Dagblad De Pers, 10-06-2008 (de wat langere website versie). 18 jun.2008

Voorschool heeft weinig effect op achterstand

Voorschools onderwijs heft de achterstanden van peuters niet op. Wel heeft de zogeheten voorschool achteraf een effect: eenmaal op de basisschool lopen vooral autochtone kinderen een deel van hun achterstand in bijvoorbeeld taal of sociale ontwikkeling in. Ook heeft voorschools onderwijs een licht positief effect op de taalontwikkeling van veel kinderen, concluderen onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Tilburg.
    Voorschoolse programma's werden in 2000 ge´ntroduceerd om achterstanden bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar aan te pakken. De onderzoekers ontdekten dat leerlingen van scholen met een voorschools programma niet beter dan leeftijdsgenoten scoren op taal, rekenen en werkhouding. Wel maken deze kinderen een iets snellere taalontwikkeling door tussen groep 2 en 4, al lijkt dat niet te gelden voor Marokkaanse en Turkse kinderen.
    Kinderen met een achterstand presteren volgens de onderzoekers beter op basisscholen die nauw samenwerken met peuterspeelzalen. De peuterleidsters dragen de kinderen over aan hun nieuwe docenten en de thema's die de scholen behandelen worden afgestemd op de thema's van de speelzaal. De onderzoekers bepleiten daarom een betere samenwerking tussen scholen en peuterspeelzalen.


Naar Intelligentie, achterstandsprogramma's Menswetenschappen Wetenschap lijst , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]