WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Neurologie, hersenstam: RISC

De specialisatie van kernen tot complete specifieke taken is een opvallend verschijnsel. Men zou kunnen denken dat er een enkel systeem zou zijn dat per voorgenomen actie een keuze maakt uit de erbij behorende deeltaken: spierbewegingen enzovoort, en die dan vervolgens uitvoeren. Vermoedelijk is dat laatste energetisch onvoordeliger dan het klaar hebben staan van een aantal vaststaande programma en die naar behoefte afdraaien. In de computertechniek moet een soortgelijke keuze gemaakt worden in het ontwerp van processoren (CPU's), de chips die de logische en rekentaken uitvoeren. Ook daar is er een keuze tussen reeks simpelere standaardopdrachten die op meer manieren gecombineerd moeten worden, of een grotere reeks voorgeconfigureerde opdrachten die minder combinaties behoeft. Ook in computerchips is de tweede de gebruikelijke keuze (de eerste heet RISC  ). Kennelijk is het in de neurologie zo dat het leggen van associaties tussen deeltaken meer energie kost dan het apart vastleggen ervan in extra neuronale structuren. Iets dat ook in de mens is terug te zien in dat de neiging om terug te vallen op routine, ook in meer cognitieve taken, bijzonder sterk is.Naar Neurologie, beslissingen  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .
 

 

 .2013