WERELD & DENKEN
 
 

Neurologische krachten en begrippen


Depressie
Voor stemmingen geldt in hoge mate de "Wet van William James": "Je vlucht niet omdat je bang bent, maar je bent bang omdat je vlucht", oftewel: de emoties zijn uitingen van onderliggende processen. Dat zijn in eerste instantie de neurotransmitters   doorgegeven door specifieke neuronen - en daaronder biochemie in het algemeen. Waaraan toegegevoegd moet worden: dit zijn evenwichtsprocessen: er zijn stimulerende en tot-rust-brengende stoffen, die in evenwichtstoestand   verkeren, en bijgesteld worden naar behoefte terug naar dat evenwicht. Eén van de bijbehorende emoties zijnde die van "lusteloosheid" en dergelijke.
    Heeft iemand last van lusteloosheid, zal het emotionele evenwichtsysteem proberen het evenwicht te herstellen op het niveau van specifiek neuronale ciruits. Lukt dat niet meteen, worden er meer circuits bijgesteld of dezelfde op hogere niveaus. Enzovoort.
    Dit proces werkt tot een bepaald punt. Is er dan nog geen oplossing, gaat de natuur een niveau omlaag, en verandert het hele chemische evenwicht horend bij de emotie-stoffen - bijvoorbeeld door verandering van de syntheseketens van de neurotransmitters.
    De situatie van emotionele bijstelling is wat met "een gedeprimeerd humeur" noemt. Het geval van biochemische verschuiving is "depressie"- het verandert de algehele geest.
    De behandeling van het eerste is niet nodig of kan via woorden en/of gedragsaanpassing . De behandeling van het tweede kan biochemisch moeten zijn, oftewel: medicijnen. Omdat het de balans van op zijn minst zeer vele processen verschuift, sommige mogelijk al in min of meer kritisch evenwicht, is de kans op bijwerkingen groot. Zie ook therapie .


Naar Neurologie, organisatie , Neurologie, overzicht, globaal , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .