zorgconsument. Een gefixeerd budget betekent een stap terug naar een paternalistische overheid. Het is beter als de patiŽnt zelf verantwoordelijk wordt. Een eigen bijdrage aan de zorg legt de rem bij degene die ook het meeste voordeel heeft.

Sparen voor een niet-spoedeisende operatie zorgt voor een betere afweging van voor- en nadelen van een behandeling. Een sociaal vangnet moet ervoor zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor elke patiŽnt die deze nodig heeft.


 


Naar   , lijst , overzicht   , of site home . (volledig artikel hier uitleg of detail )

uitleg of detail
 

[an error occurred while processing this directive]