De Volkskrant, 05-07-2012, door Paul Koopman, woordvoerder Verbond van Verzekeraars, en Eddy Haket, bestuurder Vakcentrale MHP. .2011

Ontslagvergoeding blijft onontbeerlijk

Door de ontslagvergoeding te schrappen wordt een belangrijk financieel vangnet onder het bestaan van gewone werknemers weggetrokken.

Tussentitel: Werknemer gaat er in de WW 20 tot 50 procent op achteruit. Onmiddelijk!

Versoepeling van het ontslagrecht, lange tijd een Haags taboe, staat door het Lente-akkoord ineens hoog op de politieke agenda. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer een brief van minister Kamp waarin de contouren van een nieuw ontslagstelsel worden geschetst. Belangrijke doelstellingen daarin: meer aandacht voor het begeleiden van werk naar werk, eigen verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers en ÚÚn uniforme procedure. Op zichzelf nobele doelstellingen, maar desalniettemin komen ook uit wetenschappelijke hoek de nodige kanttekeningen.

Merkwaardig genoeg wordt in de discussies over het ontslagrecht een cruciaal aspect tot nu toe over het hoofd gezien, namelijk de financiŰle impact voor de betrokken (ex-)werknemers zelf. Met een pennestreek maakt het voorstel van Kamp immers een eind aan de contante ontslagvergoedingen die tot dusverre gebruikelijk zijn als een werknemer buiten zijn schuld op straat komt te staan. Dat is voor de betrokkenen een bittere pil om te slikken.

Laten we het even concreet maken, om een idee te geven waar we het over hebben. Als een ontslagvergoeding niet meer als inkomensaanvulling gebruikt mag worden valt iedereen na ontslag terug op de WW-uitkering die gemaximeerd is op ongeveer 1.900 euro netto per maand. Voor een ex-werknemer met een modaal inkomen betekent dat een achteruitgang van twintig procent. Iemand die tweemaal modaal verdiende (bruto 66.000 euro) gaat er ruim 40 procent in inkomen op achteruit. Werknemers met 2,5 maal modaal zien hun inkomen zelfs gehalveerd. Let wel: onmiddellijk! Geen tijd om het uitgavenpatroon daar op af te stemmen, hooguit tijd om de bank te laten weten dat de hypotheekrente niet meer kan worden opgebracht.

Kamp stelt daar tegenover dat er voortaan gebruik kan worden gemaakt van een re´ntegratiebudget waarmee de ontslagen werknemer zichzelf kan omscholen of gecoacht kan worden bij sollicitatieprocedures. Een op het oog nuttige maatregel in de categorie: geef de behoeftigen liever een hengel dan een vis. Maar wat nu, als er met die nieuwe hengel niets is te vangen, of pas na zeer lang wachten? Bijvoorbeeld omdat de ontslagen werknemer vanwege leeftijd of capaciteiten beperkte kansen op de arbeidsmarkt heeft?

Maar zelfs bij een op termijn succesvol re´ntegratietraject is er een probleem. Van dit budget kunnen immers de dagelijkse boodschappen, laat staan de huur, hypotheek of zorgverzekering niet betaald worden. Dat is ook de logica achter ontslagvergoedingen: werknemers moeten in staat worden gesteld hun leven nog een poosje voort te zetten zonder in betalingsproblemen te komen. Intussen kan naar een andere baan worden gezocht of de broekriem aangehaald.

Schrap je de ontslagvergoeding, dan ontstaat er een acuut probleem. Juist jonge gezinnen zijn hier kwetsbaar omdat zij nog weinig hebben kunnen sparen en vaak forse verplichtingen zijn aangegaan. Een ontslagvergoeding kan dan net het verschil maken.

De vraag is waarom politiek Den Haag tot nu toe geen oog heeft voor deze realiteit. Vermoedelijk heeft dat veel te maken met de maatschappelijke ophef over de soms exorbitante ontslagvergoedingen voor topbestuurders. Maar deze gouden handdrukken zijn niet de ontslagvergoedingen voor gewone werknemers die met ontslag te maken hebben. Zij staan straks met lege handen, terwijl het voorstel van Kamp het issue dat zoveel verontwaardiging losmaakt niet verhelpt. De genoemde bestuurders houden immers de mogelijkheid om in arbeidscontracten individuele regelingen vast te leggen.

Een vakman, ict-specialist of fysiotherapeut heeft die mogelijkheid niet. Voor hen is de ontslagvergoeding een belangrijk financieel vangnet, dat niet onder hun bestaan moet worden weggetrokken.
Naar Houding top I, moraal , Houding top I , Sociologie lijst  , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]