WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Ideologie, religie: christelijke reactie

24 feb.2011

De christelijke opvattingen over geweldloosheid en steun aan de zwakken zijn in zijn algemeenheid te verkiezen boven de oudtestamentische wraakzucht die kenmerkend is voor het joodse geloof waar het vanaf stamt. Maar juist die extreemheid van het Joodse geloof heeft vermoedelijk geleid tot een doorschieten van de christelijke opvattingen de andere kant op. Want er is niets lovenswaardigs aan het met goedmoedigheid en tolerantie behandelen van hen met kwade bedoelingen. En dat er genoeg mensen zij  met kwade bedoelingen staat als een paal boven water. Zelfs onder christenen, zoals hun eigen politieke partijen uitvoering demonstreren  .
    Die doorgeschoten opvattingen zijn net zoals de rest van de religie gegoten in ideologie - een vorm van ideologie die ondanks de terugtocht van de religie zelf nog redelijk populair is, want deels overgenomen door de linksen   . Hier een originele christelijke versie:


Uit: De Volkskrant, 24-02-2011, column door Bert Wagendorp

Ministers Leers

Zelden toonde een politicus zo openhartig zijn gespletenheid als Gerd Leers. Vrij Nederland publiceerde deze week een dubbelportret van één minister. ...
    Ministers Gerd Leers (CDA's).    ...
    Tijs van den Brink legde Gerd Leers dinsdag op de radio het volgende citaat van Gerd Leers voor: 'Mijn christelijke inborst zegt me dat niemand het recht mag claimen op een eigen stukje aarde en de ander daarvan mag buitensluiten. Dat is ons allen door God gegeven en dat behoren we gebroederlijk te delen.'    ...


Red.:    Van z'n lang zal ze leven niet. Ons land is aantrekkelijk omdat het met bloed, zweet en tranen is opgebouwd door "alle Nederlanders", en rotzooitrappers in landen als Somalië, Afghanistan (het ging mede over een Afghaanse vluchteling) en dergelijke hebben daar geen enkel recht op. Die gaan maar bloed, zweet en tranen in hun eigen land steken.
    Iemand uit eigen kring die dezelfde conclusie trekt:


Uit: De Volkskrant, 24-10-2011, door Loes Reijmer

Interview | Mariska Orbán

RK Weerbaar

Katholieken moeten zich verweren, net als moslims, vindt de baas van het Katholiek Nieuwsblad. 'Jezus liet zich ook als mak schaap naar de slachtbank leiden.'

Een opportunistische parelkettingteef, noemde een van haar toekomstige collega's Mariska Orbán (34) toen hij hoorde dat ze de nieuwe hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad zou worden. ...
    'Ik vind dat wij als katholieken meer voor onszelf moeten opkomen. Andere minderheden zijn goed georganiseerd. Wordt er ergens een koran verbrand, dan is de hele islamitische wereld in rep en roer. Is er iets met homo's, dan komt het COC in actie. Dat zit helaas niet in ons katholieke DNA. Jezus liet zich ook als mak schaap naar de slachtbank leiden. Hij zei: slaat u op mijn rechterwang? Hier heeft u mijn linkerwang. Daarin zijn we doorgeschoten.'   ...


Red.:    En ook is duidelijk waarvan ze het heeft afgekeken: de agressievelingen van de islam.


Naar Psychologische krachten  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .