De Volkskrant, 11-12-2012, van een verslaggeefster .2010

Minder werkenden hebben vast contract

Het aantal mensen met een vaste baan is dit jaar verder gedaald tot 69 procent. Tien jaar geleden had nog 75 procent van de werkenden een vast contract. Vooral mensen tot 35 jaar hebben minder vaak vast werk..

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die de beroepsbevolking van nu heeft vergeleken met die van tien jaar geleden.

Vooral jongeren hebben minder vaak een vaste baan. Onder de 25- tot 35-jarigen daalde het aandeel met een vast contract van 77 tot 68 procent. Onder de 15- tot 25-jarigen, veel scholieren en studenten, was die daling nog groter: van 60 naar 40 procent. Laagopgeleiden werken relatief vaak op een flexibel contract (20 procent), hoogopgeleiden werken vaker als zelfstandige (17 procent).

Het aantal werkenden met een flexibel contract is vooral in 2006 en 2007 sterk gestegen. Ook dit jaar nam het weer iets toe. In het derde kwartaal van dit jaar waren er ruim 340 duizend flexwerkers meer dan tien jaar eerder.

De werkzame beroepsbevolking schommelt sinds medio 2010 rond de 7,4 miljoen mensen. In het derde kwartaal van dit jaar was de werkzame beroepsbevolking 350 duizend personen groter dan in het derde kwartaal van 2002.

Tot het begin van de recessie, eind 2008, groeide de werkzame beroepsbevolking met bijna een half miljoen mensen, daarna nam ze weer af. Het aantal zelfstandigen groeide de hele periode tussen 2002 en 2012.


Red.: 


Naar De toekomst, consumptie , De toekomst , Klimaat & Milieu lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]