WERELD & DENKEN
 
 

Ideologie, seculier (in ontwikkeling)

.2011

Na de introductie van het begrip 'ideologie" is het voor de hand liggend om verder te gaan met de religieuze varianten daarvan, omdat die in de loop van de geschiedenis nu eenmaal ook als eerste zijn gekomen. Maar vanuit een een wat wijdere blik op de menselijke ontwikkeling zijn de seculiere ideologieën interessanter, aangezien het duidelijk is dat religie op den duur zal uitsterven - in de sciencefiction komt het vrijwel niet voor.

Na de religie komen, historisch gezien, de filosofische ideologieën. De archetypische daarvan hebben we al gehad: de ideologie van Plato. Plato heeft dan ook een fundamenteel punt gemeen met religie: ze legt de kern van het menselijke bestaan niet in de werkelijke wereld.

Vanuit praktisch oogpunt gezien zou je, als redelijk mens die uitgaat van de werkelijkheden als de kern van het bestaan, het hoofd kunnen afweneden, en met andere zaken bezig gaan. maar het is nu eenmaal een feit dat onder mensheid vele aanhangers van dit soort ideeën, zijn, tezamen met religie zelfs veruit de meerderheid, en dat het belangrijk is de gevolgen van het onderhouden van dit soort ideeën te kennen, en., vooral onderkennen bij die medemens. In de zinvolle omgang met onderhouders van een ideologie zijn speciale vormen van aanpak nodig, zonder welke dialoog en vele andere vormen van omgang onmogelijk zijn.


Naar Ideologie  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .