Uit: menswetenschappen...lucassen

RationeleBurger – 22 juli 2017 at 10:47
Ik had gezegd er nog even op terug te komen, dus bij deze. Ik mis in dit opiniestuk namelijk een nogal essentieel punt; namelijk het verband tussen cultuur / religie en de sociaal economische positie/kansen van slagen.Lucassen doet nu namelijk alsof het of/of is. Waarbij hij duidelijk stelt dat het niet de cultuur en religie is die integratie bemoeilijkt (de focus erop zou zelfs onwenselijk zijn), maar het sociaal economische aspect veroorzaakt door oa de asielprocedures (van destijds). Hij gaat hier echter totaal voorbij aan het feit dat daar ook onderlinge verbanden te trekken zijn.

Er een aantal zaken die de betreffende onderzoeken waar Lucassen naar refereert niet laat zien, namelijk de relatie tussen religie en cultuur en de sociaal-economische positie en de kans hoger in de sociaal-economische klasse te komen. Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat atheïsten en agnosten gemiddeld hogere sociaal-economische klassen hebben (http://publicreligion.org/research/2012/10/american-values-survey-2012/)

Dan komen we bij scholing. Een meta analyse laat zien dat er een negatieve relatie is tussen religie en intelligentie. (http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/The-Relation-Between-Intelligence-and-Religiosity-A-Meta-Analysis-and-Some-Proposed-Explanations.pdf). Een mogelijke uitleg die de meta-analyse laat zien is dat ‘het geloof’ in de plaats komt van de menselijke nieuwsgierigheid, de wil om verder te leren en te kijken. Scholing dus. Het geloof heeft immers alle antwoorden al. Op die manier neemt het geloof dus een stukje initiatief weg, met alle gevolgen van dien. De relatie tussen opleidingsniveau en de sociaal economische klasse, en de kans de eigen sociaal economische klasse te ontgroeien, hoef ik niet uit te leggen lijkt me?

Dan komen we bij het tweede aspect; cultuur. Neef/nicht huwelijken of andere vormen van inteelt zijn niet religieus bepaald voor zover ik weet maar cultureel. Wel komt het vaak voor in landen met een islamitische cultuur. Onderzoek toont aan dat neef/nicht huwelijk een groot(!!) negatief effect hebben op cognitieve vaardigheden (zowel qua IQ, als mentale gezondheid/geestesziekten) van de geboren kinderen. (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0109585). Het is geen nieuws dat ook in Nederland / Europa, nog steeds veel neef/nicht huwelijken plaatsvinden in de moslimgemeenschappen. Bij dit voorbeeld geldt uiteindelijk hetzelfde als het vorige voorbeeld; dit heeft dus ook een negatief effect op de sociaal economische positie en de mogelijkheid die te ontgroeien.

Dit is een verborgen variabele die in de onderzoeken niet wordt belicht maar wel een belangrijke factor is óf iemand in die sociaal economische lagere positie terecht komt en of diegene die weet te ontgroeien. De stelling van het “Fixatie op cultuur of religie bij statushouders is onwenselijk”, is wat mij betreft dus onjuist. Het is niet alleen wenselijk, het is broodnodig om het hele plaatje compleet te krijgen en verder onderzoek is altijd toe te juichen.

 

IRP: 


Naar Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]