WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Menswetenschappen, regels: overtredingen niveaus

17 jul.2009

Voorbeelden van overtredingen van de regels van goede menswetenschappen - regel negen, verwarring van niveau van sociologische groep of begrip:


Uit: De Volkskrant, 09-02-2008, door Peter Giesen

Diversiteit | Nijmeegse sociologen zetten vraagtekens bij spraakmakende studies van Robert Putnam

Ongemengd maakt onbemind

Amerikaanse onderzoek gaf eerder aan dat etnische diversiteit niet tot meer vertrouwen leidt, maar minder. Hoe zit dat eigenlijk hier?

In de laatste peiling van Maurice de Hond stond Trots op Nederland virtueel op 18 zetels, en de Partij voor de Vrijheid op 13. Dat suggereert geen groot vertrouwen van autochtone Nederlanders in de samenleving als geheel en hun allochtone medeburgers in het bijzonder. De lijstaanvoerders Verdonk en Wilders vertolken immers de onvrede over politiek en immigratie.
    Vorig jaar publiceerde de Amerikaanse socioloog Robert Putnam een geruchtmakend onderzoek dat zulk onbehagen leek te bevestigen. Hoe groter de etnische diversiteit, aldus Putnam, des te lager het sociaal vertrouwen. Mensen die in sterk gemengde wijken wonen, hebben niet alleen minder vertrouwen in andere etnische groepen, maar ook in hun eigen groep. Ze trekken zich terug, hebben minder contacten en doen minder vrijwilligerswerk.
    Putnam riep andere onderzoekers op zijn hypothese te testen. Hij wilde weten of zijn stelling zou opgaan in andere landen en op andere niveaus. ‘Die uitdaging zijn we aangegaan’, zegt dr. Maurice Gesthuizen, socioloog en docent methodologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Met zijn collega’s prof. dr. Peer Scheepers en drs. Tom van der Meer testte hij Putnams hypothese in 28 Europese landen.
    De etnische diversiteit van elk land werd vastgesteld met de zogeheten Herfindahl-index, die ook door Putnam werd gebruikt. Hierin wordt etnische diversiteit gedefinieerd als de kans dat twee willekeurig geselecteerde inwoners tot een verschillende etnische groep behoren. Vervolgens werden verschillende criteria voor sociale cohesie gebruikt. Respondenten werd gevraagd of zij in het algemeen hun medeburgers vertrouwden, hoe vaak zij vrienden, collega’s en bekenden zagen, in welke mate zij informele hulp aan vrienden en bekenden gaven, of zij vrijwilligerswerk deden en of zij lid of donateur van een vrijwilligersorganisatie waren.

Samenhang
In hun onderzoek vonden ze geen samenhang tussen etnische diversiteit en sociale cohesie, zegt Gesthuizen. ‘De hypothese van Putnam hebben we dus niet kunnen bevestigen.’
    Hij onderstreept wel dat de Nijmeegse onderzoekers op een ander niveau onderzoek hebben gedaan. Putnam bekeek 40 Amerikaanse wijken, zij namen nationale gemiddelden. ‘Als je Nederlandse wijken met elkaar zou vergelijken, zie je misschien verschillen die in een nationaal gemiddelde wegvallen. Daar willen we vervolgonderzoek naar doen.’
    Volgens Robert Putnam ontkracht het Nijmeegse onderzoek zijn hypothese dan ook geenszins. ‘In ons onderzoek zeggen wij dat mensen in gemengde buurten zich terugtrekken. Op dat punt is het onderzoek uit Nijmegen compleet irrelevant, omdat ze sociaal vertrouwen alleen op nationaal niveau meten’, aldus Putnam vanuit de Verenigde Staten.  ...


Red.:   Putnam zegt het al: je mag geen landelijke met wijkgroepen vergelijken - dit is een glasheldere overtreding van de niveau-regel.
    Ook wordt uit het artikel duidelijk waarom deze elementaire fout kan worden gemaakt:
  Dat suggereert geen groot vertrouwen van autochtone Nederlanders in de samenleving als geheel en hun allochtone medeburgers in het bijzonder. De lijstaanvoerders Verdonk en Wilders vertolken immers de onvrede over politiek en immigratie.   ...
    Op discussiefora, weblogs en sites kan iedereen vrijelijk zijn ongenoegen spuien.

Hierin zit al duidelijk een veroordeling, die helderder wordt door op te merken dat ondertussen moslims steeds vrijelijk hun afkeer van ons spuien middels hoofddoeken, djellaba's, buurtterreur, enzovoort. Dat laatste merken de onderzoekers en de auteur van het artikel niet op. De methodologische, elementaire, fout is hoogstwaarschijnlijk ingegeven door ideologie.


Naar Menswetenschappen, regels  , Menswetenschappen, huidig  , Wetenschap, lijst  , Wetenschap overzicht  , of site home