De Volkskrant, 06-11-2012, door Carien ten Have .2010

Generatie Y: onrust op de werkvloer

Bedrijven maken hun borst nat, want de generatie Y betreedt de arbeidsmarkt. En die kijkt heel anders aan tegen werk dan eerdere generaties, zoals de babyboomers of de protestgeneratie.


Ze zijn jong, zelfverzekerd en lijden aan een lichte vorm van zelfoverschatting. Generatie Y, ook wel de Millenniumgeneratie of Googlegeneratie genoemd, betreedt de arbeidsmarkt. De jongeren, in de 20 en 30, weten zichzelf als geen ander aan werkgevers te verkopen. Maar op de werkvloer gedragen de meesten zich heel anders dan eerdere generaties.

Frits Spangenberg en Martijn Lampert van onderzoeksbureau Motivaction analyseerden vorig jaar al de werkhouding van generatie Y in hun boek De grenzeloze generatie en de opmars van de B.V. Ik. Wat blijkt? Het merendeel van de jonge generatie opereert zeer zelfverzekerd op de werkvloer en vindt zichzelf op voorhand een goede leider. Ze zijn zelfstandig en zelfbewust, en niet zo gesteld op gezag of hiërarchie. Probeert een bedrijf ze aan te trekken met goede carrièrevooruitzichten? Het interesseert generatie Y nauwelijks. Domineren regels en hiërarchie binnen een bedrijf eigen verantwoordelijkheid, initiatief en zelfstandigheid? Ook dan haken ze af.

Een logisch gevolg van wat deze jongeren in het verleden hebben meegemaakt, denkt Spangenberg. Jongeren tussen de 18 en 30 zijn opgevoed in relatieve welvaart en hebben een overvloed aan keuzen. Ouders stimuleren hun kinderen assertief te zijn en alle kansen te grijpen. In tegenstelling tot oudere generaties, zoals de protestgeneratie of de babyboomers. Zij groeiden op in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Hun ouders legden in de opvoeding de nadruk op bescheidenheid, ingetogenheid en soberheid. Spangenberg: 'Je moest net als alle anderen je best doen, niet zeuren, hard werken en geld verdienen.'

Niets voor de generatie Y. Zij willen liever een baan waarin ze zich kunnen onderscheiden en verdiepen, in plaats van snel naar de top van het bedrijf doorstomen.'Je wilt als individu worden gezien, je wilt ertoe doen en vooral wil je veel variatie en keuzen, zoals je gewend was', aldus Spangenberg. Liever een innovatief idee bedenken dus, dan veel geld verdienen of directeur worden. 'Het is een duidelijke trend die voor de meerderheid geldt', zegt Spangenberg.

Bedrijven in het buitenland hebben de wensen van generatie Y al redelijk begrepen, denkt Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde en innovatiemanagement aan de TU Eindhoven. Ze bieden de jongeren een specialisme in plaats van verbreding binnen het bedrijf en begrijpen dat jongeren willen dat hun bijdrage wordt erkend.

Weggeman: 'Aan de binnenkant van het scherm van de eerste Apple-computers staan de handtekeningen van het ontwerpteam. Het zit aan de binnenkant, dus niemand ziet het, maar de mensen die de computer hebben gemaakt, weten het. Dat vindt de generatie Y mooi.'

Maar voldoen aan de eisen van generatie Y kan een flinke kluif zijn voor bedrijven waar op de werkvloer oudere generaties rondlopen die juist het tegenovergestelde willen. Toch kunnen Nederlandse bedrijven die goede, net afgestudeerde jongeren willen aantrekken zich maar beter voorbereiden op de wensen van de Y'ers, vinden Spangenberg en Weggeman. Dat gebeurt nu nog te weinig, waardoor jongeren zich al snel vervelen en wegtrekken naar andere multinationals of voor zichzelf beginnen.

Een bedrijf dat probeert in te spelen op de wensen van deze nieuwe generatie op de arbeidsmarkt is PostNL. Het bedrijf heeft, net als vele andere multinationals zoals Ahold en KLM, een driejarig programma voor net afgestudeerde jongeren. Maar vanaf eind november ziet dat programma er anders uit. Was het zogeheten YEP-programma eerst vooral gericht op zoveel mogelijk van het bedrijf zien, je zo breed mogelijk ontwikkelen, kennis opdoen bij cursussen en snel doorstomen naar de top van het management, nu kunnen jongeren ook kiezen voor een specifieke richting (business, ict, logistics of finance) om zich daarin te specialiseren en leren ze door taken uit te voeren op de werkvloer. 'Juist die verdieping, specialisatie en zelfstandigheid kende ons eerdere programma nog niet', zegt Joris Balkema, verantwoordelijk voor de inhoud van het YEP-programma bij het postbedrijf. 'We hopen zo meer mensen van generatie Y aan te spreken en binnen te halen.'

Groot voordeel van de toenemende specialisatie en zelfstandigheid is volgens de kenners dat generatie Y snel leert op de werkvloer. 'Traditioneel kregen jongeren twee keer per jaar feedback van de baas', zegt Weggeman. 'De generatie van nu wil nog dezelfde week weten of ze het goed hebben gedaan en wat beter kan. Daardoor gaat de leercurve snel omhoog.'

Maar dat heeft ook een nadeel. Want generatie Y is snel verveeld. Ligt een opdracht om welke reden dan ook een tijdje stil, dan willen de jongeren direct met een nieuw project aan de slag. Kunnen ze bij een bedrijf niet veel meer leren, dan vertrekken ze naar een nieuwe werkgever.

Balkema van Post NL weet het maar al te goed. 'De onrust van generatie Y beheersen en bespreken, dat is een belangrijk punt voor managers die deze generatie gaan begeleiden.'

'Het bedrijf wordt gezien als een leerschool', zegt ook Spangenberg. 'Als het lesmateriaal op is, trekken de jongeren weg.' In tegenstelling tot vroeger, toen het heel gebruikelijk was om langer dan tien jaar bij een werkgever te blijven. Kreeg je voorheen een horloge bij twaalfenhalf jaar dienst, nu kijkt de generatie Y je curieus aan als je zegt dat je meer dan tien jaar voor dezelfde werkgever werkt. Dan maar geen horloge.

 


IRP: 


Naar Onderwijsbeleid, lijst , Rijnlands beleid , Rijnlands beleid, overzicht  , of site home .
 


 

[an error occurred while processing this directive]