De Volkskrant, 26-10-2013, door Wilco Dekker .2010

Zo snel sta je niet op straat

De regels rond ontslag worden eerlijker: iedereen krijgt voortaan geld mee. Wel minder dan tot nog toe.

Tussentitel: 24 maanden is straks de maximale duur van de WW
Vergoeding moet ingezet worden om zo snel mogelijk ander werk te krijgen

Na lang onderhandelen waren ze er twee weken geleden dan toch uit. Paars met de bijbel bereikte een begrotingsakkoord, waardoor ook eindelijk duidelijk is wat er gaat gebeuren met het ontslagrecht en de WW. Op aandrang van D66 - geen fan van de polder - worden de afspraken uit het Sociaal Akkoord nog wat aangescherpt. Daardoor gaan de nieuwe regels een half jaar eerder in, waardoor werknemers iets sneller gaan merken dat ontslagen worden eerlijker gaat verlopen, maar mogelijk ook sneller. En sommige werknemers krijgen minder geld mee, dat bovendien vooral gebruikt moet worden om snel een nieuwe baan te vinden.
    Wat verandert er?
    Het belangrijkste is dat werkgevers niet meer zelf mogen kiezen hoe ze iemand ontslaan, via het UWV of via de kantonrechter. Dat kan nu nog wel, waardoor in dezelfde situatie de ene werknemer een zak geld mee krijgt (via de kantonrechter) en de ander (via het UWV) met niks op straat staat. Per 1 juli 2015 - in het sociaal akkoord was dat nog 1 januari 2016 - verdwijnt die oneerlijke situatie. Gaat het om bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid, dan moet de werkgever naar het UWV. Is er een conflict met een werknemer, dan beslist de kantonrechter.

Dat levert straks minder geld op dan nu. Vroeger gold altijd de formule 'een maandsalaris per gewerkt dienstjaar'. Dat wordt vaak al niet meer betaald, en het wordt nog soberder. Tot tien jaar dienstverband wordt het straks eenderde maandsalaris per gewerkt jaar. Daarna wordt het een half maandsalaris per gewerkt jaar. Minder dan voorheen dus, maar nu wel voor iedereen.

Het maximumbedrag voor de ontslagvergoeding wordt 75 duizend euro. Verdient iemand meer dan 75 mille, dan krijgt hij of zij maximaal een jaarsalaris mee. Tenzij het ontslag de schuld is van de werknemer zelf. Dan krijgt hij minder mee, of zelfs niks. Als de werkgever er zelf een rommeltje van heeft gemaakt, kan de kantonrechter juist een extra vergoeding toekennen aan de werknemer. Verder kunnen werkgever en werknemer - met wederzijds goedvinden - natuurlijk ook een hoger bedrag afspreken dan 75 mille. De werknemer krijgt daarbij twee weken bedenktijd. Binnen veertien dagen mag hij zijn ja-woord voor de regeling weer intrekken, zonder opgaaf van redenen.

Nieuw is ook dat er beroep kan worden aangetekend tegen het besluit van het UWV of de kantonrechter over het ontslag. Nu zijn die uitspraken nog bindend. Straks kan een werknemer naar de kantonrechter als hij het niet eens is met het UWV, en naar het gerechtshof als hij het besluit van de kantonrechter wil aanvechten. Sommigen denken het juridische geknok om de centen bij ontslag daardoor nog erger wordt dan het nu al is. Maar volgens Klara Boonstra, beleidsadviseur arbeidsrecht bij de FNV, moet in de praktijk blijken of dat ook echt gaat gebeuren. Bovendien zijn rechtszaken onvermijdelijk. Er moet jurisprudentie komen over wat bij ontslag redelijk is en wat niet.

De ontslagvergoeding wordt straks niet alleen gemiddeld lager, hij is ook niet meer vrijblijvend. Het geld dat je meekrijgt gaat vanaf de zomer van 2015 door het leven als 'transitievergoeding'. Het is de bedoeling dat het geld grotendeels wordt ingezet om zo snel mogelijk ander werk te vinden. Dat kan door een outplacementbureau in te schakelen, of door je te laten omscholen. Het is nog onduidelijk welk deel van de ontslagvergoeding daarvoor verplicht moet worden gebruikt, zegt Klara Boonstra. Volgens de beleidsadviseur moet dat vastgelegd worden in de cao's.

De ontslagen werknemer heeft er straks ook wel belang bij om snel weer een baan te vinden, want de WW wordt versoberd. Nu is de duur van de WW maximaal 38 maanden. Dat wordt met ingang van 2016 in stapjes teruggebracht tot 24 maanden. De 'verdwenen' veertien maanden gaan per cao gerepareerd worden; werkgevers en werknemers betalen het verschil dan gezamenlijk, niet de belastingbetaler. Naast de lengte wordt ook de opbouw van de WW versoberd. Vanaf 2016 wordt het een maand per dienstjaar voor de eerste tien jaar, en een halve maand per dienstjaar voor de jaren erna. Opgebouwde rechten blijven geldig.

De nieuwe regels moeten het ontslagrecht eerlijker en simpeler maken en ertoe leiden dat mensen sneller weer aan het werk gaan. Deskundigen zijn over het algemeen redelijk positief over de maatregelen. Wel is het de vraag of mensen straks makkelijker op straat kunnen worden gezet, terwijl de werkloosheid oploopt en de banen schaars zijn. Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp (UvA) denkt dat het wel meevalt. Volgens Verhulp wordt het niet makkelijker om mensen te ontslaan. Het wordt op termijn wel goedkoper, althans voor de grote werkgevers. Voor kleine werkgevers wordt het juist iets duurder. Zij betalen nu vaak niets, en moeten hun werknemers straks een transitiebudget meegeven.

Ook volgens de FNV wordt het niet makkelijker om mensen op straat te zetten. De werkgever moet nog steeds duidelijk uitleggen - en aantonen - waarom hij van iemand af wil, zegt Klara Boonstra. Zonder een deugdelijk dossier gaat dat niet. Werkgever en werknemer moeten er straks samen uit zien te komen en anders naar de rechter. Dat kan ook betekenen dat iemand helemaal niks meekrijgt, als aangetoond is dat hij of zij 'ernstig verwijtbaar gedrag' vertoont. Maar dan is het ook terecht dat je geen ontslagvergoeding krijgt, zegt Klara Boonstra: ontslagrecht is geen verzekering dat je eeuwig een baan hebt en houdt.Red.:   De neoliberale Pechtold plannen hebben natuurlijk de goedkeuring van de neoliberale D66 Volkskrant
 

Naar Alfa-denken, orde, bronnen , Alfa-denken, orde , Sociologie lijst , Sociologie overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]