WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Alfa en bèta denken: tegenspraak

12 nov.2008

Het huldigen van tegenspraak wordt natuurlijk hardnekkiger naarmate de bijbehorende standpunten dichter aan het hart liggen. En dat hart is dan meestal gevuld met ideologie. De meest opvallende tegenspraken zijn dan ook altijd te vinden in de buurt van ideologieën die in deels of geheel tegenspraak met de werkelijkheid zijn. De ideologie die geheel in strijd met de werkelijkheid is natuurlijk religie - er is niets in religie gevonden dat in overeenstemming met de werkelijkheid is.
   Van religie wordt deze tegenspraak tegenwoordig min of meer verwacht en geaccepteerd. Een termijn waar tegenspraak even hardnekkig is alles met betrekking tot (andere) culturen, zoals het idee van multiculturalisme, en ontwikkelingshulp. Het eerste voorbeeld gaat over het laatste:


Uit: De Volkskrant, 12-11-2008, column door Evelien Tonkens

Meten is ingrijpen, ook in Afrika

Als wij niet meer superieur zijn, zijn zij niet meer zielig. Als onze democratie geen lichtend voorbeeld meer is, hoeven we hen niet meer met democratiseren te helpen. Is onze beschaving niet meer superieur? Dan hoeven wij niet meer aan hun beschaving bij te dragen. Kortom: als wij niet verder ontwikkeld zijn, hoeven wij ook geen ontwikkelingshulp meer te geven. Ook geen ontwikkelingssamenwerking, toch slechts een verhullend woord voor hulp.   ...
    Ontwikkelingssamenwerking kritisch overdenken is prima, maar schiet dan niet meteen in de dogma’s versnippering, afstemming en meetbare prestaties. Die hebben binnenlands al teveel schade aangericht.


Red.:   Hier is de schrijver zelfs al zo ver dat ze kan constateren dat er een tegenspraak is tussen de twee ideeën die ze huldigt. Desalniettemin houdt ze beide standpunten vol: ontwikkelingshulp moet blijven, is de conclusie. En ze doet er hier geen uitspraak over, maar uit het overige schrijven van Evelien Tonkens is volkomen duidelijk dat ze heilig gelooft in de gelijkwaardigheid der culturen.
    Dan één van de vele ongerijmdheden in het integratiedebat:


Uit: De Volkskrant, 11-11-2008, van een medewerker

Minister Vogelaar schrapt databank voor Antillianen

Verzet van Antillen en Aruba werpt vruchten af | Tweede Kamer houdt vast aan registratie op grond van etniciteit
.

Minister Vogelaar van Integratie ziet af van een aparte databank voor Antilliaanse en Arubaanse probleemjongeren. Dat heeft ze maandag op de eerste dag van haar werkbezoek aan Curaçao en Bonaire gezegd.
    Het plan om jonge criminelen te registreren op basis van hun Antilliaanse afkomst werd op de eilanden fel bekritiseerd. Eind vorige week nog veroordeelden de parlementen van Aruba en de Antillen de plannen van Vogelaar voor de zoveelste keer in een gemeenschappelijke motie.
    Vogelaar zei maandag in Willemstad dat 'Nederland laat zien oog te hebben voor de bezwaren die herhaaldelijk zijn geuit door de Nederlandse Antillen en de Antiliïaanse gemeenschap in Nederland'. Eerder noemde de minister de databank 'hard nodig' om ontspoorde jongeren die naar Nederland komen hulp te bieden. ...
   ... Kamerlid Cynthia Ortega van de ChristenUnie noemt het registreren van etniciteit 'onbestaanbaar'.


Uit: De Volkskrant, 07-11-2008, rubriek TV door Wim de Jong

Obamariseren

Een van de belangrijkste opdrachten voor Hilversum blijft wat mij betreft het 'Obamariseren' van het tv-aanbod. Nog altijd zie je weinig of geen Nederlanders van Afrikaanse of mediterrane herkomst in spelshows, realityprogramma's en andere publiekshits. ...


Red.:   Het leidt geen enkele twijfel dat mensen als De Jong het van harte eens zijn met het eerste artikel.
    Dus als het op het ene maatschappelijke aspect aankomt mag etnische registratie niet, en in het andere geval moet het juist. De typische alfa-houding: we kijkend alleen naar wat ons uitkomt - gestuurd door onze ideologie - tegenspraak, dus fout, of niet.
    Al gezegd: in immigratie- en integratiezaken vindt men de meest koddige vooreelden:


Uit: De Volkskrant, 22-11-2008, ingezonden brief van Mavis Albertina (Rotterdam)

Dans

Wat gaat de Antilliaanse overheid zelf doen om risicojongeren aan te pakken? Laat mij voorop stellen dat ik geen voorstander ben van een databank. Ik denk ook dat met zo'n registratie de hele Antilliaanse bevolking ten onrechte gestigmatiseerd wordt.
    Al jaren proberen wij de dans te ontspringen. Met elke maatregel van Nederland zijn wij het oneens. ... Er moet nu iets gedaan worden om Antilliaanse probleemjongeren op te sporen, op te vangen en te helpen!


Red.:   Dat is nu grappig: we moeten ze opsporen, zonder te weten wie nu de Antillianen zijn ... Want dat mogen we niet registreren.
    Het leven in Nederland moet zeer frustrerend zijn voor immigranten die geloven dat hun eigen cultuur veel beter is... (voor de duidelijkheid: Albertina is een zeer Antilliaanse naam)
    Nog eentje uit die kringen:


Uit: De Volkskrant, 05-12-2008, van verslaggever Ron Meerhof

Van der Laan slalomt handig langs politiek poortjes

Tussenstuk:
Doelgroepen beleid of begeleiding op maat (door Anja Sligter)

... Marcia Held, Antilliaanse en bedrijfleider van de Nijmeegse poot van het Duitse iet-bedrijf Elmos AP, gelooft niet in een doelgroepenbeleid. 'Ik geloof in een aanpak op maat, naar behoefte en naar inzicht. Dat laatste ontbreekt vaak bij alle plannetjes.' ... 'Op de Antillen houd je je mond, werk je door en ga je weg als het niet bevalt. Ik leer ze koffiedrinken met hun collega's. Antillianen en ook Marokkanen kennen de sociale code op de Nederlandse werkvloer niet. Daarom moet de aanpak op maat zijn. Niet op kleur en niet geldend voor een hele groep.'


Red.:   Hier staat een soort menuet - een stuk met een schema ABA:  eerst wordt gesteld dat doelgroepen beleid niet werkt omdat er geen doelgroepen zijn, dan dat het gesignaleerde probleem dat van twee doelgroepen is, en dan een herhaling van het eerste. Twee contradicties in één stukje, dus.

 
Naar Alfa en bèta denken, snelheid  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .