WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Evenwicht, algemeen: voorbeelden

.2010

Zie:
economische groei;
managers school fraude (door financieringsstelsel met bonus op diploma's zonder tegenkracht)

 

VK, 06-11-2010, Van onze verslaggeefster CARLIJNE VOS

Bezuinigen op ivf jaagt de kosten op

De bezuiniging op ivf-behandelingen kost meer dan ze oplevert. Er zullen namelijk weer meer tweelingen geboren worden als ouders nog maar één kans krijgen. De extra kosten voor meerlingzwangerschappen kunnen oplopen tot 29 miljoen euro per jaar.

Dit zegt Jan Kremer, hoogleraar gynaecologie in het UMC St Radboud in reactie op het kabinetsvoorstel alleen nog de eerste ivf-poging te vergoeden. Deze bezuiniging moet 21 miljoen euro opleveren.

Volgens Kremer zullen meer ouders kiezen voor het terugplaatsen van twee embryo’s in de baarmoeder, wanneer nog slechts één behandeling wordt vergoed. Nu worden nog drie pogingen vergoed door de zorgverzekering. De extra medische kosten voor een meerlingzwangerschap bedragen ongeveer 11 duizend euro. Wanneer de maatschappelijke kosten worden meegerekend, zoals ziekteverzuim en handicaps op de lange termijn, kost een tweelingzwangerschap volgens Kremer zelfs 54 duizend euro meer.

Het aantal meerlingzwangerschappen is de laatste tien jaar gehalveerd tot 13,4 procent. Hiermee is 29 miljoen euro bespaard. ‘Het is realistisch te verwachten dat dit nu weer ongedaan wordt gemaakt’, zegt Kremer.

Jaarlijks worden 4.500 kinderen geboren via ivf, waarvan 500 tweelingen. De kosten voor een ivf-behandeling bedragen ongeveer 3.000 euro. ‘Ik schat dat een kwart van de ouders dat niet zelf kan betalen. Bij vergoeding van nog slechts één poging zullen zij het risico op mislukking willen uitsluiten’, aldus Kremer.

De Nijmeegse hoogleraar noemt de bezuiniging op ivf sowieso ‘onsympathiek en onsolidair’. ‘Mensen met een laag inkomen worden gedupeerd en er wordt een streep gezet door de solidariteit met ongewenste kinderloosheid. Dat is geen aangename trend in de Nederlandse gezondheidszorg.’

Volgens Kremer valt de gewenste besparing wel te realiseren als nog slechts terugplaatsen van één embryo wordt vergoed. Het aantal meerlingzwangerschappen kan dan worden teruggebracht tot nul.

Volgens het College voor Zorgverzekering, dat momenteel met de gynaecologen nadenkt over doelmatiger gebruik van ivf, hoeven specialisten overigens niet te te bezwijken onder de druk van ouders meer embryo’s terug te plaatsen. Ze kunnen dat weigeren.

Naar Menswetenschappen, regels  , Menswetenschappen, huidig  , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht  , of site home