De Volkskrant, 30-07-2011, ingezonden brief van Jeroen Venneman, Oosterhesselen 30 jul.2011

In jip-en-janneketaal heet dit liegen

Met verontwaardiging heb ik het interview met Jan Stikvoort, korpschef Politie Holland Midden (Ten eerste, 23 juli) gelezen. De grenzeloze arrogantie van deze man spreekt boekdelen, wanneer hij zegt dat het verhaal over het verdwenen pdf-je meer in jip-en-janneketaal uitgelegd had gemoeten. Ik vraag mij af wat hier uit te leggen of te versimpelen valt: op de persconferentie had hoofdofficier Kitty Nooy het over een wegens verouderde computerprogramma's niet meer te openen document, dat cruciale informatie bevatte inzake het toekennen van een wapenvergunning aan Tristan van der V. Vervolgens heeft Stikvoort het over een verdwenen pdf-bestand. Dat is toch echt iets anders. In jip-en-janneke-taal heet dit draaien dan wel liegen.
    Dan over het verdwenen bestand. Inderdaad, het is geen ICT-probleem, het is een doofpot-probleem. Even een korte uitleg speciaal in jip-en-janneketaal voor Stikvoort.
1. Een pdf-document is altijd een copie van een bron-document dat in Openoffice, Word of een ander pakket is gemaakt. Er is dus een origineel in Word van het pdf-document aanwezig op de pc waar het is gemaakt, samen met de pdf-versie.
2. Dan is er het e-mailpakket op de pc, daar is het document inclusief
bijlage ook nog opgeslagen in de map 'verzonden berichten'. Met andere woorden op de pc van de betrokken medewerker staat het document dus in tweevoud, of misschien zelfs drievoud.
3. Dan is er nog de email-server van de politie, hierop wordt emailverkeer ook opgeslagen.
4. En het bericht inclusief bijlage is natuurlijk ook door iemand of meerderen ontvangen. Ook op die pc (of pc's) is het bericht opgeslagen, in het e-mailprogramma en waarschijnlijk ook in een specifieke map. Het document dus minstens in viervoud, of meer, en op verschillende plaatsen opgeslagen.
    Dat het van de betrokken pc's is verdwenen, houdt geen stand; van de ICT-afdeling van de politie mag je verwachten dat er degelijke backups (reservecopieŽn in jip-en-janneke-taal, meneer Stikvoort) worden gemaakt, zowel van de pc's als van de servers. Dus is het een kwestie van de juiste tape uit de kluis halen en de backup terugzetten. Men heeft zelfs de keuze: of de backup van de pc's, of die van de server terughalen.
    De opdracht aan het NFI om de zaak nog eens te onderzoeken doet het geheel qua geloofwaardigheid ook geen goed: NFI heeft een reputatie op het gebied van dingen kwijtraken (o.a. fotorolletjes). Ik verwacht niet dat het NFI iets vindt. Als men echt transparantie nastreeft, laat men het onderzoek over aan een externe (burger-)partij. Meerdere deskundigen, waaronder gerenommeerde ICT-bedrijven (door Stikvoort minachtend dr. Clavannen genoemd) hebben hun diensten reeds belangeloos aangeboden.
    Hier ligt een taak voor de journalistiek: de waarheid boven water krijgen. Als eerste stap zou een WOB-aanvraag (Wet Openbaarheid Bestuur) kunnen worden gedaan naar de backup-procedures bij de ICT-afdeling van de politie. En vervolgens door blijven 'Wobben' tot de waarheid boven water is. Nog een welgemeend advies aan mensen als Stikvoort en Nooy: kijk eens goed in de spiegel en stel de vraag: 'Ben ik eigenlijk nog wel integer?'


Naar Alfa en bŤta denken , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]