WERELD & DENKEN
 
 

Linkse denken: steun aan macht

20 jan.2011

De steun die het linkse denken aan de machtigen, of rechts geeft, is voor iedereen die de politiek sinds enige tijd volgt overduidelijk zichtbaar. Onder regeringen met de PvdA is de liberalisering en privatisering gewoon doorgegaan. En dat de inkomensverschillen vergroot moeten worden "Want door meer vrijheid voor de top en de rijken gaat de economie vooruit dus ook iedereen" is onomstreden in de politiek (behalve bij de SP):


Uit: De Volkskrant, 29-12-2010, column door Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar burgerschapskunde

Inkomensnivellering is goed tegen de crisis

... Hoe is het mogelijk dat de politiek van links tot rechts kiest voor vergroting in plaats van verkleining van de inkomensverschillen? De inkomensverschillen zijn sinds 1960 fors toegenomen. Dit gebeurde vooral in de jaren tachtig. Nivellering en gelijkheid zijn uit. Gelijkheid wordt geassocieerd met eenheidsworst, smoren van talent en belonen van luiheid, domheid en slechtheid.   ...


Red.:    En dat gebeurt bovendien tegen de wil van de meerderheid van de bevolking:

  Tweederde van de bevolking is trouwens voorstander van inkomensnivellering, volgens een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2007. De meeste mensen willen grotere gelijkheid.

Dat kleinere inkomensverschillen beter zijn voor vrijwel iedereen, blijkt hier  .


Naar Rechtse denken  , Rechtse ideologie  , Politiek lijst  , Politiek & Media overzicht  , of site home  .