De Volkskrant, 07-09-2010, Van onze verslaggever Sander Heijne .2010

Domweg gelukkig met twee keer modaal

Geld maakt wel degelijk gelukkig, zolang je maar niet te veel verdient.
    Dit schrijven Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman en econoom Angus Deaton van de Amerikaanse Princeton University deze week in het blad van de Amerikaanse Academie van Wetenschappen. Volgens de wetenschappers neemt het geluk van mensen toe naarmate hun inkomen stijgt. De gelukselixer werkt echter niet ongelimiteerd. Een mens is het gelukkigst wanneer hij of zij 58 duizend euro per jaar verdient – pakweg twee keer modaal. Bij een hoger inkomen raakt het geluksgevoel aan inflatie onderhevig en neemt het af.
    Daar staat tegenover dat een hoger inkomen een mens wel tevredener stemt, aldus Kahneman. De wetenschapper werd in 2002 door het Nobelcomité geprezen om de kundige wijze waarop hij psychologische inzichten in de economische wetenschappen integreert.
    Kahneman en Deaton baseren hun uitspraken op 450 duizend vragenlijsten die de onderzoekers verstuurden. De ‘proefkonijnen’ werd gevraagd op een schaal van nul tot tien aan te geven hoe tevreden én hoe gelukkig ze zijn. En uiteraard moesten de respondenten ook hun jaarsalaris opgeven. Uit de vragenlijsten blijkt dat mensen die 58 duizend euro per jaar verdienen het gelukkigst zijn. Daarop concluderen Kahneman en Deaton dat tevredenheid te koop is, geluk niet.
    De vooraankondiging van de opmerkelijke bevindingen zegt niets over over het type werk dat de respondent doen, of waar ze wonen. Over mogelijke andere verklaringen dan het significante statistische verband wordt niet gerept. Aan het verschil tussen tevredenheid en geluk wordt geen aandacht besteed.
    Voor de zekerheid lijkt het voorlopig dus veiliger om het spreekwoord aan te passen. ‘Veel geld maakt niet gelukkig, maar wel tevreden.’Naar Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]