De Volkskrant, 02-03-2013, door Sonja Nijon, Bennebroek. .2011

Klijnsma stort nabestaanden in armoede

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma wil bezuinigen op de Nabestaandenwet en die beperken tot een jaar na de dood van een partner (Binnenland, 28 februari). Ze wil in gesprek met nabestaanden om over hun ervaringen te spreken. Ik wil alvast mijn ervaring met haar delen, want ik ben inmiddels bijna 18 jaar een 'ervaringsdeskundige weduwe', die daarnaast altijd is blijven werken.

Ik schrok van de harteloze, kille plannen van Klijnsma en pleit voor behoud van de Nabestaandenwet, omdat onder de plannen van Klijnsma nabestaanden niet alleen in rouw, maar ook in armoe worden gestort. Zeker als er jonge kinderen in het gezin zijn.

Het steekt me als nabestaande dat in de plannen van Klijnsma wordt gesuggereerd dat het verlies na een jaar wel weer verwerkt is en het leven gewoon doorgaat. Zo werkt het dus niet in de praktijk.

Ik was 38 en net bevallen van een zoon toen mijn partner overleed. Op dat moment had ik een baan van 32 uur in de week. Het gezinsinkomen daalde drastisch door het wegvallen van het inkomen van mijn partner. De taken als alleenstaande ouder namen enorm toe en in de eerste jaren was er naast werken en de rouw, ook het opbouwen van een nieuw leven. Zoals verhuizen, het afhandelen van de erfenis en het toeziend voogdijschap van mijn zoon. En dat alles in mijn eentje.

Zaken die zo veel tijd en energie vergden, dat ik mijn werkweek moest terugschroeven naar 24 uur. Wat wederom inkomstenderving betekende, maar dat kon ik opvangen door het vangnet van de Nabestaandenwet. Hierdoor kon ik ook de kosten van de dure kinderopvang betalen. En belangrijker: blijven deelnemen aan de samenleving, zoals Klijnsma zo graag wil. Ik had het niet gered als er in de jaren na de dood van mijn partner niet ook een aanvulling op mijn inkomen uit werk was geweest via de Nabestaandenuitkering.

Het probleem is mijns inziens niet zozeer de Nabestaandenwet, maar het feit dat nog steeds veel vrouwen na de geboorte van hun kinderen volledig stoppen met werken. Dat probleem aanpakken lijkt me zinvoller dan nu weduwen en weduwnaars pakken die moeten leven van 70 procent van het minimumloon.


Red.:   geen commentaar van de VK.


Naar Psychologische krachten  , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]