WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Het alfa en bèta denken, psychologisch: intuïtie

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen emotie en intuïtie als tegendeel van ratio. Er is een groot aantal problemen waar een rationele, door logica of berekening te bepalen, oplossing moeilijk of onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat er te veel factoren bij betrokken zijn of omdat de hoeveelheid beschikbare tijd te kort is. Voor die situaties bestaat het proces dat omschreven wordt met intuïtie: alle factoren worden bij elkaar in een mandje gedaan, van een gewichtsfactor voorzien, en er wordt een poosje gehusseld tot er een patroon ontstaat, waaruit dan iets wordt gekozen. Technisch gezien heet dat "parallel computing", waarbij dan de normale rekenmanier als in computers "serial computing" is, dat wil zeggen: alle logische stappen worden  na elkaar genomen.

Parallel computing wordt normaliter geassocieerd met de alfa-wereld en het alfa-denken, maar dit is onjuist; het bèta-denken maakt er waarschijnlijk evenveel gebruik van -  zo is van vele van de wetenschappelijke ontdekkingen bekend dat ze op intuïtieve manier ontstaan zijn. Creativiteit is hoogstwaarschijnlijk een proces met een hoge intuïtieve component, en er is heel veel creativiteit in de bèta-wereld, zij het van een andere soort dan de alfa variant.

Het verschil tussen intuïtief denken en emoties blijkt uit het feit dat het laatste optreedt naast het eerste. Neem als voorbeeld de echtscheiding: op intuïtieve gronden komt men meestal tot de oplossing "Het is beter voor mijn kinderen om normaal te doen tegen mijn ex", maar op grond van emotionele processen is de praktijk meestal het tegenovergestelde (waarmee dit meteen een voorbeeld is van de stelling dat het gebruik van emotioneel denken op zijn best een gedeeld genoegen is). In Engelstalige termen kan men dit een emotional override noemen, waarmee dan tevens is aangeduid dat intuïtie en emotie andere dingen zijn. Eén van de manieren om emotie en intuïtie te ontwarren is om beslissingen snel te nemen, daarmee de lange-termijnemoties minder kans gevende, zie de volgende link en de overige daar vermelde bronnen  .


Naar Alfa en bèta denken  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .