Psychologische krachten en begrippen

Partnerkeuze (in ontwikkeling)
Na overlevingsdrang vermoedelijk de meest belangrijke drift en neiging in de menselijke geest - volgens boze tongen zelfs de enige. Het belang ervan kan worden afgemeten aan de buitengewoon gecompliceerde manier waarop het proces, inclusief het resultaat van het krijgen van kinderen, bij de mens in zijn werk gaat, terwijl voor het bereiken van dat laatste niets meer nodig is dan dat, zoals bij de vissen, een mannetje zijn zaad over een bedje met eieren spuit, en met ruim meer nageslacht tot gevolg.
   De complicaties van de menselijke partnerkeuze zijn het gevolg van het moeten werken met drie niveaus, ten opzichte van het enkel van de vis. Naast het gemeenschappelijke niveau van het lichaam en autonome zenuwstelsel, zijner bij de mens ook nog de emoties en het vertand die geschikte combinaties moeten vormen. De autonome geschiktheid is van belang voor de compatibiliteit van het immuunstelsel van moeder en foetus, en wordt bepaald door geur en feromonen, dat laatste middels een apart orgaan in de neus.
    De compatibiliteit van emoties is een bekende en veelbeschreven factor. De rol van het verstand wordt normaliter van ondergeschikt belang geacht, maar verbintenissen tussen partners met meer dan matig verschillende intelligentie zijn zeldzaam - hetgeen wijst op een invloedrijke rol.
    De selectie op compatibiliteit van is van belang omdat kinderen uit ouders met een aanvullend immuunstelsel zelf een beter immuunstelsel hebben, en dus een betere kans op een gezond leven. En dus weer beter en meer nageslacht. Men mag aannemen dat de selectie op emoties dezelfde achtergrond heeft: een hogere kwaliteit van nageslacht, net als die op verstandelijke compatibiliteit. Harmonie tussen de ouders betekent een langere relatie, dus een betere zorg voor het kind enzovoort.

Kennelijk gaat het bij de mens om nog iets anders, en dat andere is, ongetwijfeld, de kwaliteit van het nageslacht. Waarvan de belangrijkheid weer volgt uit het beperkte aantal ervan, welk beperkte aantal weer volgt uit de hoeveelheid die ze moeten leren en de bijbehorende noodzakelijke aandacht van de ouders. Welke hoeveelheid leerstof weer het gevolg is van de gecompliceerdheid van de menselijke groep en maatschappij. Wat weer deels veroorzaakt wordt door de ingewikkelde manier van partnerkeuze. Enzovoort => (cirkelproces).
    Een paar van de meer opvallende onderverschijnselen zijn verliefdheid en liefde. Het doel van verliefdheid is duidelijk: dat is het signaal vanuit de autonome en emotionele hersenen dat het andere individu een geschikte partner is. De verschijnselen zijn er allemaal op gericht om het individu te brengen tot gedragingen die de partnerrelatie tot stand brengt, ten eerste om het andere individu de boodschap en aantrekkelijkheid van een mogelijk partnerschap over te brengen, en inclusief de capaciteit tot het in mindere of meerdere mate overtreden van andere driften, emoties en conventies om toch het doel te bereiken.


Naar Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]