WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Beslissingen, psychologisch: maatschappij

2009

Een klein overzicht  van je dagelijkse activiteiten als mens in een moderne maatschappij laat zien dat deze vrijwel totaal en volledig afhankelijk is van de ontdekkingen van de moderne natuurwetenschap  - dat wil zeggen: van het rationele denken, de objectivering van de werkelijkheid, en het bijbehorende gebruik van getallen. Desalniettemin lijkt dezelfde maatschappij die zo sterk afhankelijk is van wetenschap ook sterk allergisch voor iedere andersoortige invloed van de wetenschap op haar functioneren - wetenschappers hebben er de facto niets te vertellen  , en men doet alle mogelijke moeite om dat te voorkomen  . Het begrip IQ is nog steeds bijna taboe, en niet omdat het zo onnauwkeurig de verschillen in intellectuele capaciteiten aangeeft, maar juist omdat het dit wel nauwkeurig doet - men wil dit soort dingen niet weten  . En dat geldt in hoge mate voor een flink deel van de psychologie, en een overgroot deel van sociologie  : men wil de willekeur van het emotionele oordeel, het oordeel van de alfa- en gamma-mensen die onze maatschappij besturen => ) niet ondergeschikt maken aan de "dictatuur" van de rationele werkelijkheid. Hetgeen niet minder is dat de reden dat de moderne Westerse maatschappij en de weld in het algemneen, ondanks de matirle vooruitgang, op ander gebied nog zoveel "ellende" kent.
 

Naar Psychologische krachten, drie lagen  , Beslissingen  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .