De Volkskrant, 25-01-2014, door Hala Naoum NÚhmÚ .2011

Christendom is wel vrouwvriendelijk

Machteld Zee geeft (O&D, 22 januari) de nepfeministen een flinke draai om de oren omdat ze bij achterstelling van westerse vrouwen verontwaardigd reageren terwijl ze de achterstelling van islamitische of Afrikaanse vrouwen met de mantel der culturele liefde bedekken. Ik onderschrijf deze analyse volledig.

De oogverblindende selectiviteit van die feministen bleek maar al te duidelijk uit de wijze waarop zij de Russische band Pussy Riot omarmden, terwijl de Tunesische vrouwenactiviste Amina Tyler veronachtzaamd werd. Pussy Riot heeft gewag gemaakt van de kerk, dus alle steun voor deze heldinnen. Terwijl Tyler gewag maakte van de islam en de regerende Moslim Broederschap, en dus vielen haar stilte of afkeuring ten deel.

Toch glijdt Zee aan het einde van haar betoog flink uit de bocht door te stellen dat 'de corebusiness van de drie monothe´stische godsdiensten is naast mensen angst aanjagen voor de dood, het bestendigen van sekseongelijkheid ten gunste van mannen'. Het gelijkstellen van alle monothe´stische godsdiensten inzake vrouwenrechten is onterecht en onjuist.

Neem het christendom, waarvan het mij volstrekt onduidelijk is op welke punten die religie sekseongelijkheid ten gunste van mannen bestendigt. Ik vraag dit omdat alle kritiekpunten die Zee noemt - van vrouwenbesnijdenis tot uithuwelijking, van jihad tot de boerka, van sharia tot kindhuwelijken - stuk voor stuk afschuwelijke zaken zijn die vooral en hoofdzakelijk in ÚÚn monothe´stische godsdienst voorkomen.

Ik vraag dit ook omdat ik er zeker van ben dat Zee kennis heeft van de religieuze achtergrond van de meeste vrouwen die in de Nederlandse blijf-van-mijn-lijfhuizen schuilen. Ook zij komen vooral en hoofdzakelijk uit ÚÚn monothe´stische godsdienst.

Ik vraag dit ook omdat ik benieuwd ben naar voorbeelden van meisjes die vandaag de dag toegang tot onderwijs wordt ontzegd met de christelij-ke religieuze voorschriften in de hand. Daar waar in de meeste islamitische landen onderwijs niet toegankelijk is voor vrouwen.

Vergelijk dit met de katholieke kerk die voor overwegend conservatief doorgaat. In 1995 schreef paus Johannes Paulus II zijn Letter to Women. Hij sprak daarin maar liefst veertien keer over de waardigheid van vrouwen. Hij schreef: 'Wat betreft hun persoonlijke rechten, is er een urgente noodzaak om echte gelijkheid te bereiken op ieder terrein: gelijke lonen voor gelijke banen, bescherming van werkende moeders, eerlijkheid in hun carriŔreperspectieven, en de erkenning van alles dat onderdeel is van rechten en plichten van burgers in democratische staten.'

Kennen wij geestelijk leiders bij de andere monothe´stische godsdiensten die zich zo hebben uitgesproken voor vrouwenemancipatie en seksegelijkheid? Kennen wij leiders bij de andere monothe´stische godsdiensten die net als de katholieke kerk vrouwen hebben benoemd op topposities zoals in de prestigieuze International Theological Commission of de Pontifical Academy of Social Sciences?

Voor de duidelijkheid, het laatste wat de grootmoefti van Saoedi-ArabiŰ heeft gezegd over vrouwen was dat het verbod op autorijden voor hen, hen beschermt tegen de duivel.
Red.: 


Naar Islam, onderwerping , Islam, cultuurbeelden , Allochtonen lijst , Allochtonen overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]