WERELD & DENKEN
 
 

Ideologie, religie, monotheïsme en judaisme (in ontwikkeling)

.2011

...Het zou kunnen. Maar voorlopig wijzen zowel het heden   als de geschiedenis op het tegendeel. Het lot dat de Joden is overkomen, kan moeilijk los gezien worden van de hier al beschreven culturele verschillen. Het hanteren van een superioriteits-ideologie ten opzichte van je medemensen is een patent-oorzaak voor moeilijkheden. Ook daar tegenover kan je de christelijke houding aannemen: na twee of drie generaties zal het wel goed komen. Het is voor het geval van de Joden gebleken dat die superioriteits-ideologie ook na twee of drie generaties niet is verdwenen - daarvoor is een superioriteits-ideologie kennelijk te aantrekkelijk.
    En het is uiterst aannemelijk dat ook in dit geval weer sprake is geweest van het eerder besproken proces van de fase overgang: gedurende die twee of drie generaties wordt het vuurtjes van de onmin over de superioriteits-ideologie langzaam opgestookt, en ineens gebeurt er dan iets dramatisch: de faseovergang . In dit geval: de Jodenvervolging. En in dit geval, bij inderdaad ongewijzigde houdingen: met voortdurende herhaling.

Dit zijn dermate fundamentele processen, zoals getoond in Solidariteit  , dat het uiterst onwaarschijnlijk is dat die in de huidige situatie zich heel erg anders zullen voordoen. En de eerste tekenen zijn daarvan een bevestiging: ook hier zien we de opkomst van een superioriteits-ideologie in de vorm van de komst van de moslim-immigranten, en ook hier zien we de voor de handliggende reactie bij de andere groepen. En ook hier is het dus uiterst waarschijnlijk dat zich na twee of drie generaties opbouw van dit conflict zich een uitbarsting zal voordoen. Tenzij de superioriteits-ideologen zich aanpassen, maar dat is, zoals gezien, door de historie bewezen als zeer onwaarschijnlijk.

 

Wat zich leent voor verdere afkorting, als je de zaken enigszins van een afstandje bekijkt, en constateert dat het christendom haar halve heilige boek en de afkomst van zijn verlosser deelt met het judaïsme, en de islam daar nog ideologisch nog dichter bij staat: het is één stam met twee loten, ook wel bekend als de Abrahamitische religies  .

 

Joodse ideologen en systeembouwers: Ayn Rand, Milton Friedman, Alan Greespan, Leo Srtauss, Karl Popper, Karl Marx, Ludwig Wittgenstein, Sigmund Freud,


Naar Ideologie en religie  , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home  .