De Volkskrant, 19-12-2011, van verslaggever Martijn van Calmthout 19 dec.2011

Lichtjes hellen naar links maakt de wereld kleiner

Tussentitel: Proef toont invloed lichaamsbalans op schattingen

Wie de omvang der dingen systematisch anders inschat dan die is, moet wellicht eens naar zijn lichaamshouding kijken. Rotterdamse klinisch psychologen hebben ontdekt dat wie ongemerkt wat overhelt naar links, grootheden iets lager schat dan wie rechtop staat. Overhellen naar rechts heeft geen effect.

Dat is de ietwat bizarre uitkomst van twee reeksen experimenten die promovenda Anita Eerland en haar collega's van de Erasmus Universiteit Rotterdam deden met ruim negentig rechtshandige psychologiestudenten en een Wii-balancing board. In het decembernummer van het tijdschrift Psychological Science publiceren ze hun resultaten.

De proefpersonen, van wie driekwart vrouw, kregen staand op het balansbord een reeks kwantitatieve vragen over hoogten, breedten en gewichten. De proeven werden zo uitgevoerd dat de deelnemers naar eigen zeggen achteraf niet doorhadden dat de ondergrond nu en dan iets uit het lood stond, gemiddeld een paar procent. Daartoe speelden ze tussen de eigenlijke experimenten door een balanceerspel op hetzelfde bord, waarbij de eindstand soms ongemerkt niet horizontaal was gekozen. Iederere deelnemer deed telkens eenderde van de vragen in een van drie posities.

Vooral op de momenten dat de proefpersonen iets naar links helden, bleken ze grootheden significant kleiner te schatten dan wanneer ze rechtop stonden of naar rechts helden. Het effect is niet dramatisch, maar wel significant. De Eiffeltoren (324 meter hoog) werd bij links overhellen gemiddeld 12 meter korter geschat dan rechts.

Dat resultaat sluit aan bij andere psychologische experimenten met schattingen en lichaamshouding, zegt onderzoekster Eerland. 'Schatten en beslissen zijn nu eenmaal geen abstracte processen. Allerlei bronnen van informatie zoeken daar hun weg. En kennelijk dus ook lichaamsbalans.'

Blijkens andere experimenten wordt ook de werking van het geheugen be´nvloed door lichaamspositie. Bij eerdere experimenten waren proefpersonen zich doorgaans bewust van hun balans. 'Het onbewuste van ons experiment is een nieuw element.'

Volgens Eerland is het gevonden effect in lijn met de theorie die zegt dat mensen getallen mentaal voorstellen als een lijn oplopend van links naar rechts. Bekend is dat mensen hun linkerhand en de linker helft van hun gezichtsveld associŰren met kleine getallen. Waarschijnlijk, zegt Eerland, geeft links overhellen wat meer nadruk op de linker lichaamshelft.
 


Naar Neurologie, organisatie, optische illusies , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home
 

[an error occurred while processing this directive]