De Volkskrant, 17-04-2013, door Arrie Vis is voorzitter van CDA-jongeren, Wieke Timmermans is voorzitter van D66-jongeren en Maarten van Ooijen is voorzitter van ChristenUnie-jongeren.
 
.2010

Sociaal akkoord laat jongeren in de steek

Het sociaal akkoord beschermt de rechten van ouderen, zodat jongeren niet aan het werk komen.


Woensdag wordt in de Tweede Kamer een debat gevoerd over een sociaal akkoord waarop we lang hebben moeten wachten. Dat het kabinet naar een breed draagvlak heeft gezocht, is goed, maar het resultaat van het sociaal akkoord zet jongeren in de kou omdat een hervormingsagenda ontbreekt. Als jongerenorganisaties concluderen we dat het sociaal akkoord vooral omvat wat de sociale partners willen terugdraaien. De laatste overgebleven hervormingen van het kabinet worden vakkundig ongedaan gemaakt of uitgesteld. Jongeren zijn het kind van de rekening, tenzij de Tweede Kamer ingrijpt.

De jeugdwerkloosheid in Nederland is historisch hoog. Van alle Nederlandse jongeren zoekt 15,5 procent een baan, en daarbij zijn jongeren die slechts een tijdelijk contract hebben of langer blijven studeren niet meegeteld. Daar komt bij dat jongeren die geen werk hebben, gedwongen worden thuis te zitten. Voor scholing is onvoldoende geld en de sociale partners vonden het niet nodig dat te veranderen. Op deze manier wordt jongeren geen perspectief voor de toekomst geboden.

Wat sociale partners wel belangrijk vonden, is het behouden van verworven rechten. De WW-duur blijft hetzelfde, en aanpassingen in het ontslagrecht worden uitgesteld. Zorgvuldig omgaan met bestaande contracten is natuurlijk belangrijk, maar voor jongeren wordt het op deze manier nog moeilijker om de arbeidsmarkt te betreden. Voor jongerenwerkloosheid heeft men niet veel meer over dan mooie woorden over intenties en afspraken; de pas aangestelde ambassadeur tegen de jeugdwerkloosheid moet zonder portemonnee op pad. Dat is niet alleen een probleem voor de korte termijn. Jongeren lopen een gat in hun cv op dat ze niet kunnen opvullen met werk of scholing, zodat zij de rest van hun leven achter de feiten van de arbeidsmarkt aanlopen. Diezelfde jongeren worden al opgezadeld met de hoogste staatsschuld in de Nederlandse geschiedenis en houden zo weinig toekomstperspectief over.

Daarnaast zetten de sociale partners hun eigen geloofwaardigheid op het spel. Werkgevers en werknemers hebben met hun akkoord de mogelijkheid gekregen het initiatief te nemen, maar moeten wel zorgvuldig met die kans omgaan. In het verleden bleken de sociale partners vaak in staat het algemeen belang te dienen omdat zij hun positie kenden. Zie het befaamde Akkoord van Wassenaar uit 1982.

Nu lijkt echter, vooral door de radicalisering van de FNV, primair te zijn ingezet op de verdediging van gevestigde belangen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling die de legitimiteit van het poldermodel aantast. Wanneer de polder vervalt tot pure belangenverdediging, dan is de ziel van het sociale bestel verdwenen.

Bovendien wordt te weinig aandacht besteed aan de economische uitdagingen die voor ons liggen op de arbeidsmarkt. Zorgelijk is dat het voornemen om de arbeidsmarkt los te maken, vrijwel geheel is vergeten. Willen we jeugdwerkloosheid Úcht ambitieus aanpakken, dan zullen we ook hervormingen in de vaste contracten moeten toestaan. Te vaste contracten maken de keuze om een nieuwe werknemer aan te nemen voor een werkgever een alles-of-niets-beslissing: of je geeft iemand een volledig contract, met alle rechten van dien, of je neemt iemand op heel flexibele basis aan.

Zeker in economisch onzekere tijden, zal het risico van een vast contract niet genomen worden. Nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt ondervinden daar als eerste de gevolgen van, vooral omdat ze zich nog in het werkveld moeten bewijzen. Dat ernaar gestreefd wordt te flexibele contracten vaster te maken, is terecht, maar als we jongeren structureel arbeidsmarktperspectief willen bieden, zal voor te vaste contracten een middenweg geboden moeten worden. Dat dat wenselijk is stelde in 2008 ook de commissie-Bakker, en recenterlijker de Tilburgse hoogleraar Ton Wilthagen.

