Volkskrant weblog, 10-02-2010, door Ina Dijstelberge27 feb.2010

ĎDe waanzin rond Wildersí.

'Wilders verhoudt zich tot Nederland als een TBS-patient tot een TBS-kliniek. Gestoord gedrag van de patiŽnt wordt gespiegeld in de inrichting waarin hij verblijft, waar medewerkers zich gaan gedragen als hun patienten. Datzelfde zien we in Nederland gebeuren: het debat wordt letterlijk 'waanzinnig'.'

Dat betoogt psycholoog Joost Bosland in een boek dat deze week uitkomt. In Dit is de Dag een gesprek over de polarisatie van het publieke debat naar aanleiding van het boek 'De waanzin rond Wilders'.     ...


Reacties:

Ina Dijstelberge 10-02-2010 20:21
...@ iedereen:
Hebben jullie ideeŽn om de patstelling te doorbreken en weer tot een vruchtbaar debat te komen? Ben jij in staat om je hand in eigen boezem te steken en niet langer in te spelen op de hysterie van de samenleving?


Ruud Zweistra 10-02-2010 20:29
Ja. Niet Wilders gelijkstellen aan een TBS-patient.
Voor de 100 duizendste soortgelijke keer.
Ben jij in staat de hand in eigen boezem te steken en niet langer in te spelen op de hysterie van de samenleving?
Trek dit dan even terug, alsjeblieft.  ...


Ina Dijstelberge 10-02-2010 21:09
@ Ruud : Wilders wordt niet voor TBS-er uitgemaakt. Het gaat om het proces in de samenleving en hoe de politiek daarop reageert. Bosland ziet overeenkomsten met regressie en borderliners (de samenleving en gedrag van mensen die in gesloten klinieken werken (politieke en maatschappelijke debat). ...


Ruud Zweistra 10-02-2010 21:22
Ina Dijstelberge 10-02-2010 21:09
@ Ruud : Wilders wordt niet voor TBS-er uitgemaakt.

Reactie:
Dit is wat er staat:
'Wilders verhoudt zich tot Nederland als een TBS-patient tot een TBS-kliniek.'

Daar maak ik even van:
"Dijstelberge verhoudt zich tot MC-Nederland als een psychopaat tot een psychopaten-kliniek."

Nou ben ik best bereid om toe te geven dat er verschillen zijn tussen deze twee uitspraken. Ben jij bereid om toe te geven dat er ook overeenkomsten zijn?


Ina Dijstelberge 10-02-2010 21:54
@ Ruud: Volgens mij licht het eraan hoe je de klemtoon legt en wanneer je het citaat in de context van het interview plaats en ga ik ervan uit dat er gezegd wordt,
namelijk A:B:C
A=Wilders verhoudt zich tot
B=Nederland als een tbs patiŽnt
C= tot een tbs kliniek.

De patiŽnt is dus de Nederlandse samenleving en
Wilders spiegelt dit gedrag en vertoont daarmee overeenkomsten met hoe werkers in een tbs kliniek zich binnen die organisatie gedragen.

Maar ik begrijp hoe jij het leest als a staat tot B als C stat tot D
Waarbij A= Wilders
B= de nederlandse samenleving
C = een tbs-er
D= kliniek
en in die vorm is het super beledigend.


Ruud Zweistra 10-02-2010 22:20
@Ina,
Wat je nu doet is een totaal eigen interpretatie geven aan iets dat zowel in de dagelijkse omgangstaal als in de formele onderbouwing anders gedaan wordt.

Dit is de zin:
'Wilders verhoudt zich tot Nederland als een TBS-patient tot een TBS-kliniek.'

Dit is een afkorting van:
"Wilders verhoudt zich tot Nederland als een TBS-patient zich verhoudt tot een TBS-kliniek."

Deze zin heeft twee delen: een deel voor het 'als' (een koppelwoord) en een deel erna. Daaraan kan je meteen zien dat jouw zinskundige ontleding in drie delen onjuist is - er is geen ander koppelwoord dan 'als'

Formeel gaat het zo:
staat tot = ":" (dubbele punt)

Wilders : Nederland = TBS-patient : TBS-kliniek

Wat in cijfers iets zou zijn als:

10 : 20 = 1 : 2 (Zeg: tien staat tot twintig is als ťťn staat tot twee)

Wilders wordt dus analoog gesteld aan een TBS-patient. Zoals je al constateert is dat ernstig beledigend.

Daarom ook de vraag aan jou: Is het aanroepen en citeren van psychiatrische aandoeningen voor de andere kant een goede manier om een debat te openen?


Ina Dijstelberge 10-02-2010 22:33
@ Ruud : Alhoewel ik ook niet in een technisch debat getrokken wil worden voel ik mij toch verplicht je te antwoorden.
Ik heb aangegeven hoe ik het citaat dat door de redactie van het radioprogramma geplaatst is interpreteer en aan de hand van welke context ik dat doe. Ik ben van mening dat de twee geluidsfragmenten en mijn tekst voldoende onderbouwen waarom mijn interpretatie het meest reŽle is. Het is aan jouw omdat aan de hand van de gegeven context te ontkrachten.


Ruud Zweistra 10-02-2010 22:59
Ina Dijstelberge 10-02-2010 22:33
@ Ruud : Alhoewel ik ook niet in een technisch debat getrokken wil worden voel ik mij toch verplicht je te antwoorden.

Reactie:
Jij legt dingen op een niet-standaard manier uit. Je wilt een fatsoelijk debat voeren want dat is je eigen oproep. Het is dan gewoon je plicht te antwoorden, zonder dat je dit soort dingen hoeft te melden.


Citaat:
Ik heb aangegeven hoe ik het citaat dat door de redactie van het radioprogramma geplaatst is interpreteer en aan de hand van welke context ik dat doe. Ik ben van mening dat de twee geluidsfragmenten en mijn tekst voldoende onderbouwen waarom mijn interpretatie het meest reŽle is. Het is aan jouw omdat aan de hand van de gegeven context te ontkrachten.
     IkWanneer je dit kunt bern ik bereid om mijn interpretatie te heroverwegen en zal ik afstand nemen van de quote.

Reactie:
Ik heb dat al volkomen overtuigend uitgelegd om 22:20. Het is aan jou om op een fout in mijn verhaal te wijzen. Niet omgekeerd. Zo gaat een debat: 1. Jan stelt wat. 2. Piet gaat daar op in. 3. Jan gaat in op wat Piet zegt. Enzovoort.

Het verzoek is dus: Ga in op mijn reactie in jouw richting van 22:20, en laat zien waarom die in jouw ogen niet aantoont wat ik beweer. In de vorm van specifieke punten ("Die zin klopt niet om deze reden" oid.) - niet in de vorm: "Het klopt niet"
 

Ina Dijstelberge 10-02-2010 23:11
@ Ruud : Jij gaat zitten tekst verklaren. Je pakt er een zin uit en geeft daar jou interpretatie aan. Ik heb tot twee maal toe aangegeven welke betekenis ik er aangeef en waarom. Terwijl jij de betekenis die jij er aangeeft slechts stand houdt door hem los van de context te interpreteren.
Ik blij mijn mijn punt dat het aan jouw is om mijn interpretatie aan de hand van de gegeven context te weerleggen.
Blijf je echter van mening met je verschillen dan wil ik je verzoeken om mijn betoog te lezen in het licht van de interpretatie die ik geef aan het citaat.
Ik heb al aangegeven dat wanneer het citaat jou interpretatie zou hebben ik het er niet mee eens ben en mij ervan distantieer.


Ruud Zweistra 10-02-2010 23:30
Beste Ina,
Je gaat niet in op mijn verzoek om een reactie op wat in jouw richting heb gezegd, en herhaalt slechts voor de tweede keer je ingenomen positie - jouw interpretatie.

Dat is een monoloog.

Jij schrijft jouw standpunt op. En daarna stel je niet meer ter discussie.

Mag ik je herinneren aan wat je stelde op 20:21:
'Hebben jullie ideeŽn om de patstelling te doorbreken en weer tot een vruchtbaar debat te komen?'

Mijn idee is: laten we debatteren in plaats van monologen houden.

Zou je daar aan mee willen doen, en mij een antwoord geven op mijn vragen:

Ga in op mijn reactie in jouw richting van 22:20, en laat zien waarom die in jouw ogen niet aantoont wat ik beweer. In de vorm van specifieke punten ("Die zin klopt niet om deze reden" oid.) - niet in de vorm: "Het klopt niet" of "Ik houd vast aan mijn eigen interpretatie"

P.S.
Dit gaat over de essentie van de zaak. Die meneer Bosland draagt met zijn verhaal en dat zinnetje bij aan de splitsing.


Ruud Zweistra 11-02-2010 10:43
Hallo Ina,
Naast de al staande heb ik nog een additionele vraag voor je.

Je doet de volgende oproep:

'Ben jij in staat om je hand in eigen boezem te steken en niet langer in te spelen op de hysterie van de samenleving?'

In vervolg op die oporoep hebben we een debat over de betekenis van de woorden van een door jou geciteerde psycholoog, die de termen Wilders, Nederland, TBS-patient en TBS-kliniek gebruikt in ťťn enkele zin.

Daarover zijn we in de fase ABA, waarin A is wat jij stelt, B is mijn antwoord met een analyse van wat jij stelt, en de tweede A is jouw herhaling van je stelling. Waarop ik aan jouw vraag in plaats van een herhaling van je standpunt, om inhoudelijk en zonder zaken als nogmaals een herhaling van je eigen standpunt op het door mij in B gestelde in te gaan.

Dat is de situatie aan het eind van de dag/avond - als het een beetje een patstelling lijkt te zijn

Dan kan ik thuis opeens niet meer reagren vanwege een IP-ban.

Waarom is dat, Ina?

Hoe rijmt zich dat met je eigen oproep?

Gaarne een antwoord in redelijke termen, zonder (te) veel emoties en andere bijkomende zaken, zoals een eventueel beroep op ongelukjes.

Ben jij in staat de hand in eigen boezem te steken en niet langer in te spelen op de hysterie van dit weblog?


Ina Dijstelberge 11-02-2010 13:23
Ruud, nog even terugkomend op de patsstelling. Ik heb getracht deze te doorbreken door jouw te vragen het stuk vanuit mijn positie te lezen. (wat betreft de interpretatie van het citaat). Zelf heb ik al toegegeven dat vanuit jou inter[pretatie van het citaat er direct weer sprake is van populisme en daarmee een versterking van de tweespalt. De rest van het betoog wordt dan hypocriet.


Ruud Zweistra 11-02-2010 13:24
... Laat ik het dan specificeren:

Ik ben op het eerste deel van je betoog ingegaan. Daarover zijn we in een patstelling geraakt over jouw antwoord op mijn reactie.

De vraag blijft dus: krijg ik nog een reactie op mijn reactie of was dit het?

Je verzoek om verder te lezen dan het eerste deel is hetzelfde als deze discussie over het eerste deel opgeven.


Ina Dijstelberge 11-02-2010 13:35
Ruud : Dit is het.
Ik vond het een fatsoenlijk grapje.


Ruud Zweistra 11-02-2010 13:42
@Ina,
Dank voor het uiteindelijke antwoord.


Ina Dijstelberge 11-02-2010 16:23
@ Arjan Fernhout
...Het ďdwingenĒtot het debat is een mogelijkheid om de inhoud blootteleggen. Maar hoe dwing je iemand dit dat niet wil.


Ruud Zweistra 11-02-2010 18:13
Ina Dijstelberge 11-02-2010 16:23
....Het ďdwingenĒtot het debat is een mogelijkheid om de inhoud blootteleggen. Maar hoe dwing je iemand dit dat niet wil. Ook een punt dat Arnold inbracht.

Reactie:
Het spijt me Ina, maar ik heb geprobeerd je tot debat te brengen, maar het lukte niet. Zelfs niet toen ik er meerdere malen expliciet om vroeg. Je hebt het expliciet geweigerd.

Waarom wilde je het niet? Waarom weigerde je dat debat?

Als jij die vraag hier niet wil of kan beantwoorden, hoe groot schat je dan de kans voor de rest van de wereld?


Ina Dijstelberge 12-02-2010 00:27
...@ Ruud Zweistra 11-02-2010 18:13
Ik heb helemaal niets geweigert, ik ben alleen niet meegegaan in de interpretatie die jij geeft aan het citaat. Ik heb aangegeven wat het zou betekenen als ik die interpretatie wel volg en vervolgens heb ik jou gevraagd om in het licht van mijn interpretatie naar het betoog te kijken.

 

Naar Alfa en bŤta denken , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]