.2010
Ideologie
Het hele menselijke denken is gebouwd op ideeŽn in de zin dat er van de waarnemingsorganen stukken van de werkelijkheid tot ons komen, die in de hersenen tot een geheel worden samengesmeed, bijvoorbeeld het combineren van zichtbare met hoorbare indrukken, en waarbij dat beeld gewoonlijk ook groter is dan de afzonderlijke delen samen. Zelfs de werking van het oog apart gaat op deze manier: uit informatie omrent contouren en aparte informatie omtrent kleuren van vakken wordt het voor het bewustzijn zichtbare beeld geconstrueerd - met soms constructiefouten die we kennen als optische illusies.
    Op precies dezelfde manier wordt de hele realiteit geconstrueerd. En het onderhouden van ideeŽn is dus niet iets fouts, het is de kern.
    Het probleem dat vervat zit in de term "ideologie", wat de meeste mensen indien erop aangesproken ook wel kennen, is daar waar ideeŽn getrokken uit de werkelijkheid boven de werkelijkheid worden gesteld. Dat wil zeggen: daar waar men stelt: "We weten het nu wel, vanaf nu gaan onze ogen sluiten voor verdere informatie" uitleg of detail . In nog fundamentelere termen: hier wordt het proces van terugkoppeling uitgeschakeld, een proces waarvan duidelijk is dat het een van de kernen van het leven is uitleg of detail .
    In de filosofie is het stellen van ideeŽn boven de werkelijkheid bekend als Platonisme - en gewoonlijk als niet erg zinnig gezien. In de sociologie en in de maatschappij is ideologie in het algemeen ook iets negatief, als het gaat over ideologieŽn als communisme , nazisme, maoÔsme, enzovoort. dat wil zeggen: als het gaat om ideologieŽn waar men het niet mee eens is. Daarentegen ziet men ideologie als iets positiefs als het gaat om cultuurrelativisme ("alle culturen zijn gelijk"), multiculturalisme ("alle menging van culturen is goed"), Europeanisme ("De enige goede vorm van Europese samenwerking is een superstaat"), kosmopolitisme ("de wereld is grote gelukkige familie en een plaats waar iedereen vrij moet kunnen rondreizen") enzovoort. Dat wil zeggen ideeŽn waar men het wťl mee eens is.
    Natuurlijk is het volkomen helder, door de manier van uitschrijven hierboven, dat deze vormen van ideologie even fout zijn als die ideeŽn die men al als negatief heeft gekwalificeerd. Cultuurrelativisme en multiculturalisme leiden tot racisme of stoppen van de beschaving, Europeanisme en kosmopolitisme leiden tot dictatuur en onderdrukking. Het enige verschil met de als slecht bekende staande varianten van ideologie is dat het bij deze "goede" vormen langer duurt voor de slechte effecten zichtbaar zijn. Hetgeen nog niet gebeurd is, omdat ze nog maar kort hun huidige kracht hebben gekregen, maar in het geval van Europeanisme lijkt het proces gestart, schrijvende 2012, gezien de opstand tegen immigranten in Griekenland.
    In feite is het onderhouden van dit soort ideologieŽn hetzelfde als het onderhouden van een religie: een stelsel van absolute waarheden waar de werkelijkheid zich maar naar dient te schikken. Oftewel; in feite is deze vorm van ideologie net zoals religie een vorm van magisch denken uitleg of detail .
    Voor praktische doeleinden kunnen alle vormen van ideologie gezien worden op de manier waarop een ideoloog naar andere ideologieŽn kijkt - hier voor de duidelijkheid in de woorden van ťťn van de relcolumnisten van de Volkskrant, zelf aanhanger van het kosmopolitisme, multiculturalisme, nomadisme, en neoliberalisme: Bert Wagendorp (de Volkskrant, 04-05-2013, column door Bert Wagendorp):
  ... ideologie, een gevoel van morele superioriteit en gore brutaliteit gaan nu eenmaal wel vaker hand in hand: de combinatie was de grote vloek van de vorige eeuw.

Dit sloeg op het communisme, maar is veel sterker van toepassing op kosmopolitisme, multiculturalisme, nomadisme, en neoliberalisme, en dat 'gore brutaliteit' met name op de islam.
    Zie verder hier . Voor voorbeelden van de ernstige vormen van hersenverweking waar ideologie toe leidt, zie hier uitleg of detail .


Naar Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]