Het enige oordeel dat wij over het sociaal akkoord kunnen vellen is duidelijk: jongeren worden niet aan echt werk geholpen, omdat het sociale overleg meer om verworven rechten geeft. Om toekomstige generaties te gunnen dat zij kunnen meedoen op de arbeidsmarkt, en als de geloofwaardigheid van de polder ons dierbaar is, dagen wij de Tweede Kamer uit verder te sleutelen aan een toekomstbestendig akkoord.

Red.:  ga je banen halen niet bij de ouderen, maar bij de immigranten die je soortgenoten zo grif hebben toegelaten en gepamperd (opbouwen, parasiteren, enzovoort)Reacties op website


Henk_Alexander
Als Arrie, Wieke en Maarten, die zich al danig ingelikt hebben, de mentaliteit van hun generatie representeren, staat de samenleving nog sombere tijden te wachten. Voorgaande generaties accepteerden het omslagstelsel en gunden de ouderen hun AOW en pensioentje, waardoor tevens plaats gemaakt werd voor jongeren. Solidariteit heette dat. Een woord dat nu een negatieve lading heeft. Ironisch genoeg niet voor werkgevers die, itt een groot aantal werknemers, goed georganiseerd zijn.


18/04/13 17:32Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Kunstofkitsch
@ Dim: "Als jongere moest ik zelf in de jaren '70 naar het buitenland om een baan te vinden": Ik ben toch wel heel benieuwd om welke baan dat dan ging... // @ Noorderzon en anderen die vinden: "Alles aanpakken!": . Iem. met een HBO-/Univ. opleiding die vuilnisman wordt of huishoudelijk werk gaat doen wordt wel degelijk beschouwd als iem. met een gat op zijn/haar C.V.; men was dan weliswaar actief, maar deed geen RELEVANTE WERKERVARING op. Werkg. nemen voor dit werk hogeropgeleiden vaak niet aan!


18/04/13 13:11Beledigend? Ongepast? Meld het ons. LuiTuig
Ik heb eens gekeken naar de positie van de auteurs op de arbeidsmarkt. Het zijn alledrie mensen die belang hebben bij een flexibele arbeidsmarkt, maar ook bij een arbeidsmarkt die meer ruimte biedt aan overhead dan aan daadwerkelijke arbeid. Het zijn namelijk mensen die niet veel meer te bieden hebben dan hun mooie praatjes. Arrie Vis heeft een managementopleiding gedaan, Wieke Timmermans is een dertien-in-een-dozijn rechtenmeisje en Maarten van Ooijen heeft iets met bestuurskunde en sociologie.


18/04/13 12:13Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Magnif
De jongeren mogen blij zijn dat de ouderen verworven rechten verdedigen. Daar hebben ze later zelf ook profijt van. De jonkies zijn zo naief dat ze denken geen vakbonden meer nodig te hebben. Als ze dadelijk 60 zijn hebben ze meerdere lullige baantjes nodig om in hun inkomen te voorzien! Ook krijgen ouderen dadelijk weer het verwijt dat ze te lang doorwerken;-) Make up your mind guys....


18/04/13 11:43Beledigend? Ongepast? Meld het ons. otto72
De overheid heeft al jaren de jongeren in de steek gelaten. Ze moesten allemaal gaan studeren. voor allerlei z.g. pretvakken, Wec hebben nu dus een iverdaad aan doctorandssen die werkloos zijn. Maar vakmensen worden niet meer opgeleid , die halen we uit de oostbloklanden. . Graag met spoed de ambachtschool weer terug!! . Vreemd he dat divers bedrijven met een eigen technische opleiding vaak een werkgarantie geven.


18/04/13 11:14Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Giordano Bruno
Het immigratiebeleid laat de jongeren in de steek.


18/04/13 10:15Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Sceptique
Advies aan alle ambitieuze Nederlandse jongeren: leer goed Duits en verkas naar het oosten. Meer banen, goedkoper leven, lagere belastingen, beter onderwijs, betere huizen, beter openbaar bestuur, zuiniger overheid. Minpuntje: energie gaat er duur worden. Nederland gaat het in elk geval niet meer worden de komende 10-15 jaar.


