De Volkskrant, 23-06-2012, door Eric Nagelsmit, Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg (vertegenwoordigt 50 centrale ondernemingsraden van grote internationale ondernemingen als Philips, KLM, ING, KPN, Shell, Heineken, Akzo Nobel, DSM, Ahold, IKEA, TNT en Tata Steel) .2010

Tast het ontslagrecht niet aan

Er zijn vergaande hervormingen aangekondigd rond het ontslagrecht. Wij doen een beroep op de politiek om in het belang van werkgevers en werknemers af te zien van de voorgenomen hervormingen. Die gaan uit van een verband tussen een lage ontslagbescherming en een lage werkloosheid. Dit verband is niet aangetoond en berust op een onjuiste veronderstelling.

In Amerika, dat een extreem soepel ontslagrecht kent, is een hogere werkloosheid dan in ons land. Nederland wordt vaak vergeleken met Duitsland. Onze oosterburen worden als voorbeeld gesteld voor succesvolle hervormingen. Duitsland heeft een hogere ontslagbescherming, maar toch een lagere werkloosheid. De veronderstelling dat het in Nederland moeilijk is om medewerkers te ontslaan, klopt niet. In april zijn er 24 duizend werknemers hun baan kwijtgeraakt.

Er zijn mogelijkheden te over om zich van werknemers te ontdoen. De veronderstelde starre arbeidsmarkt is ook niet feitelijk onderbouwd. In 2011 kregen slechts tweeduizend werknemers een vast contract aangeboden van hun werkgever Dit is een daling van 97 procent ten opzichte van 2010.

Oppervlakkige arbeidsrelaties zullen het gevolg zijn van de plannen. Werknemers zullen zich beperken tot het aanleren van algemene vaardigheden in plaats van het investeren in bedrijfsspecifieke opleidingen. Waarom zouden werknemers zich loyaal en betrokken tonen als ze zo weer kunnen worden ontslagen? De hervormingsplannen brengen werkgevers in de verleiding een minder goed personeelsbeleid te voeren. Dit zal ten koste gaan van de arbeidsproductiviteit van de Nederlandse werknemer en daarmee de concurrentiepositie van ons land.

De plannen zetten ook de deur wagenwijd open om hoogwaardig, duurder werk vanuit Nederland naar lagelonenlanden te verplaatsen en de werkeloosheid zal daardoor toenemen. Nederland is gebaat bij oplossingen die zoveel mogelijk voordeel halen uit de Nederlandse arbeid. Stabiliteit en zekerheid voor werknemers is een belangrijke voorwaarde. Als k op dit vlak de stabiliteit verdwijnt, wordt Nederland nog meer een speelbal van de internationale economie. We willen oplossingen waarbij met elkaar delen centraal komt te staan in plaats van verdeeldheid.
Red.: 

Naar De toekomst, consumptie , De toekomst , Klimaat & Milieu lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]