Telegraaf.nl, 07-11-2013, uitleg of detail 2011

Knuffelhormoon bepaalt gevoel

Pubermeisjes voelen zich vaker eenzaam als zij een bepaalde variant hebben van het gen dat in het brein regelt hoe oxytocine ontvangen wordt. Oxytocine staat bekend als het knuffelhormoon. Jongens die drager zijn van deze variant zijn niet eenzamer, maar reageren net als meisjes heviger op een negatieve sociale omgeving.

Oxytocine is een hormoon dat een rol speelt in sociaal gedrag. Rond de geboorte speelt het een rol bij het tot stand brengen van de band tussen moeder en kind, maar ook op andere relaties heeft het hormoon invloed. Het gen dat reguleert hoe gevoelig je brein is voor oxytocine, is verschillend tussen mensen. Hierdoor kan het zijn dat sommige mensen minder gevoelig zijn voor oxytocine en mogelijk daarom meer risico lopen op eenzaamheid. Er zijn wisselende aanwijzingen dat dat inderdaad zo is. Reden voor een groep Nijmeegse gedragsonderzoekers om op een nieuwe, grondige manier te kijken naar de effecten bij een groep waarbij'Ĺerbij horen' extreem belangrijk is: jonge adolescenten. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het tijdschrift PlosONE.

Rapportage

Er deden 278 pubers mee aan het onderzoek, waarvan 58 procent meisjes. Zes dagen lang werden ze negen keer per dag op een smartphone gevraagd in te vullen hoe ze zich voelden en in welk gezelschap ze waren. Bovendien werd de variant van het oxytocine gen OXTR bepaald.
"Dit is een nieuwe aanpak om de interactie tussen genvariatie en de omgeving te onderzoeken,"vertelt Eeske van Roekel, eerste auteur van het artikel. "Door negen keer per dag even te vragen: hoe voel je je, met wie ben je en hoe vind je de mensen met wie je bent, hebben we een goed beeld kunnen vormen van hoe jongeren zich voelen in hun dagelijks leven. Een dergelijke directe rapportage is betrouwbaarder dan wanneer mensen achteraf gevraagd wordt hoe ze zich voelden."

Gevoelens

Het belangrijkste effect dat de onderzoekers vonden was dat meisjes die drager zijn van een bepaalde variant van het knuffelhormoon zich eenzamer voelen dan meisjes zonder deze variant. Ook worden jongeren met deze variant negatiever be´nvloed door negatief gezelschap in het weekend: hun eenzaamheid nam sterker toe naarmate ze in negatiever gezelschap waren, terwijl jongeren zonder deze variant niet be´nvloed werden door negatief gezelschap.
De gemeten effecten zijn klein, maar toch relevant, vindt Van Roekel: "Onze resultaten laten zien dat genen gerelateerd kunnen zijn aan dagelijkse gevoelens van eenzaamheid, dat is nog nog niet eerder aangetoond op deze manier."Naar Psychologische krachten, compartimentalisatie & integratie  , Psychologische krachten  , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]