DePers.nl, 29-03-2010, door Marcel Hulspas 31 mrt.2010

Breinbrekers | Janboel in je kop

Verwarring houdt hersenen bezig

We gebruiken slechts een bescheiden deel van ons brein, maar zelfs dat kleine gebied wordt een wirwar door chaotische info.

Tegenstrijdige en chaotische informatie leidt tot intensief gebabbel in het brein. En die drukte dendert nog een tijdje door. Dat blijkt uit onderzoek van Marlieke van Kesteren van het Nijmeegse Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour. Van Kesteren en haar collega’s lieten twee groepen vrijwilligers kijken naar het eerste deel van een film. De ene groep zag het normale verloop, de andere kreeg dezelfde film in fragmenten te zien, in onlogische volgorde. Een tekst liet zien dat ze daardoor beduidend minder van de film hadden begrepen. De volgende dag kregen beide groepen het einde van de film te zien, onverknipt, en daarbij werd hun hersenactiviteit gemeten in een MRI-scanner. De onderzoekers letten daarbij op twee hersendelen die een belangrijke rol spelen bij het vastleggen van informatie in het geheugen: de hippocampus en de prefrontale hersenschors. Eerder onderzoek heeft laten zien dat deze gebieden, door middel van ‘discussie’, nieuwe informatie zo goed mogelijk proberen te koppelen aan al eerder in het langetermijngeheugen opgeslagen herinneringen. Bij de ‘verknipte’ groep was die opgeslagen informatie over het eerste deel redelijk verwarrend, en Van Kesteren zag dat bij die groep veel intensiever contact bestond tussen beide hersendelen. Van Kesteren: ‘Er is dus méér contact nodig wanneer nieuwe informatie – het einde van de film – lastig te integreren is met al aanwezige kennis.’
    Maar interessanter is dat ze daarnaast tevens zag dat dit sterkere contact ook tijdens een rustperiode ná de film doorging. Het brein blijft kennelijk bezig met het verwerken van nieuwe informatie, en die vergelijken met oude, net zo lang totdat een en ander redelijk op elkaar past. En dat gaat door, ook als we er niet meer bewust aan denken. Wie dus bijvoorbeeld een verwarrende vergadering heeft meegemaakt, doet er goed aan om even een wandelingetje te maken, opdat zijn brein kan uitzoeken wat er nu eigenlijk besloten is.


Naar Beslissingen , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]