17/04/13 23:06Beledigend? Ongepast? Meld het ons. reinierz
De jongeren erven alle investeringen van de ouderen.Ze hebben hun opleiding betaald gekregen (voor een groot deel) vanuit de belastingcenten van de ouderen en door hun eigen ouders.Pensioen premies hebben ze nog helemaal niet betaald en kunnen derhalve ook nooit slachtoffer worden van het leegraken van pensioenpotten door de crisis.En als je ambitieus bent en werkelijk een vak had geleerd ipv een fancy studie was er per direct werk voor je als jongere, ok nu nog.


17/04/13 21:02Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Veldluis
Het mooiste zou natuurlijk zijn als niemand meer zou hoeven te werken. Dan zou iedereen gelijk zijn. De werkenden kunnen nu klagen dat zij de werklozen moeten onderhouden terwijl ze ook nog niet van plan zijn deze slachtofferrol op te geven.


17/04/13 20:45Beledigend? Ongepast? Meld het ons. yvonne55
Jongeren zouden een iets realistischer beeld van de wereld moeten krijgen en wat minder moeten navelstaren. Jongeren zonder behoorlijke opleiding komen moeilijk aan de bak, dat is een feit. Maar dat is niet van nu. Hoogopgeleide jongeren beseften vroeger (mijn leeftijdgenoten en ik dus) dat we niet direct van school de manager uit konden hangen maar eerst ervaring op moesten doen. Nu komen de kids van een HBO, denken de wijsheid in pacht te hebben en vinden dat overal recht op hebben.


17/04/13 19:18Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Arisroteles
Ik heb een goede suggestie voor Arrie, Wieke en Maarten, Kom bij mij, oudje, poetsen en alles komt goed met jullie arbeidsmarktpositie. Maar dat is het probleem. Arrie, Wieke en Maarten willen alleen maar SUPERWERK doen. Wat een dweil is, weten zij niet eens. Arrie, Wieke en Maarten zijn kortom selectief verontwaardigd. Wie gaat later op de kinderen van Arrie, Wieke en Maarten passen?


17/04/13 18:54Beledigend? Ongepast? Meld het ons. LuiTuig
Als dit onze volgende generatie bestuurders is, dan vlucht ik zo snel mogelijk uit dit land. Ik heb het gehad met corpsballen die - met stuitend gebrek aan inzicht - beleid voorstellen dat alleen gunstig is voor hun eigen clique. Immers, voor hoogopgeleiden zou het zogenaamde flexibiliseren van de arbeidsmarkt veel kansen bieden, maar voor de rest van de beroepsbevolking betekent het minder geld en minder zekerheid. Werkgevers vinden 't allang best, goedkope arbeid die er zˇ weer uit kan.


17/04/13 18:18Beledigend? Ongepast? Meld het ons. jevers
Wat vinden de jongeren eerlijk dan? Ouderen ontslaan en dan in een kortdurende ww en dan de bijstand in om plaats te maken voor jongeren? Wat eerlijker zou zijn is ouderen eerder met de VUT of pensioen laten gaan zoals in de tachtiger jaren en op die manier plaats maken voor jongeren. Maar niet ouderen de armoede in schoppen ten faveure van jong.


17/04/13 17:46Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Henk_Alexander
Arrie, Wieke en Maarten, die bevangen en bedwelmd lijken te zijn door de zoete tonen van de onzichtbare hand van de vrije markt, hebben de illusie dat als het ontslagrecht eenmaal geregeld is, ze de banen voor het uitkiezen hebben. Dat werkgevers alleen mensen in dienst nemen die onmondig en het goedkoopst zijn, ontgaat hen blijkbaar. Wat we nu al in de transportsector en landbouw zien zal gangbaar worden op de gehele arbeidsmarkt. Kapitaal en arbeid kennen geen grenzen meer.


17/04/13 17:29Beledigend? Ongepast? Meld het ons. J.E.B.
Nu heeft het CDA, D66 en CU opeens een grote mond. Maar als ze zelf in de coalitie hadden gezeten, dan hadden ze net zo goed dit akkoord gesloten. Verschil tussen die partijen is er toch nauwelijks meer. . . Nu proberen de stoere oppositie uit te hangen, maar straks weer netjes meedoen en akkoord gaan.


17/04/13 16:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Ferry-Old
"Zet jongeren in de kou omdat een hervormingsagenda ontbreekt". Ik weet niet wat met beoogd te beweren met deze zin maar kloppen doet ze sowieso niet. Verder is het bovenstaande politieke prietpraat van jongerenvoorzitters die menen ook hun mening te moeten geven over een item waarin het pleit al beslecht is. Schiet niet echt op dus.


17/04/13 15:47Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Robotje
Het is weer dezelfde retoriek van deze zogenaamd "liberale" jongeren! Door deskundigen is allang aangetoond dat als bedrijven dat willen ze makkelijk van personeel af kunnen komen (PostNL, TNT) Supermarkten ontslaan 17- en 18 jarigen omdat ze "te oud" zijn. Het kan kennelijk ook geen kwaad om tienduizenden oudere werknemers te ontslaan om dan jongeren aan te nemen in de gedacht van deze zogenaamd 'deskundigen' jongeren. Dat een groot deel uiteindelijk in de bijstand komt is geen probleem


17/04/13 15:32Beledigend? Ongepast? Meld het ons. adale
adale. De verwaarlozing van de jongeren gebeurt al jaren.Een belangrijke oorzaak is de vakbond.Die werken nu eigenlijk als ouderen bonden: houden wat je hebt.Vergeten wordt dat de jonge generatie de vervanging is voor een uitstervende oudere.Het zijn bovendien hun eigen kinderen.Dat is gewoon een puur natuurlijk proces dat ook wij mensen gemeen hebben met de natuur.Voorts hebben we de laatste jaren veel bedrijvigheid verhuisd naar lage lonen landen.Weg werkgelegenheid!


17/04/13 15:26Beledigend? Ongepast? Meld het ons. CARFIELD
Zelden zo'n partij onzin bij elkaar gelezen. Jongens, ga iets anders doen, iets nuttigs, zoek een baan. In de Rotterdamse Haven schijnt werk genoeg te zijn.


17/04/13 15:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Ko van Aantjes
Mannetje Samson boert nu al in de kamer dat er na augustus waarschijnlijk weer bezuigingen op tafel komen. Het moet gezegd worden, hij had de perfecte vermomming, Greenpeace en later de pvda.


17/04/13 14:52Beledigend? Ongepast? Meld het ons.alema
CDA, D66 en ChristenUnie. Stuk voor stuk partijen die net zo goed met de VVD kunnen fuseren. Vind je het gek dat ze alle vaste banen per direct willen afschaffen? Liberaal betekent: de overheid zorgt alleen voor politie, justitie en het leger. Zo lang wij hier maar ÚÚn sociale partij hebben, die niet aan de bak komt omdat de Nederlanders te rancuneus en ego´stisch zijn, zal het alleen maar erger worden.


17/04/13 14:32Beledigend? Ongepast? Meld het ons. MarkHuisman
Dezelfde partijen waar deze jongeren onder vallen zijn voorstander van verhoging vd pensioenleeftijd. Behoorlijk tegenstrijdig dus. Ontslagbescherming van ouderen moet afgebroken worden zodat jongeren zgn eerder aan de slag kunnen. Tegelijk moeten ouderen langer op de arbeidsmarkt blijven. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat hier eigenlijk een andere agenda nagestreefd wordt: Zoveel mogelijk rechten afbreken zodat iedereen, jongeren en ouderen evenveel uitgeknepen kunnen worden.


17/04/13 14:23Beledigend? Ongepast? Meld het ons. BBIB
Allejezus, wat een huilverhaal, Je zou de 'kinderen van de rekening' bijna een gat in hun cv toewensen (een gat in je cv heeft overigens alleen betekenis als anderen dat niet hebben). Volgens mij wordt ook vergeten dat de verwervers die de verworven rechten verwierven, die verwierven voor ieders verworven rechten.


17/04/13 13:18Beledigend? Ongepast? Meld het ons. noogman
Het is een heel goed sociaal accoord. Niet meer dan tercht dat ouderen beschermt worden. Doe je dat niet dan zal iemand van boven de 45 naar een hele korte WW periode, de rest van zijn/haar leven in de bijstand doorbrengen. Zeer onrechtvaardig. Dat jongeren een gat in hun CV hebben zal ze echt niet hun hele leven achtervolgen. Duidelijk paniekschopperij. Onze arbeids markt is al zeer flexibel (flexibeler als bv in duitsland) dus maatregelen zijn daar niet nodig.


17/04/13 13:08Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Noorderzon
Onlangs heb ik vernomen van iem. die bij het CWI werkt dat de havens in Rotterdam schreeuwen om mankracht, maar dat mensen er niet heen willen omdat het teveel moeite is. Tegelijkertijd heb je een categorie dat zoekt naar het werk waar ze een studie voor gedaan hebben en die dus weigeren iets anders te doen omdat dat slecht lijkt te zijn voor hun CV. . Nou moe? Slechte instelling. Ik ken TU ingenieurs die als vuilnisman hebben gewerkt en zelf heb ik met mijn hogeschool ook de vloer gedweild.


17/04/13 13:02Beledigend? Ongepast? Meld het ons. aba4567nen
2. aan practijkkennis van de werkvloer en haar behoeften.De waanzin van het fasciliteren van de werkgevers, door een vrije arbeidsmarkt en flexibilisering, zonder toezicht of rechten, noch toepassing van verworven normen en waarden, slechts . corruptie als resultaat van Schengen.Het is simpelweg een godvergeten rotzooi, dat zal moeten stoppen, voor en door jong en oud.Dat kan nog dit jaar.De tijd van niet lullen,zakken vullen,door de zgn elite is definitief voorbij.


17/04/13 12:49Beledigend? Ongepast? Meld het ons. rechts-is-beter
Ik heb 30 jaar lang premies betaald waarvoor ik va niemand een bedanje heb gekregen, maar nu je er dan zelf beroep op moet doen, is alles op en tekort en heb je nergens meer recht op. Het is om razend te worden. Ook je mooie pensioenbrieven die ik altijd krijg, waarop staat hoeveel je dan en dan tegemoet kunt zien, kunnen allemaal bij het oud-papier. Van eindloon, naar middenloon en straks krijg je noppa de pezerik, of je krijgt weliswaar wat, maar de koopkracht ervan benadert het 0-punt.


17/04/13 12:42Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Saltfish
Typisch politieke jongeren die zelf geen werkgever of vakbondslid zijn. Leer eerst eens wat kroonleden zijn en wat de Kroon is wanneer het over de uitvoering gaat. En dan weer: Ga eens niet op vakantie naar het buitenland maar ga treinen en fietsen met je tentje. Misschien dat we de 4 miljard alsnog kunnen halen wanneer we zo'n 15 miljard niet uitgeven aan buitenlandse vakanties.


17/04/13 12:36Beledigend? Ongepast? Meld het ons. aba4567nen
De parlementariers van deze centrum-rechtse partijen,zouden zich moeten realiseren, dat de practijk uitwijst, dat de politiek het onderwijs srructureel heeft ziek gereguleerd, door privatisering,grootschaligheid en marktwerking, waarmee het subsidie management, de onderwijzer en leerling,agv politiek wanbeleid,creatie van onzinberoepen,naar de klote helpt.Dat geldt in alle sectoren van publiek belang.Het neoliberale gebrek


17/04/13 12:33Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Giordano Bruno
Jongeren komen niet aan het werk, omdat er te veel mensen zijn. Drie keer raden waardoor dat overschot ontstaan is (hint: het is in ieder geval niet het geboortecijfer bij autochtone Nederlanders).


17/04/13 12:25Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Tenred
Het versoepelen van het ontslagrecht levert niet meer banen op. Het verkorten van de WW-uitkering levert niet meer banen op. Dit zijn alleen stokpaardjes van de rechtse partijen.


17/04/13 12:14Beledigend? Ongepast? Meld het ons. lucasrem
De macht moet weg bij banken en multinationals, ze hebben die gewoon veel te veel macht laten nemen. Iedereen die een 0 uren flex contract accepteert is net zo schuldig aan dit slavernij systeem, een hypotheek of een 0 uren contract en je werknemers houden hun bek. . Jongeren moeten vooral eigen baas willen worden, dan maak je minder kans om slachtoffer te worden van deze uitbuiting. . . Elke keer in de geschiedenis als de leiders 1 Europa afdwingen, komt er oorlog en gaat het helemaal mis.


17/04/13 11:47Beledigend? Ongepast? Meld het ons. juttemis
je mag aannemen dat 50 plussers normaal gesproken toch wat diploma's hebben en veel relevante werkervaring. Toch vindt van die werklozen maar 5% een nieuwe baan. . Kan je voorstellen hoe het ze vergaat zonder diploma's, of met een gat in hun cv. Die komen dan met al hun ervaring en kennis aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Werden tot voor kort tot zzp veroordeeld, voor een groot deel uitgestelde bijstand. . En de werkgevers selecteren de goedkoopste, jongste nieuwgekwalificeerden


17/04/13 11:42Beledigend? Ongepast? Meld het ons. kareltje112
Zoals voorgaande generaties zullen jullie in actie moeten komen tegen diegenen die misbruik van jullie positie maken, de werkgevers. Niet komen met Pechtold-oplossingen: jongeren hebben het slecht en ouderen hebben het goed, dus we zorgen heel democratisch dat iedereen het slecht krijgt.


17/04/13 11:31Beledigend? Ongepast? Meld het ons. ronrozen
Er zou iets als "recht op een baan" moeten bestaan. Het beste kun je dit bereiken door de uitkeringen te verdriedubbelen. Opletten hoe vlug iedereen weer aan het werk is.


17/04/13 11:19Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Hazlo
De jeugdwerkeloosheid is historisch hoog en tegelijk is er een historisch tekort van 150.000 geschoolde metaalarbeiders... Ik zou zeggen jeugd ga een opleiding kiezen voor een beroep waar vraag naar is, trek een overal aan en steek de handen uit de mouwen. Met de ambacht school van vroeger was niets mis en dit moet, evenals het leerlingstelsel vakopleiding, snel weer in ere hersteld worden!


17/04/13 10:55Beledigend? Ongepast? Meld het ons. econoom
Mijns inziens behoort de NL arbeidsmarkt al tot de meest flexibele van Europa. Verdere flexiblisering levert waarschijnlijk niets op, behalve weggooiwerknemers. Daar is de huidige generatie jongeren ook niet bij gebaat. Maar tot troost van de jongeren het volgende: de huidige generatie ouderen die in de jaren 80 tot de arbeidsmarkt toetraden kampten met hezelfde probleem. De (jeugd) werkloosheid was toen nog veel hoger. Ze zijn desondanks goed terecht gekomen.


17/04/13 10:47Beledigend? Ongepast? Meld het ons. tukie888
Langer werken? Gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel want dan kan datzelfde oudje 2 jaar langer in de bijstand. Twee jaar langer wachten op AOW en pensioen. Bovendien voor de werkgelegenheid voor jongeren niet bevorderlijk. . We worden belazerd met z'n allen en hebben het kennelijk niet door. Zeker de jongeren die dit pulpstuk hebben geschreven niet. . Mij lijkt het eerlijker om iedereen na 40 jaar werken AOW te gunnen. De langstudeerders hebben dan pech want beginnen pas laat.


17/04/13 10:40Beledigend? Ongepast? Meld het ons. s.crew
@ZEB: helemaal met U eens. Eigen 'loopbaan' idem aan die van U. Ze zijn gewoon tot op 't bot verwend en arrogant. Zonder een lans voor neoliberalisme te willen breken wil ik wel kwijt dat een zekere mate v. zelfredzaamheid best gezond is. Opmerkelijk dat al die ambitieuze kindjes vooraf voorwaarden stellen. Als je echt overtuigd v. eigen kwaliteiten bent heb je immers weinig te vrezen, toch? Bij U en mij werkt dat waarschijnlijk zo. Edoch niet bij de watjesgeneratie.


17/04/13 10:31Beledigend? Ongepast? Meld het ons. DJCB
Hoezo dan? Kom ik als baanloze 50-plusser aan een nieuwe baan? Ik ben blij als een klein kind (dat weer wel...) dat ik eventueel nog net gebruik zou kunnen maken van de IOAW. Zelf moest ik, begin jaren 80, ook hemel en aarde verzetten om aan werk te komen. Nu niet anders. En die jongeren? Die hebben de toekomst. 'Beschermt de rechten van ouderen, zodat...'. Wat een onnozele opmerking. En wat is oud? Ik 'moet' nog 13 jaar mee!


17/04/13 10:24Beledigend? Ongepast? Meld het ons.Jan de man
Och arme, daar gaan we weer. Trio voorzitters roeptoetert dat de ouderen van nu voor hun toekomst moeten zorgen. Maak nou gauw dat je wegkomt! Ik heb goed voor mijn kinderen gezorgd, nu mogen ze het verder zelf doen. Waar nodig ben ik er voor ze, maar het pamperen is voorbij. Gelukkig snappen mijn kids dat. Dus geachte voorzitters: Kom in actie, beweeg en de wereld om je heen beweegt mee. Succes ermee!


17/04/13 10:18Beledigend? Ongepast? Meld het ons. tinyromme
Flexwerk aan banden leggen is in het belang van de jongeren. Maar wat ook zou helpen, is dat jongeren massaal zouden toetreden tot de vakbonden. Dan wordt hun invloed zeker groter. Bovendien, werkgevers zijn wel goed georganiseerd. Het is in het belang van alle werknemers, dat ze lid zijn van de vakbond, flexkracht of niet.


17/04/13 10:15Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Ko van Aantjes
Ik denk dat het grootste probleem voor bovenstaande jongeren met hun zachte opleiding, het gemis aan een App is wat hun probleempje oplost. Ik ken diverse technisch geschoolde jongeren waar op de Arbeidsmarkt enorme interesse voor is vanuit de Werkgeverskant.


17/04/13 10:03Beledigend? Ongepast? Meld het ons. macchu
Jullie bedoelen dus te zeggen dat ouderen gewoon ontslagen moeten worden en na een jaar op bijstandsniveau komen en dan hun huis kunnen gaan opeten? Dat klinkt echt sociaal.Het is geheel terecht dat ouderen beschermd worden. Wat wel een hele slechte maatregel is dat ouderen straks moeten doorwerken tot 67 jaar. Het meest ondoordachte plan ooit. Vroeger stopten collega's hier rond hun 62ste nu gaan ze maar door en daarom zijn er zoveel jongeren zonder werk.


17/04/13 09:56Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Spinazii
Onzin!....Jongeren krijgen het in de toekomst beter dan ooit....met de vergrijzing liggen de banen straks voor hen voor het oprapen en kunnen ze eisen stellen aan hun salariŰring,let maar op,komt straks groot tekort op de arbeidsmarkt....plus alles wat ze erven van hun ouders...nee nee...jongeren hebben niets te klagen,krijgen alles in hun schoot geworpen


17/04/13 09:38Beledigend? Ongepast? Meld het ons. rope88
Loos getoeter van niksnutten die graag de politiek in willen om goed te verdienen zonder er echt voor te hoeven werken. Als je nou nog niet weet waarvoor vakbonden destijds zijn ontstaan, hou dan maar op: dan weet je helemaal niets van maatschappelijke ontwikkelingen en historie. Dan had je kunnen weten dat die werkloosheid telkens in golven terugkeert en dat mensen de armoede injagen daar niet tegen helpt. Als dit de politici van de toekomst zijn, zijn we reddeloos verloren.


17/04/13 09:22Beledigend? Ongepast? Meld het ons. dim
Met het sociaal akkoord komt het fatsoen gelukkig weer wat terug in de politiek, mensen kunnen zich nu tenminste op veranderingen voorbereiden, die komen er nu met meer draagvlak wel, alleen wat later. Als jongere moest ik zelf in de jaren '70 naar het buitenland om een baan te vinden, nou en? Ook latere generaties jongeren hadden het niet makkelijk. En wat is er mis met verworven rechten?


17/04/13 08:54Beledigend? Ongepast? Meld het ons. iRENEBAL
Het is heel erg dat er jongeren zijn die in deze tijd een gat in hun cv oplopen. Maar dat is even erg voor middelbaren en ouderen, die in een jaar tijd in de bijstand terechtkomen. O nee, eerst je huis opeten, mevrouw. Er zijn trieste situaties, maar de suggestie dat het neo-liberale beleid wat op tafel lag, alles zou rechttrekken is een naieve illusie. Dan zijn we met dit akkoord beter af. Allemaal, ook de jongeren.


17/04/13 08:48Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Achmo
verdedigen van verworvenheden tegenover groeiende jeugdwerkeloosheid lijkt op ouderen tegenover jongeren en uitvergroot heb je het over pure belangenverdediging. Voor veel van die bevoorrechte ouderen is het jezelf moeten bewijzen binnen een gevestigde orde een heel bekend verhaal. Dus niks nieuws onder de zon.Deeltijdwerk en korte termijn contracten, Nederland is daar al lang kampioen in.Past bij de snelle samenleving waar vooral flexibele jongeren goed in passen.


17/04/13 08:42Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Semarang1949
Als ik in NRC van 5 januari j.l. lees dat er een enorm te kort aan technisch personeel is, 63000 vacatures, wordt het toch tijd dat jongeren zich herbezinnen over hun beroepskeuze. Niet alleen voor nu maar zeker voor de toekomst. Zomaar een papiertje halen en daarop aanspraak maken op een passende baan, is nu wel echt taboe gebleken. Dus herwaarderen die technische opleidingen, wil je straks niet alleen afhankelijk zijn van buitenlandse hightech geschoolden.


17/04/13 08:28Beledigend? Ongepast? Meld het ons. rechts-is-beter
Jongeren van nu moeten maar 1 ding snappen: dat zij ooit, net als mijn generatie, genadeloos worden gedumpt in de WW, WAO o.i.d. nadat ze eerst de beste 30 jaar van hun leven hebben gegeven aan hun baas of aan hun sector. En dat je nooit lang jong bent, maar al heel vroeg ouder, oud of bejaard wordt genoemd. 2e helft 30? Dan wordt het tegenwoordig al moeilijk, 45+ vergeet het maar, 50+? Bestaan die ook nog? En dank zij partijen als D'66 mag je als "oudere"het dan helemaal zelf oplossen.


17/04/13 08:24Beledigend? Ongepast? Meld het ons. willem van haren
Ja, ben het eens met deze jongeren. En durf zelfs te zeggen dat het voor de huidige werkloze (wat-)ouderen (zoals ik helaas) ook een slecht akkoord is dat geen nieuwe perspectieven op werk biedt.


17/04/13 08:02Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Impeccable
Dit land gaat ten onder aan al die belangenverenigingen die zich permanent niet vertegenwoordigd voelen. Eerder een te veel dan een te kort aan democratie.


17/04/13 07:55Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Eddy Stam
Men blijft maar denken dat je met ontslagrecht banen erbij kunt maken. De realiteit van versoepeling: Vader raakt z'n vaste baan kwijt om z'n kinderen aan een flexbaan te kunnen helpen. Lang leve de vooruitgang...


17/04/13 07:51Beledigend? Ongepast? Meld het ons. ZEB
In plaats van aan opgebouwde rechten te komen, waar jarenlang premies voor zijn betaald door de wat oudere generaties, zouden jongeren wellicht ook wat meer initiatief kunnen tonen. Het is namelijk makkelijk om iets af te pakken zonder zelf eerst iets op te bouwen. Ik ben 47 en weet waarover ik spreek. Ben zonder diploma van de middelbare school gekomen. Letterlijk alles aangepakt daarna. Vervolgens in de avonduren naast pulpbaantjes avondstudies gedaan. Het is niet makkelijk maar het kan.


17/04/13 07:20Beledigend? Ongepast? Meld het ons. Bhodi
Arie, Wieke en Maarten stellen "De laatste overgebleven hervormingen van het kabinet worden vakkundig ongedaan maakt of uitgesteld." het ontslagrecht versoepelen maakt iedere werknemer vogelvrij zeker in een tijd van crisis en de ww "hervormen" is een maatregel die mensen eerder de armoe in jaagt en dat kunnen ook de ouders zijn van Arie, Wieke en Maarten. Sorry dat ik moet zeggen dat dit trio onzin uitkraamt, dit sociaal accoord draait groot onrecht terug en dat weet de regering ook wel.


17/04/13 07:12Beledigend? Ongepast? Meld het ons.


Naar De toekomst, consumptie , De toekomst , Klimaat & Milieu lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]