De Volkskrant, 11-11-2008, van een medewerker 13 nov.2008

Minister Vogelaar schrapt databank voor Antillianen

Verzet van Antillen en Aruba werpt vruchten af | Tweede Kamer houdt vast aan registratie op grond van etniciteit
.

Tussentitel: Afkomst probleemjeugd nu opnemen in index van minister Rouvoet

Minister Vogelaar van Integratie ziet af van een aparte databank voor Antilliaanse en Arubaanse probleemjongeren. Dat heeft ze maandag op de eerste dag van haar werkbezoek aan Curašao en Bonaire gezegd.
    Het plan om jonge criminelen te registreren op basis van hun Antilliaanse afkomst werd op de eilanden fel bekritiseerd. Eind vorige week nog veroordeelden de parlementen van Aruba en de Antillen de plannen van Vogelaar voor de zoveelste keer in een gemeenschappelijke motie.
    Vogelaar zei maandag in Willemstad dat 'Nederland laat zien oog te hebben voor de bezwaren die herhaaldelijk zijn geuit door de Nederlandse Antillen en de Antili´aanse gemeenschap in Nederland'. Eerder noemde de minister de databank 'hard nodig' om ontspoorde jongeren die naar Nederland komen hulp te bieden. Nu zegt zij: 'Ik kwam tot de overtuiging dat we het op een andere manier moesten doen.'
    Het schrappen van een databank voor Antilliaanse jongeren, betekent niet dat de overheid zich keert tegen het registreren van probleemjongeren op grond van hun etniciteit.
    Vogelaar wees op Curašao op de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) waaraan minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) op dit moment werkt in sńmenwerking met een aantal Nederlandse gemeenten. Met deze index kunnen de hulpverleners die samen een jongere bijstaan informatie met elkaar uitwisselen. Eventuele gegevens over de afkomst moeten de hulpverleners zelf invullen.
    Een meerderheid in de Kamer vindt het op zich geen probleem dat de databank voor Antilliaanse en Arubaanse jongeren er niet komt. Het parlement eist echter wel dat de Verwijsindex Risicojongeren de afkomst gaat bijhouden. En daarin moet ook de afkomst van Marokkaanse probleemjongeren worden geregistreerd.
    'Etniciteit moet kunnen worden vastgelegd in de verwijsindex', zegt Jeroen Dijsselbloem van de PvdA. De kwestie zou voor wrijving binnen de coalitie kunnen gaan zorgen. Kamerlid Cynthia Ortega van de ChristenUnie noemt het registreren van etniciteit 'onbestaanbaar'.


Naar Alfa en bŔta denken, snelheid , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]