WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Ideologie, religie: joodse verwarring

16 feb.2011

Het heeft niet lang geduurd sinds het schrijven van het artikel Ideologie, religie  om een voorbeeld te vinden van de verwarring in Joodse kringen veroorzaakt door de immigratie van moslims:


Uit: De Volkskrant, 16-02-2011, door Robert Vuijsje

Hopelijk blijft oorlog alleen in onze hoofden bestaan

Zijn Marokkaanse jongens de Duitsers van deze tijd, of zijn ze juist vergelijkbaar met de joden voor de oorlog?

Robert Vuijsje | Robert Vuijsje debuteerde in 2008 met Alleen maar nette mensen. Dit is de tekst van de lezing die hij gisteravond hield in het Joods Historisch Museum. De volledige tekst staat in zijn pasverschenen boek In het wild.

Nu wij hier zo samen zijn als Joden onder elkaar, kunnen we het best een keer eerlijk zeggen: wij relateren alles aan de oorlog. ...
    Als Nederlandse jood anno 2011 is dit het grote vraagstuk: wat is je standpunt over de bedreiging van joden door Marokkanen?
    Het is, ook doordat wij alles aan de oorlog verbinden, een ingewikkelde kwestie. Wij zijn gewend ons te identificeren met de onderdrukte partij, dat is waar onze sympathie automatisch ligt.


Red.:   Een mogelijkerwijs door verwarring veroorzaakte fout: Marokkanen worden in het geheel niet niet onderdrukt, maar het volkomen tegendeel: ze worden gekoesterd   en bevoordeeld   .
 
  Wie is in het Nederland van 2011 de bedreiger en wie is de bedreigde? Nederlandse jongens van Marokkaanse afkomst, want daar gaat het om, gelden als de bedreigers van joden. Tegelijkertijd kent onze snelst groeiende politieke partij als belangrijkste agendapunt: de meedogenloze aanpak van Marokkanen, die volgens anderhalf miljoen kiezers liefst zo snel mogelijk het land moeten verlaten.

De aanpak van Marokkanen is in het geheel niet meedogenloos, want iedere vorm van aanpak is zeer positief, zoals al gezien. Verder zijn er een aantal mensen die vinden dat de reactie van de Marokkanen op die bevoordeling, afkeer   en haat  , dusdanig weerzinwekkend is dat het passender is dat ze teruggaan naar Marokko. Dat is eigenlijk mededogen, want kennelijk zijn Marokkanen in Nederland niet gelukkig.
 
  Zijn Marokkaanse jongens de Duitsers van deze tijd, of is hun positie juist vergelijkbaar met die van de joden voorafgaand aan de oorlog? Is Geert Wilders de bedreiger of is hij in werkelijkheid een vrijheidsstrijder?

De verwarring van de Joden.
    Wat op zich weer heel verwarrend is voor de meer objectieve waarnemer, daar er geen enkele reden is voor die verwarring: de Marokkanen haten de Joden én de Nederlanders  . Wat ze dus ook zijn ... zij zijn fout in het conflict.
 
  Bij wie moet, als jood, je loyaliteit liggen - bij je bedreigde religieuze broeders en zusters of bij hun bedreigers, die zelf weer op een andere manier bedreigd worden? Welke bedreiging is erger - joden die niet langer als zodanig herkenbaar over straat kunnen omdat ze in elkaar worden geslagen door zogeheten straatterroristen, of Marokkanen die hier moeten leven in de wetenschap dat de op twee na grootste politieke partij als belangrijkste agendapunt heeft: zij zorgen voor alle problemen in ons land? 

Nog een rondje van verwarring - een kenmerk van verwarring; je blijft maar in de rondte draaien ...
 
  Goed. U verwacht nu van mij een antwoord op de vraag: wat is je standpunt over de bedreiging van joden door Marokkanen? Die vraag kan ik niet beantwoorden. Ik kan niet in de toekomst kijken, net zomin als dat in 1939 mogelijk was. Het zou kunnen dat de huidige situatie later vergelijkbaar zal blijken te zijn met die in 1939. Het zou ook kunnen van niet. Het zou kunnen dat Marokkaanse Nederlanders onze bedreigers blijken te zijn. Het zou kunnen dat zij zelf de bedreigde partij blijken te zijn. Het zou ook kunnen dat Marokkanen binnen een of twee generaties gewoon Nederlanders worden genoemd en dat de bedreigingen nooit geëscaleerd zijn.
    Het zou kunnen dat wij ooit nog een situatie meemaken die vergelijkbaar is met de Tweede Wereldoorlog. Het zou ook kunnen van niet. Het enige dat ik met zekerheid kan zeggen is: laten we van harte hopen dat de oorlog uitsluitend in onze hoofden blijft bestaan.

En nog een ronde ...


Naar Ideologie, religie  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .