De Volkskrant, 11-06-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Xander van Uffelen .2010

Ontslagrecht

De balans is zoek in de plannen van minister Kamp voor een versoepeling van het ontslagrecht.

Het valt in minister Kamp van Sociale Zaken te prijzen dat hij - anders dan veel collega's - niet bevreesd is een omstreden maatregel uit te werken. Waar de invoering van de 'ingewikkelde' forensenbelasting en de afbouw van de hypotheekrenteaftrek is doorgeschoven tot na de verkiezingen, wil Kamp het ontslagrecht snel met de Kamer bespreken. Zijn voorstellen zijn gereed, op hoofdlijnen ook bekend, en worden vermoedelijk volgende week door de ministerraad goedgekeurd.

Voor een herziening van het ontslagrecht valt best iets te zeggen. De kloof tussen werknemers met een vaste baan en de grote groep van werknemers met tijdelijke dienstverbanden is te breed geworden. De doorstroming op de arbeidsmarkt hapert. De procedures van ontslag zijn soms traag, en een eventuele vertrekpremie wordt niet ingezet voor scholing.

De gekozen uitwerking van de vijf Kunduzpartijen is echter te verstrekkend. Vooral de oudere werknemer met een lang dienstverband bij dezelfde werkgever kan de dupe worden. Zijn of haar eventuele vertrekpremie zal in het nieuwe systeem veel lager uitvallen, zonder dat er duidelijke voordelen tegenover staan. Een ontslagen oudere heeft weinig kans op het vinden van een nieuwe baan. Dit is extra schrijnend aangezien tegelijkertijd de wens bestaat om ouderen langer te laten doorwerken.

Het voorstel bevat ook verstandige elementen. De werkgever moet opdraaien voor een deel van de ww, waardoor te snel ontslag wordt afgeremd. Ook een versimpeling van de procedures is zinvol. En de verplichting om de vertrekpremie in te zetten voor scholing, is evenzeer een verbetering. Maar deze voordelen wegen onvoldoende op tegen de omvangrijke aantasting van de rechten van ouderen. Enige inperking van vertrekpremies is acceptabel, zeker als hierdoor de gehele arbeidsmarkt meer floreert. Deze balans ontbreekt nu nog. De herziening van het ontslagrecht vraagt daarom om een behoedzamer aanpak.Red.:  Meer flexwerkers, dus iedereen maar een flexwerker ...

De procedures van ontslag zijn soms traag :  zijn veel te snel ...

Naar De toekomst, consumptie , De toekomst , Klimaat & Milieu lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]