De Volkskrant, 13-06-2012, van verslaggeefster Nanda Troost .2010

Wetenschappers tegen soepeler ontslagrecht

Een groep vooraanstaande wetenschappers van een groot aantal universiteiten keert zich tegen de plannen van minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het ontslagrecht te versoepelen..

In een open brief stellen de wetenschappers dat de plannen slecht zijn voor de arbeidsproductiviteit en innovatieve kracht van het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast zou versoepeling van het ontslagrecht de tweedeling tussen insiders en outsiders op de arbeidsmarkt vergroten, en de rechtspositie van werknemers aanzienlijk verslechteren.

Beleid maken op basis van 'borrelpraat over economische voordelen is onjuist', zegt Willem Bouwens, hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en initiatiefnemer van de brief.

Minister Kamp en de Kunduzcoalitie (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie), die als eerste met een plan kwam het ontslagrecht te versoepelen, gaan uit van de verkeerde veronderstelling dat de Nederlandse arbeidsmarkt niet flexibel is, schrijven zestien hoogleraren en wetenschappers in hun brief aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en alle fracties van de partijen in de Tweede Kamer.

Bedrijven hebben genoeg mogelijkheden om flexwerkers in te zetten. Maar ook de starheid rond het vaste contract moet niet worden overdreven, stellen ze. 'Jaarlijks wordt de arbeidsovereenkomst van tienduizenden werknemers met toestemming van het UWV of door de rechter ontbonden.' En bijna alle ontslagaanvragen worden gehonoreerd, schrijven ze.

De briefschrijvers vinden wel dat er één regeling voor ontslag moet komen waarbij iedereen een schadevergoeding krijgt. Nu is er de route zonder ontslagvergoeding via het UWV en de, kortere, weg via de kantonrechter met een 'gouden handdruk' op basis van leeftijd en dienstjaren.

Het idee om werkgevers op te laten draaien voor een deel van de WW noemen de wetenschappers 'sympathiek', maar ze plaatsen er 'grote vraagtekens' bij. Omdat werkloosheid conjunctuurgevoelig kan zijn, hebben bedrijven niet altijd invloed op banenverlies. Volgens de wetenschappers zou het daarom onterecht zijn als werkgevers te veel risico voor werkloosheid moeten dragen.

Bovendien denken ze dat Kamp zich rijk rekent. Als de WW-lasten dalen, gaat de premie omlaag en draagt deze maatregel op de langere termijn nauwelijks bij aan het terugdringen van het begrotingstekort.

LEES DE OPEN BRIEF OP VK.NL/ONTSLAGREC
HT


Naar De toekomst, consumptie , De toekomst , Klimaat & Milieu lijst , Wetenschap overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]