De Volkskrant, 14-09-2012, van verslaggever Peter de Waard .2010

Franse post: extra personeel tegen werkdruk

Tussentitel: Vijfduizend banen na rapport over hoog aantal zelfmoorden onder het personeel

De Franse posterijen nemen vijfduizend extra mensen in dienst om de werkdruk bij het personeel te verminderen. Hiermee volgen ze het advies van een commissie die onderzoek deed naar het hoge aantal zelfmoorden onder het personeel als gevolg van werkstress..

Eerder werd gesproken van een epidemie van zelfmoorden bij bedrijven als France Télécom en La Poste. Nadat dit jaar bij La Poste in de regio Brittany opnieuw twee werknemers zichzelf om het leven hadden gebracht, besloot bestuursvoorzitter Jean-Paul Bailly een commissie in te stellen die een onderzoek naar de achtergronden moest doen.

De commissie, onder leiding van voormalig vakbondsman Jean Kaspar, zegt dat het personeel onvoldoende is voorbereid op de cultuuromslag die de afgelopen jaren plaatsvond.

Uit het onderzoek komt naar voren dat herstructureringen bij La Poste in het kader van de digitalisering van het postverkeer tot een gespannen situatie in de hele onderneming hebben geleid. Zo konden veel postbodes niet wennen aan de decentralisatie van het management, waarbij lokale chefs meer verantwoordelijkheid kregen.

Volgens Kaspar blijkt dat het personeel hier niet voor is getraind. 'De huidige werksfeer wordt - evenals in de rest van de Franse industrie - bepaald door voortdurende veranderingen als gevolg van de introductie van nieuwe technologieën en flexibilisering van werktijden. Hierdoor zijn werknemers gedesoriënteerd geraakt en voelen ze zich niet meer verbonden met hun werk', aldus het rapport.

La Poste heeft 264 duizend werknemers in dienst, die jaarlijks 27 miljard brieven, kaarten en poststukken bezorgen. Kaspar wil dat door betere communicatie en training het zelfvertrouwen van de werknemers wordt verbeterd. Vier- tot vijfduizend mensen zijn nodig om de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf te verbeteren. Overigens is de commissie geen tegenstander van de introductie van nieuwe technologieën of werkmethoden. Die zijn noodzakelijk om concurrerend te blijven. De vijfduizend extra werknemers worden tussen nu en 2014 aangenomen. La Poste had al 20 miljoen euro gereserveerd om duizend mensen te kunnen aantrekken. Dit jaar slonk het personeelsbestand met 2 procent.

Naast La Poste kampt ook France Télécom met een hoog aantal zelfmoorden. In anderhalf jaar tijd benamen 25 personeelsleden zich het leven. De directie sprak zelfs over de 'besmettelijke werking van zelfmoorden'. In afscheidsbrieven stond vaak dat de daad voortkwam uit wanhoop om het werk. In 2010 gebeurde hetzelfde bij autofabriek Renault en in het jaar daarvoor al in het onderwijs.

 Naar Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]