De Volkskrant, 22-06-2012, ingezonden brief van Rob Riedijk, Eindhoven .2010

Ontslag

Dat een adviseur van de algemene werkgeversorganisatie AWVN het opneemt voor handhaving van de preventieve toets is verstandig weerwerk tegen de kortzichtige visie van Kamp en Wientjes (O&D, 21 juni). Immers, behalve aan het stigmatiserende en traumatische effect van ontslag wordt in hun benadering voorbij gegaan aan de functie van wederkerige loyaliteit in een arbeidsverhouding.

Het belang hiervan kan niet genoeg benadrukt worden. Dat deze door een ruw en gemakkelijk 'quick gefikst' ontslag ernstige schade oploopt ligt voor de hand. Talloze verweren die ik las tijdens mijn bijna 10-jarig lidmaatschap namens werkgevers in een GAB-ontslagadviescommissie, bevestigen dit.

Terwijl het juist die reciprociteit in de relatie werkgever-werknemer is die voor beide partijen bijdraagt aan optimaal resultaat en rendement van de arbeid. Loon is weliswaar belangrijk en een motivator maar arbeidsvreugde gebaseerd op wederkerige loyaliteit door erkenning van elkaars waarde is minstens zo belangrijk. Loon is een soort vanzelfsprekendheid. Loonsverhoging heeft de werkingsduur tot het eerste nieuwe loonstrookje. Arbeidsvreugde werkt permanent.Red.: 

Naar De toekomst, consumptie , De toekomst , Klimaat & Milieu lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]