Leids universiteitsblad Mare, 23-04-2009, door Thomas Blondeau 28 jan.2009

Stop zinloos studeren

U herkent ze aan hun springerige tred. Ze zijn hebben de stevige pas van doelmatigheid gevonden. Een goedlachse ernst, een academisch plichtsbesef om cum laude te zeggen. Zij hebben het land der mogelijkheden gezien. Zij hebben in de VS gestudeerd/gewerkt!
    Met de manische overtuigingskracht van Jehova’s getuigen, vertellen ze over de dubbele werkweken, de hoge doch gerechtvaardigde inschrijfgelden, de Elysische esprit de corps. Teruggekomen in Leiden, wordt de lijzigheid en futloze plichtmatigheid bekijft. Je studeert toch maar af/ je blijft toch maar college geven want ja, wat moet je anders in dit visieloze kikkerlandje? Behalve dan af en toe roepen dat het hier net zoals in Amerika moet worden, dus hogere inschrijfgelden, bachelor als volwaardig diploma, turborendementen en nog wat slagzinnen.
    Opmerkelijk dan dat de bachelor onlangs is uitgeroepen tot het meest overschatte product van de VS. De Amerikaanse auteur en studie- en carričreadviseur Marty Nemko ziet zijn hele werkzame leven lang mensen jarenlang studeren voor honderdduizenden dollars om uiteindelijk te sjezen ofwel met veel frustratie en veel te laat geen passend werk te kunnen vinden met hun diploma. Uit een onderzoek van het Institute for Higher Education Policy blijkt dat een grote groep studenten na acht en een half jaar nog steeds geen diploma heeft. (Om precies te zijn, tweederden van die groep wiens eindexamencijfers in de veertig procent lage scores zaten en die daarna een vierjarige college-opleiding gingen volgen.) Een onderzoek van NGO Pew Charitable Trusts toonde aan dat de helft van de Amerikaanse ouderejaars zakten voor een vaardigheidstest waarbij ze de argumentatie van een krantencommentaar (Bent u er nog?) moesten begrijpen of de verschillende creditcardaanbiedingen vergelijken. Twintig procent kon niet inschatten hoeveel benzine ze nog nodig hadden om het tankstation te halen.
    Veel Amerikanen studeren dus te lang voor te veel geld om iets te behalen wat ze te weinig oplevert. Behalve dat u nu een argument in handen heeft als er weer iemand uit de Ware Weg der Amerikanisering loopt te prediken, is het de vraag of steeds meer mensen op de universiteit wel een wenselijke ambitie is. Europa wil het, de minister wil het, de universiteit wil het. Maar zou het kunnen dat de universiteit - wil zij iets anders zijn dan een opgewaardeerde ambachtsschool - gewoonweg niet geschikt is als one size fits all-stoplap op je cv?
    U kent ongetwijfeld de nodige studenten die allang voorbij afstudeerhoudbaarheid zijn en ondertussen carričre en maatschappelijke verantwoordelijkheid maar voor zich blijven uitschuiven, terwijl ze blijven bruggenwachterbaantjes betrekken en ruzie maken over de berg vuile vaat. Of ze studeren niet af en hebben een beschadigd zelfbeeld. Of ze studeren wel af en betrekken banen waar al die jaren van academisch gehang en gebeurs niet nodig voor waren geweest. De onvermijdelijke verhoging van het collegegeld en het verdwijnen van de studiefinanciering zullen deze groep ook nog eens overladen met een financiële kater.
    Leiden zet in op studierendementverhoging met strengere bsa’s en intensievere begeleiding. In dit licht bijzonder prijzenswaardig. Maar zolang meer diploma’s meer geld opleveren, is het afwachten hoe strikt deze regels worden doorgevoerd. Tot die tijd past een gepast sceptisch kuchje na alle import-Yes, we can-gejubel.


Naar Alfa en bčta denken, snelheid , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]