De Volkskrant, 20-04-2013, door LIEKE SMITS, voorzitter Rood (SP-jongeren), en TOON GEENEN, voorzitter Jonge Socialisten (PvdA) .2010

'Wij jongeren snakken naar meer zekerheid'

De negatieve reactie van de jongeren van D66, CDA en ChristenUnie op het sociaal akkoord (O&D, 17 april) slaat de plank volledig mis. Het sociaal akkoord zou verworven rechten veel te veel beschermen. Hier wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat jongeren niets op hebben met deze rechten en ze zelf ook nooit zullen verwerven. Ook jongeren willen zekerheid.

Een vaste baan is voor veruit de meeste jongeren een belangrijk doel in hun werkzame leven. Daar horen goede verzekeringen voor werkloosheid bij. Het idee om jongeren aan meer werk te helpen door de vaste contracten waardeloos te maken, wijzen wij dan ook af. Dat zou het slechtste van twee werelden zijn.

De vaste contracten moeten niet ingrijpend worden aangepast, het zijn de flexcontracten die zekerder moeten. Juist dit sociaal akkoord zet stappen in die richting doordat doorgeschoten flexwerk aan banden wordt gelegd. Het is sowieso vreemd dat ze 'hervormingen' als doel stellen. Hervormingen zijn een middel als er een probleem is. Maar wat is het probleem van een contract dat zekerheid biedt voor werkgever n werknemer?

Wat is het probleem van het fatsoenlijk opbouwen van een spaarcentje voor de oude dag? Wij zien hier geen problemen; wij zien hier oplossingen die vorige generaties nauwkeurig hebben opgebouwd als bestrijding van het probleem van armoede en uitbuiting. Het afschaffen van een goede oplossing voor een reel probleem is geen hervorming. Dat is een verslechtering.

De sociale partners hebben afspraken gemaakt om het aantal tijdelijke contracten te beperken. Na twee jaar krijgen werknemers recht op een vast contract, nu pas na drie jaar. Nu worden jongeren vaak na drie tijdelijke contracten ontslagen om na drie maanden weer aangenomen te worden: de zogenaamde draaideurconstructies.

Om te voorkomen dat mensen jaren achter elkaar tijdelijke contracten krijgen, wordt de termijn van drie maanden opgehoogd naar zes maanden. Dit maakt het voor werkgevers minder interessant om alsmaar tijdelijke contracten te geven. Daarnaast wordt de proeftijd bij kortlopende contracten geschrapt en krijgen ook mensen met een tijdelijk contract een ontslagvergoeding.

Al deze plannen zijn een grote, belangrijke stap in het onzekere leven van veel werknemers. En juist jongeren profiteren hiervan omdat onder hen veel flexwerkers zijn. Je kunt altijd wel stellen dat er te weinig gebeurt op het terrein van jeugdwerkloosheid, zoals deze jongerenorganisaties doen. Elke werkloze jongere is er namelijk eentje te veel. Het treurige is echter dat zij met geen enkel idee of voorstel komen wat er dan wel moet gebeuren.

Simpel stellen dat verworven rechten moeten worden afgebroken zodat jongeren 'makkelijker' aan de slag kunnen is te gemakkelijk. Het leidt eerder tot nog meer doorgeschoten 'flex' en minder rechten voor iedereen. Een race naar de bodem die niemand echt wil, behalve een handjevol elitaire jongerenorganisaties. Wij, en met ons veel werkende jongeren, snakken naar meer zekerheid. Juist in crisistijd.

Naar De toekomst, consumptie , De toekomst , Klimaat & Milieu lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]