De Volkskrant, 18-10-2013, van verslaggever Robert Giebels .2010

Kabinet te optimistisch over banen

Volgens berekeningen van het CPB levert het begrotingsakkoord geen 50 duizend, maar slechts 20 duizend extra banen op. Verder is het economisch effect ervan nauwelijks waarneembaar.


Het begrotingsakkoord levert veel minder banen op dan de 50 duizend die de vijf ondertekenaars hadden aangekondigd. Volgens het Centraal Planbureau komen er tussen nu en 2040 circa 20 duizend voltijds banen bij door de aanpassing van de begroting van volgend jaar door D66, ChristenUnie, SGP en het kabinet.

De tegenvallende stijging van de werkgelegenheid is het enige opvallende effect van het akkoord dat Rutte II vorige week sloot met de drie oppositiepartijen. Ze moeten het kabinet in de Eerste Kamer aan de kleinst denkbare meerderheid helpen. Het CPB rekende hun akkoord door en constateert dat de economische effecten ervan nauwelijks waarneembaar zijn.

De economische groei, het overheidstekort, de consumentenuitgaven, ze veranderen niet of een microscopisch klein beetje. Heel erg opmerkelijk is dat niet. Per slot ging het begrotingsakkoord niet over de hele begroting. Die is circa 260 miljard groot. Het ging ook niet over de hele extra bezuiniging van 6 miljard. Maar om de helft daarvan. Iets meer dan 1 procent van de begroting is na twee weken nachtbraken veranderd.

De oppositiepartijen die er niet bij waren, CDA, SP, GroenLinks en PVV, reageerden schamper, donderdag bij de FinanciŽle Beschouwingen. 'Wat een afgang', riep PVV'er Tony van Dijck, 'dit is een nulakkoord.' Marginale effecten, zei CDA'er Eddy Van Hijum, 'precies wat ik voorspelde'.

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver en SP-leider Emile Roemer claimen dat als het 'gedoogakkoord' al gunstige gevolgen heeft, die uitsluitend worden geÔncasseerd door de hoogste inkomens. 'De PvdA heeft de verkiezingsbelofte 'eerlijk delen' definitief opgegeven', concludeert Roemer.

Heel fel verdedigden de ondertekenaars hun akkoord niet tegen de cijfers van het Centraal Planbureau. 'Ik ben trots', zei financieel specialist Wouter Koolmees, 'eigenlijk een heel mooi plaatje met al die positieve effecten, bijvoorbeeld op de koopkracht.' Het akkoord, zei CU-Kamerlid Carola Schouten 'doet hier en daar pijn'. Maar: 'Wij hebben wťl onze verantwoordelijkheid genomen.'

Veel nullen
De doorrekening van het CPB bevat een zeer groot aantal nullen - geen effect. Daardoor valt elk cijfer anders dan nul op. Roemer en Klaver hebben die gevonden in een tabel waar voor allerlei typen huishoudens de koopkrachteffecten staan. Achter bijna elk type staat dat de koopkracht volgend jaar 0,75 procent stijgt.

Maar na volgend jaar is die stijging voor vrijwel iedereen nul, op twee categorieŽn na. Eťn op de veertien huishoudens met een inkomen vanaf 7.000 euro per maand gaat erop vooruit. Net als gezinnen met kinderen, een kwart van alle huishoudens.

Het CPB trekt en passant een dikke streep door het meest opvallende onderdeel van het akkoord. Ondernemers kunnen 'beklemd vermogen' uit hun bv's gaan trekken en moeten dat gaan uitgeven om de economie een impuls te geven. Vergeet het, zegt het CPB. Ja, die ondernemers gaan circa 8 miljard lostrekken, maar nee: ze gaan het niet uitgeven. Alleen ergens anders wegzetten.


Tussenstuk:
Hoeveel: 50 duizend of 20duizend?

De vijf ondertekenaars claimen dat door hun begrotingsakkoord 'op termijn' - de facto in 2040 - de werkgelegenheid stijgt met 0,8 procent, oftewel ruim 50 duizend banen. Het CPB schrijft echter in zijn doorberekening van het akkoord dat de 'werkgelegenheidsdaling door het sociaal akkoord nagenoeg wordt gecompenseerd'. Die daling berekende het CPB in juni op 0,3 procent.

Dat percentage slaat op de werkgelegenheid in arbeidsjaren, structureel, dus ook in 2040. Op 6,7 miljoen voltijdsbanen betekent 0,3 procent 20.202 volledige banen erbij. Dat zijn ruim 25 duizend mensen. Volgens het CPB is het kabinet met het ongedaan maken van het sociaal akkoord terug bij af en gaat het voor werkgelegenheidsgroei zorgen van ruim 40 duizend banen. Precies wat Rutte II in het regeerakkoord vastlegde.

Volgens een woordvoerder van minister Dijsselbloem heeft het CPB een aantal maatregelen niet meegenomen omdat het die nog niet concreet genoeg geformuleerd vindt. Was dat wel gebeurd, dan komen de 50 duizend banen wel degelijk in beeld, aldus de woordvoerder.


Red.:   Makkelijker ontslaan levert natuurlijk minder banen op.Naar De toekomst, consumptie , De toekomst , Klimaat & Milieu lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]