De Volkskrant, 16-04-2011, door Henk Müller .2010

Ondertussen op Opinie.volkskrant.nl

´Laten we ook stoppen met besnijden'

Slachten  Het was de week van de rituele slacht. Wie voor godsdienstvrijheid is (en dus in pincipe voor rituele slacht) wordt nog net niet voor dierenbeul uitgemaakt. Alsof een voorstander van het recht op godsdienstvrijheid dús niets geeft om dierenwelzijn. Op de site legt columniste Malou van Hintum uit waarom het één best met het ander samen kan gaan.

Trouwens, 'de hele politiek staat op zijn kop over het vermeende kwalijke levenseinde van nog niet één promille van het aantal geslachte dieren in Nederland, en rept met geen woord over de honderdduizenden dieren in de vee-industrie die permanent honger lijden, bot- en maagaandoeningen hebben, en het slachtoffer zijn van bloedarmoede, leverabcessen en maagzweren'.

Publicist en columnist Asher Ben Avraham maakt zich kwaad over de hypocrisie in het debat. Het gaat kennelijk alleen om de laatste seconden van het leven van dieren. Zullen we eerst eens kijken naar het leven vóór de dood? Dierenmishandeling, daar heeft Ben Avraham het over: 'We beschouwen dieren als producten en als machines die je kunt kalibreren, inregelen en finetunen. We beschouwen ze als voedsel dat vooral niks mag kosten.' Decennia hebben we lak aan het welzijn van dieren en nu 'valt er opeens een mogelijk verbod op onverdoofd slachten uit de lucht.

Om onze schuldgevoelens af te kopen over de - ik zou haast zeggen - onmenselijke behandeling van vee. Daarmee moet dus worden aangetoond dat we in Nederland wel degelijk het welzijn van slachtvee op het oog hebben. Wat een misvatting. Wat een excuuspolitiek.'

Besnijden  Arabist, rechtsfilosoof en VVD'er Johan Pieter Verwey wil een stapje verder. Laten we ook stoppen met het besnijden van jongetjes. 'Met de steun van de VVD voor het wetsvoorstel voor een verbod op ritueel slachten, is een grote stap gezet naar de uiteindelijke ontmanteling van artikel 6 van de Grondwet: vrijheid van godsdienst. Omdat het volledig schrappen van dat artikel een nog te gevoelig politiek punt is, zullen de bijzondere rechten die gelovigen nu genieten ten opzichte van niet-gelovigen, stuk voor stuk ontnomen moeten worden.' Goeie zaak vindt Verwey.

´Het gelijkheidsbeginsel waarop ons rechtssysteem voor een belangrijk deel is gebaseerd, komt steeds meer onder druk te staan door de uitzonderingsposities die door religieuze groeperingen worden opgeëist.´

Neem besnijdenis. ´Nederlanders zijn snel met het veroordelen van landen als Saoedi-Arabië of Iran als het gaat om 'barbaarse' tradities zoals het stenigen van mensen of het afhakken van ledematen als straf voor een misdrijf. En terecht. Maar besnijdenis komt niet alleen voort uit dezelfde religieusculturele achtergrond; het is minstens even 'barbaars' als de hiervoor genoemde handelingen. Het feit dat dit zeer jonge kinderen wordt aangedaan is eigenlijk onbeschrijfelijk.´ Besnijden moet strafbaar worden.

´Marianne Thieme werd de held van de dieren. Welk Kamerlid wordt de held van de kinderen?´

 Naar Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]