KIJK, nr. 3-2010. 3 mrt.2010

Brein voorspelt gebroken belofte

Als je een belofte doet die je later niet gaat nakomen, is dat te zien in de hersenen, zo heeft Thomas Baumgartner van de Zwitserse Universiteit van Zurich ontdekt. Bij het betreffende onderzoek moesten proefpersonen een spel spelen waarbij een investeerder geld kon inleggen bij een beheerder. Daarmee zou het geldbedrag vervijfvoudigen, maar er was wel een risico voor de investeerder: het was niet zeker dat de beheerder het gegroeide bedrag met hem zou delen. De beheerder van het geld kon wel een belofte do en aan de investeerder dat hij het geld zou delen, maar die hoefde hij niet na te komen.
    Bijna alle beheerders deden de belofte om het geld te delen, maar die kwamen ze lang niet allemaal na. En dat konden de onderzoekers zien met behulp van fMRI-scans. Bij een belofte die niet werd nagekomen, was er namelijk een verhoogde hersenactiviteit te zien in bepaalde hersendelen (voor de kenners: de dorsolaterale prefrontale cortex, de cortex cingularis anterior en de amygdala).
    Opmerkelijk is hierbij dat de verhoogde hersenactiviteit plaatsvond op het moment dat die belofte werd gedaan. Volgens Baumgartner is dat verrassend, want in principe heeft iemand die iets belooft dan nog niets fout gedaan. Sterker nog, op dat moment kan hij de belofte nog steeds nakomen. De hersenen weten dus blijkbaar van tevoren al of iemand later onbetrouwbaar zal blijken.
     Baumgartner denkt dat zijn ontdekking kan worden toegepast op criminelen die op het punt staan om te worden vrijgelaten (zie ook 'Het misdadige brein' in KIJK 2/2010). Met behulp van de vraag 'beloof je je bij vrijlating goed te gedragen?' kan dan meteen worden gezien of de crimineel daadwerkelijk van plan is om een goede burger te worden. Nou ja... in theorie dan.

Bron: New Scientist


Naar Alfa en bta denken , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]